İçinde tl olan 9 harfli 258 kelime var. İçerisinde TL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tl olan kelimeler listesine ya da Sonu tl ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KISITLAMA

 1. [isim] Kısıtlamak işi
  • "Öteden beri kısıtlamalarla iç içe yaşamaya alıştığımızdan bunu da anlayışla kabul ediyoruz." (Tomris Uyar)
 2. Kısıt

KASAVETLİ

 1. [sıfat] Üzüntülü, sıkıntılı, tasalı, kaygılı
  • "... oğullarından biri, sanki bir ölüm haberi getirir gibi kasavetli bir yüzle yanına sokuldu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DÖRTLEMEK

 1. [-i] Bir şeyin sayısını dörde çıkarmak

SAVATLAMA

 1. [isim] Savatlamak işi

POŞETLEME

 1. [isim] Poşetlemek işi veya durumu

LİYAKATLİ

 1. [sıfat] Liyakati olan, başarılı, yetenekli, değimli
  • "Ciddi bir gazetede liyakatli, genç bir muharririn şu sözleri beni hâlâ düşündürüyor." (Orhan Seyfi Orhon)

SAKATLAMA

 1. [isim] Sakatlamak işi

İSPATLAMA

 1. [isim] Kanıtlama
  • "Bu gurur, kişiliğini ispatlama, kabul ettirme hırsını pek andırıyordu." (Tarık Buğra)
 2. Tanıtlama

MARİFETLİ

 1. [sıfat] Usta, hünerli

BAHTLILIK

 1. [isim] Bahtlı olma durumu

MALİYETLİ

 1. [sıfat] Maliyeti olan, değerli
  • "Sandıktan maliyetli bir şey çıkmayacağından emin bulunduklarını bu tavırlarıyla anlatmış oluyorlardı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

ZİFTLENME

 1. [isim] Ziftlenmek işi

BOYUTLAMA

 1. [isim] Boyutlamak işi

TEKAÜTLÜK

 1. [isim] Emeklilik

NEZAKETLİ

 1. [sıfat] İnce, nazik
  • "... geniş bilgili, çok nezaketli, şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BÖĞÜRTLEN

 1. [isim] Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu, it üzümü (Rubus caesus)
 2. Bu bitkinin önce kırmızı, olgunlaştığında kararan mayhoş yemişi

ARTİSTLİK

 1. [isim] Artistin görevi
  • "Düşünmüş, taşınmış, o da bizim gibi artistliğe heves etmişti." (Refik Halit Karay)
 2. Artist olma durumu

CENNETLİK

 1. [isim] Öldükten sonra yerinin cennet olacağına inanılan kimse, cennetmekân

FAŞİSTLİK

 1. [isim] Faşizm

KATLATMAK

 1. [-i] Katlatma işini yaptırmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü