İçinde utm olan 50 kelime var. İçerisinde UTM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında utm olan kelimeler listesine ya da Sonu utm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

KÜLYUTMAZLIK, YANTUTMAZLIK

10 Harfli Kelimeler

KORKUTMACA, KURUTMALIK, MUTMAİNLİK, OKUTMANLIK, UNUTMABENİ

9 Harfli Kelimeler

ÇULTUTMAZ, KORKUTMAK, KURUTMALI, KÜLYUTMAZ, YANTUTMAZ

8 Harfli Kelimeler

DOKUTMAK, KOKUTMAK, KORKUTMA, KURUTMAÇ, KURUTMAK, SOĞUTMAÇ, SOĞUTMAK, SOLUTMAK, SORUTMAK, TOZUTMAK, TUTMALIK

7 Harfli Kelimeler

AKTUTMA, AVUTMAK, DOKUTMA, KOKUTMA, KURUTMA, MUTMAİN, OKUTMAK, OKUTMAN, SOĞUTMA, SOLUTMA, SORUTMA, TOZUTMA, ULUTMAK, UNUTMAK, UYUTMAK

6 Harfli Kelimeler

AVUTMA, OKUTMA, TUTMAÇ, TUTMAK, ULUTMA, UNUTMA, UYUTMA, YUTMAK

5 Harfli Kelimeler

TUTMA, UTMAK, YUTMA

4 Harfli Kelimeler

UTMA


Kelime bulma makinesi

M T U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MUT

2 Harfli Kelimeler

TU, UT

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YANTUTMAZLIK

 1. [isim] Tarafsız olma durumu
  • "Hatta romancının yantutmazlığından yana da değildi." (Haldun Taner)

KÜLYUTMAZLIK

 1. [isim] Külyutmaz olma durumu

OKUTMANLIK

 1. [isim] Okutmanın görevi, lektörlük

UNUTMABENİ

 1. [isim] İki çeneklilerden, küçük mavi çiçekler açan bir bitki (Myosotis palustris)

KURUTMALIK

 1. [sıfat] Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
  • "Kurutmalık biber"

KORKUTMACA

 1. [sıfat] Korkutmak amacıyla yapılan (şey veya davranış)
  • "Bu kirli ilişkiyi gözdağlarıyla, gerçeği söyleme korkutmacalarıyla sürdürüyordu." (Muzaffer Uyguner)

MUTMAİNLİK

 1. [isim] Mutmain olma durumu

YANTUTMAZ

 1. [sıfat] Tarafsız, yandaş olmayan

KORKUTMAK

 1. [-i] Korkmasına yol açmak
  • "Yılan beni o kadar korkutmuştu ki bakarken kuşun hesabına ondan ben korkuyorum." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Kaygıya düşürmek
  • "Sevdiğimiz bir kadının nazarımızda meziyet teşkil eden birçok hâlleri karımız olacak kadında bizi korkutur." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 3. Gözdağı vermek

KÜLYUTMAZ

 1. Aldanmaz, kolay inanmaz (kimse)
  • "Kendini herkesten daha zeki, daha külyutmaz zanneden böyleleri her zaman, her yerde vardır." (Murathan Mungan)

KURUTMALI

 1. [sıfat] Kurutma sistemi olan
  • "Kurutmalı çamaşır makinesi."

ÇULTUTMAZ

 1. [sıfat] Giysi ve mal değeri bilmeyen, derbeder, serseri, avare (kimse)

KOKUTMAK

 1. [-i] Hoş olmayan bir koku bırakmak
  • "Sigara elimi kokuttu."
 2. Bozulup kokmasına neden olmak, kokuşturmak
  • "Eti kokutmak."
 3. Bir işi uzatarak çıkmaza sokmak

KURUTMAÇ

 1. [isim] Mürekkebi kurutmak için kullanılan kurutma kâğıdı ve bunun takılı bulunduğu araç

DOKUTMAK

 1. [-i] Dokuma işini yaptırmak

KORKUTMA

 1. [isim] Korkutmak işi

TUTMALIK

 1. [isim] Tutmaya yarayan nesne
 2. Krampon

SORUTMAK

 1. [nsz] Somurtmak, surat asmak
 2. Ayakta durmak, dikilmek, beklemek

KURUTMAK

 1. [-i] Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek
  • "Göz yaşlarını kurut, dedi; bilirsin ki kader değişmez." (Cemil Meriç)
 2. Bitki canlılığını yitirmek
  • "Fırtına bütün gülleri kuruttu."
 3. Bazı sebze ve meyvelerin buharlaştırılmasıyla kuru bir durum almasını sağlamak
 4. Cılız duruma getirmek, zayıflatmak
  • "Bu hastalık onu kurutmuş."
 5. Yiyecek ve içecekleri yiyip bitirmek
 6. Uğursuzluk getirmek, yok etmek
  • "Dâhilde bütün millî kuvvetlerimizi dağıttılar, bütün kabiliyetlerimizi kuruttular." (Peyami Safa)

SOĞUTMAK

 1. [-i] Soğumasını sağlamak, soğumasına sebep olmak
  • "Suyu soğutmak."
 2. [-den] Herhangi bir durum, kişi, olay; birine, bir yere veya bir şeye karşı duyulan sevgi ve ilginin yok olmasına yol açmak
  • "Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay ara ile ölmesi onu birdenbire İstanbul'dan soğutmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü