İçinde olan 98 kelime var. İçerisinde YÖ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında yö olan kelimeler listesine ya da Sonu yö ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

YÖNLENDİREBİLME, YÖRESELLEŞTİRME

14 Harfli Kelimeler

BAŞYÖNETMENLİK, YÖNETİLEBİLMEK, YÖNLENDİRİLMEK

13 Harfli Kelimeler

YÖNELTEBİLMEK, YÖNETİLEBİLME, YÖNLENDİRİLİŞ, YÖNLENDİRİLME, YÖRESELLEŞMEK

12 Harfli Kelimeler

YÖNELEBİLMEK, YÖNELTEBİLME, YÖNETEBİLMEK, YÖNLENDİRİCİ, YÖNLENDİRMEK, YÖNTEMSİZLİK, YÖRESELLEŞME

11 Harfli Kelimeler

BAŞYÖNETMEN, SIKIYÖNETİM, YÖNELEBİLME, YÖNELTİLMEK, YÖNETEBİLME, YÖNETİCİLİK, YÖNETMENLİK, YÖNETTİRMEK, YÖNLENDİRİŞ, YÖNLENDİRME, YÖNTEMLİLİK

10 Harfli Kelimeler

KIZILYÖRÜK, YÖNELİNMEK, YÖNELTİLİŞ, YÖNELTİLME, YÖNETİLMEK, YÖNETİMSEL, YÖNETMELİK, YÖNETTİRME, YÖRESELLİK

9 Harfli Kelimeler

MİTRALYÖZ, MONSENYÖR, SENYÖRLÜK, YÖNDERLİK, YÖNDEŞLİK, YÖNELİNME, YÖNELMELİ, YÖNELTMEK, YÖNETİLME, YÖNETİŞİM, YÖNLENMEK, YÖNSÜZLÜK, YÖNTEMSİZ

8 Harfli Kelimeler

BÖLYÖNET, KONVEYÖR, PAYÖLÇER, SARAYÖNÜ, YÖNELMEK, YÖNELTEÇ, YÖNELTİM, YÖNELTİŞ, YÖNELTME, YÖNETİCİ, YÖNETMEK, YÖNETMEN, YÖNETSEL, YÖNEYLEM, YÖNLENİŞ, YÖNLENME, YÖNTEMLİ, YÖREKENT

7 Harfli Kelimeler

BANLİYÖ, YÖNELİK, YÖNELİM, YÖNELİŞ, YÖNELME, YÖNERGE, YÖNETİM, YÖNETİŞ, YÖNETME, YÖNSEME, YÖNÜYLE, YÖRESEL, YÖRÜNGE

6 Harfli Kelimeler

GLAYÖL, MAKYÖR, MAKYÖZ, SENYÖR, TAYYÖR, YÖNBUL, YÖNDER, YÖNDEŞ, YÖNSÜZ, YÖNTEM5 Harfli Kelimeler

ASYÖN, MÖSYÖ, YÖNEY, YÖNLÜ, YÖRÜK

4 Harfli Kelimeler

YÖRE

3 Harfli Kelimeler

YÖN


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YÖRESELLEŞTİRME

  1. [isim] Yöreselleştirmek işi

YÖNLENDİREBİLME
...
YÖNLENDİRİLMEK

  1. [nsz] Yönlendirme işi yapılmak

BAŞYÖNETMENLİK

  1. [isim] Başyönetmen olma durumu, başrejisörlük
  2. Başyönetmenin görevi, başrejisörlük

YÖNETİLEBİLMEK
...
YÖRESELLEŞMEK

  1. [nsz] Yerelleşmek, mahallîleşmek

YÖNLENDİRİLME

  1. Yönlendirilmek işi

YÖNLENDİRİLİŞ
...
YÖNELTEBİLMEK
...
YÖNETİLEBİLME
...
YÖNETEBİLMEK
...
YÖNLENDİRMEK

  1. [-i] Bir kimsenin davranış, tutum, yapacağı iş vb. alanlarda izleyeceği yolu göstermek

YÖNELEBİLMEK
...
YÖNELTEBİLME
...
YÖNTEMSİZLİK

  1. [isim] Yöntemsiz olma durumu, düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk

YÖRESELLEŞME

  1. [isim] Yöreselleşmek işi

YÖNLENDİRİCİ
...
YÖNLENDİRİŞ
...
YÖNETEBİLME
...
YÖNTEMLİLİK

  1. [isim] Yöntemli olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü