İçinde tl olan 8 harfli 223 kelime var. İçerisinde TL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tl olan kelimeler listesine ya da Sonu tl ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ZAHMETLİ

 1. [sıfat] Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
  • "Hepsinde, zahmetli bir oyundan henüz çıkmış mektep çocuklarının sevinçli yorgunluğu vardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Sıkıntı veren
  • "Sıcaktan, zahmetli yollarda yürümekten yorulmuştu." (Hüseyin Cahit Yalçın)

KASVETLİ

 1. [sıfat] İç sıkıcı, sıkıntılı
  • "Eski mahalle çok kasvetli, loş bir mahalle idi." (Osman Cemal Kaygılı)

ETLENMEK

 1. [nsz] Şişmanlamak, semirmek
  • "Kısarak boylu, kara kuru Nadir Hanım'ın yerinde şimdi şişman denilecek kadar etlenmiş bir hanım var." (Memduh Şevket Esendal)

ASALETLİ

 1. [sıfat] Soylu

SÜTLENME

 1. [isim] Sütlenmek işi

ÇITLATMA

 1. [isim] Çıtlatmak işi
 2. Antep fıstığının kabuğunu aralama

KİTLEMEK

 1. [-i] Bakınız kilitlemek

ŞERBETLİ

 1. [sıfat] Şerbeti olan, şerbet katılmış olan
 2. Yılan vb. hayvanların sokmasından zarar görmeyen
  • "Anlaşılan sen yılana şerbetli imişsin galiba!" (Osman Cemal Kaygılı)
 3. Kötü davranmayı, kötü işler yapmayı huy edinmiş olan
  • "Yalana şerbetli."
 4. Kendisine kötü davranılmasına alışmış olan
  • "Gülsüm, dayak ve hakarete ezelden şerbetliydi." (Reşat Nuri Güntekin)

SAKATLIK

 1. [isim] Sakat olma durumu, malullük, maluliyet
 2. Kaza, terslik
  • "Elinden bir sakatlık çıkmasın."
 3. Yanlış, kusur, hata
  • "Sakatlığın sebebini gayet iyi görmüştür. Bunun nasıl tamir edileceğini biliyor." (Reşat Nuri Güntekin)

YAŞITLIK

 1. [isim] Yaşıt olma durumu

MİHNETLİ

 1. [sıfat] Sıkıntılı, eziyetli
 2. Sıkıntı, eziyet çeken (kimse)

TECVİTLİ

 1. [sıfat] Tecvidi olan, tecvidi ortaya koyan
  • "Tecvitli seslerin çatlatılışları gittikçe kulak tırmalıyor." (Aka Gündüz)

DEVLETLE

 1. "güle güle'" yerine kullanılan bir uğurlama sözü
  • "Türkiye Devleti."

MUTLAKÇI

 1. [isim] Saltçılık yanlısı olan kimse

KÜTLETME

 1. [isim] Kütletmek işi

MAŞATLIK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslüman olmayanların, özellikle Yahudilerin mezarlığı
  • "Maşatlığın ince bir yosun tabakasıyla örtülü mermerleri güneşle kızıyor, tatlı bir göbektaşı sıcaklığı alıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

ZİMMETLİ

 1. [sıfat] Zimmet edilmiş

ROBOTLUK

 1. [isim] Robot gibi mekanik hareket etme durumu

ÇATLAYIŞ

 1. [isim] Çatlatma işi veya biçimi

DEFAATLE

 1. [zarf] Çok kez, çok kere

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü