İçinde vve olan 52 kelime var. İçerisinde VVE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında vve olan kelimeler listesine ya da Sonu vve ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

KUVVETLENDİRİCİ, KUVVETLENDİRMEK

14 Harfli Kelimeler

CEMAZİYELEVVEL, KİLOGRAMKUVVET, KUVVETLENDİRİŞ, KUVVETLENDİRME, MÜRÜVVETSİZLİK

12 Harfli Kelimeler

AKLIEVVELLİK, KUVVETLENMEK, KUVVETSİZLİK, REBİYÜLEVVEL, TEŞRİNİEVVEL

11 Harfli Kelimeler

EVVELEMİRDE, KANUNUEVVEL, KUVVETLENİŞ, KUVVETLENME, KUVVETÖLÇER, MÜRÜVVETSİZ

10 Harfli Kelimeler

GRAMKUVVET, KUVVETLİCE, MUTASAVVER, MÜDEVVENAT, MÜKEVVENAT, MÜRÜVVETLİ

9 Harfli Kelimeler

AKLIEVVEL, EVVELİYAT, EVVELLERİ, KUVVETSİZ

8 Harfli Kelimeler

EVVELDEN, EVVELLİK, FÜTÜVVET, KUVVETLE, KUVVETLİ, MUKAVVES, MUSAVVER, MÜDEVVEN, MÜDEVVER, MÜLEVVEN, MÜLEVVES, MÜNEVVER, MÜRÜVVET, MÜŞEVVEŞ, NÜBÜVVET

7 Harfli Kelimeler

EVVELCE, EVVELKİ, EVVELSİ, UHUVVET

6 Harfli Kelimeler

EVVELA, EVVELİ, KUVVET

5 Harfli Kelimeler

EVVEL, KUVVE


Kelime bulma makinesi

E V V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EV, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KUVVETLENDİRİCİ

 1. [isim] Gücü artıran, güçlendirici şey
 2. Fotoğrafçılıkta negatiflerin güçlendirilmesini sağlayan banyo

KUVVETLENDİRMEK

 1. [-i] Güçlenmesini sağlamak, gücünü artırmak
  • "Garp medeniyetine girmek ve Türk harsını kuvvetlendirmek, Türkçülüğün ikiz çocuklarıdır." (Orhan Seyfi Orhon)

CEMAZİYELEVVEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı
 2. Geçmiş
  • "Hırsız acaba bu on kişiden hangisi? .. On kişinin şekil ve şemailini şöyle bir süzerim, mümkünse cemaziyelevvellerini de bir yoklayıveririm." (Reşat Nuri Güntekin)

MÜRÜVVETSİZLİK

 1. [isim] Mürüvvetsiz olma durumu

KUVVETLENDİRİŞ

 1. [isim] Kuvvetlendirme işi veya biçimi

KUVVETLENDİRME

 1. [isim] Kuvvetlendirmek işi

KİLOGRAMKUVVET

 1. [isim] Kilogramağırlık

REBİYÜLEVVEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay takviminin üçüncü ayı, büyük mevlit ayı

KUVVETLENMEK

 1. [nsz] Güç kazanmak, direnci veya gücü artmak
  • "İnsanların talihlerini kendilerinin yaptıkları hakkındaki kanaatimiz kuvvetlenir." (Abdülhak Şinasi Hisar)

TEŞRİNİEVVEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ekim

KUVVETSİZLİK

 1. [isim] Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük

AKLIEVVELLİK

 1. [isim] Aklıevvel olma durumu

KUVVETLENME

 1. [isim] Kuvvetlenmek işi

KANUNUEVVEL
...
MÜRÜVVETSİZ

 1. [sıfat] İnsanlığı olmayan, insaniyetsiz

EVVELEMİRDE

 1. [zarf] Öncelikle, ilk önce, her şeyden önce
  • "Şunu evvelemirde doktoruna götürün, muayene etsin." (Aka Gündüz)

KUVVETÖLÇER

 1. [isim] Kuvvetleri ölçmeye yarayan cihaz, dinamometre

KUVVETLENİŞ

 1. [isim] Kuvvetlenme işi veya biçimi

MÜKEVVENAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaratıkların bütünü

MÜDEVVENAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir araya toplanmış eserler

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü