İçinde tl olan 14 harfli 75 kelime var. İçerisinde TL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tl olan kelimeler listesine ya da Sonu tl ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KUVVETLENDİRME

 1. [isim] Kuvvetlendirmek işi

DENETLEYEBİLME

 1. [isim] Denetleyebilmek işi

ANARŞİSTLEŞMEK

 1. [nsz] Anarşist özelliği taşımak

STANDARTLAŞMAK

 1. [nsz] Standart duruma gelmek

SIFATLANDIRMAK

 1. [-i] Herhangi bir kimseye bir sıfat veya unvan vermek

ŞİDDETLENDİRME

 1. [isim] Şiddetlendirmek işi

KANITLANDIRMAK

 1. [-i] Bir düşünceyi, bir savı yeterli delillerle doğrulamak, belgelemek ve açıklamak

RUHSATLANDIRMA

 1. [isim] Ruhsatlandırmak işi

KOŞUTLAŞTIRMAK

 1. [-i] Birine koşut duruma getirmek, paralelleştirmek

HÜMANİSTLEŞMEK

 1. [nsz] İnsancıl davranışlar ve düşünceler içinde olmak

KANATLANDIRMAK

 1. [-i] Çok sevinmesine sebep olmak
  • "Okşayıcı gözlerle çocuk gönüllerimizi kanatlandırıyordu." (Yusuf Ziya Ortaç)

CİLTLENEBİLMEK

 1. [nsz] Ciltlenme imkânı veya olasılığı bulunmak

BANTLAYABİLMEK

 1. [-i] Bantlama imkânı veya olasılığı bulunmak

BALDIRPATLATAN

 1. [isim] Güreşte hasmın bir ayağını tutarak diz kapağına kadar büküp üzerine yüklenme oyunu

ÇİFTLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Çiftleşme imkânı veya olasılığı bulunmak

DENETLENEBİLME

 1. [isim] Denetlenebilmek işi

SÜRATLENDİRMEK

 1. [-i] Sürat vermek, hız kazandırmak, hızlandırmak

DERTLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Dertleşme imkânı veya olasılığı bulunmak

SOMUTLAŞTIRMAK

 1. [-i] Somut duruma getirmek

CİLTLEYEBİLMEK

 1. [-i] Ciltleme imkânı veya olasılığı bulunmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü