İçinde vme olan 18 kelime var. İçerisinde VME bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında vme olan kelimeler listesine ya da Sonu vme ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

DÖVMECİLİK

9 Harfli Kelimeler

İVMEÖLÇER, İVMEYAZAR

8 Harfli Kelimeler

DÖVMELİK

7 Harfli Kelimeler

DÖVMECİ

6 Harfli Kelimeler

DÖVMEK, GEVMEK, SEVMEK, SÖVMEK, ŞOVMEN

5 Harfli Kelimeler

DÖVME, GEVME, İVMEK, ÖVMEK, SEVME, SÖVME

4 Harfli Kelimeler

İVME, ÖVME


Kelime bulma makinesi

E M V Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EM, EV, ME, VE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÖVMECİLİK

 1. [isim] Dövme yapma işi

İVMEÖLÇER

 1. [isim] Bir hareketin ivme niceliğini belirten, taşıtın hızlanmasından doğan sarsıntıları, titreşimleri gösteren araç, hızölçer, akselerometre

İVMEYAZAR

 1. [isim] Bir hareketin ivmesini çizerek belirleyen araç, akselerograf

DÖVMELİK

 1. [isim] Mısır ve buğday dövmeye yarayan, yarma buğday yapan bir araç

DÖVMECİ

 1. [isim] Kullanılmadan önce dövülmesi gereken maden filizlerini veya diğer maddeleri döven işçi
 2. Vücuda dövme yapan kimse

SÖVMEK

 1. [-e] Onur kırıcı, çoğu basmakalıp kaba sözler söylemek, küfretmek
  • "Daha dört yaşındayken en azılı köy erkekleri gibi sövermiş." (Halide Edip Adıvar)
  • "Kılıksız kıyafetsiz adamlardan biri güya kapımızdan içeri dalarak bize sövüp saymaya başlamış sanırdım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SEVMEK

 1. [-i] Sevgi ve bağlılık duymak
  • "Çok az lakırtı söylediği için sevdiği arkadaşları bile kendisini iyice anlayamamışlardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
  • "Ne kadınlar sevdim zaten yoktular / Böyle bir sevmek görülmemiştir." (Atilla İlhan)
 3. Çok hoşlanmak
  • "Bazıları entari üstüne kürk giymeyi daha çok severlerdi." (Refik Halit Karay)
 4. Okşamak
 5. Yerini, şartlarını uygun bulmak
  • "Bu ağaç nemli ortamı sever."

ŞOVMEN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Şov yapan kimse, gösteri adamı

GEVMEK

 1. [-i] Ağızda katı bir şey çiğnemek, geviş getirmek

DÖVMEK

 1. [-i] Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak
  • "Harp Divanına vermeden önce, şurada kemiklerini kırıncaya kadar bir dövsem!" (Halide Edip Adıvar)
 2. Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek
 3. [-de] Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek
  • "Döveçte karabiber dövmek."
 4. Ezmek
 5. Çırpmak
 6. Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek
  • "Demiri tavında dövmeli."
 7. Topa tutmak
  • "Gemi kaleyi dövdü."
 8. Çarpmak, vurmak
  • "Ayakları ile suyu dövüp ürküttüğü balığı gagası ile havalandıran beyaz pelikan." (Sait Faik Abasıyanık)
 9. [nsz] Davul vb. çalmak, vurmak

SÖVME

 1. [isim] Sövmek işi, sövgü, küfretme
 2. Bir kimsenin namus, onur ve kişiliğine yapılan her türlü saldırı

GEVME

 1. [isim] Gevmek işi

DÖVME

 1. [isim] Dövmek işi
  • "Dev boylu fetih askerleri, kollarının sert derilerine iğnelerle yazdırır, barutla ovdurur, dövme yaparlardı." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan yazı veya resim
 3. [sıfat] Kızgın durumdayken dövülerek biçim verilmiş (metal eşya)
 4. [sıfat] Dövülerek yapılan
  • "Dövme dondurma."
 5. Dövülerek kabuğu çıkarılmış buğday, yarma

İVMEK

 1. [nsz] Çabuk davranmak, acele etmek

ÖVMEK

 1. [-i] Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı

SEVME

 1. [isim] Sevmek işi

İVME

 1. [isim] İvmek işi
 2. Hareket eden nesnenin kısa bir zaman içinde, hızında oluşan değişmenin bu zamana oranı
  • "Ankara'da yer çekimi ivmesi 980 santimetre/saniyekaredir."

ÖVME

 1. [isim] Övmek işi, sena, medih
  • "Şikâyetleri kesilince İstanbul'u övmeye başladı." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü