İçinde t olan 2 harfli 9 kelime var. İçerisinde T harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında t harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu t harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AT

 1. [isim] Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan
  • "... büyüklerin 'içinde at koştur' diye tarif ettikleri taşlık ve sofaları vardı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Karnım doydu ama gözüm doymadı der, atın ölümü arpadan olsun da der; yer bir tatlı daha ..." (Zeyyat Selimoğlu)
 2. Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş
  • "Ben onunla at oynatamam."

İT

 1. [isim] Köpek
 2. Değersiz, terbiyesiz kimse
  • "Babaları da zaten itin biri." (Haldun Taner)

ET

 1. [isim] İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
  • "Bu koyunda hiç et yok, pek zayıf."
  • "Ye de biraz et, can tut." (Refik Halit Karay)
  • "Aşkımemnu'da Firdevs Hanım'ı inanılmaz bir başarıyla ete kemiğe dönüştürmüş." (Selim İleri)
 2. Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi
  • "Bu, kurumuş pastırma renginde bir et parçası idi." (Haldun Taner)
 3. Ten
  • "Gömleği yırtılmış, eti görünüyor."
 4. Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm
  • "Bu zeytinde et denecek bir şey yok."

UT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
  • "Ferhunde, burada sevdiği bir ut muallimiyle evlenip bahtiyar olmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

TU

 1. [ünlem] Tuh
  • "Tu, böyle mi olacaktı!"

 1. [isim] Bir tören sırasında, askerleri bir araya toplamak, törenin başladığını bildirmek vb. amaçlarla çalınan borazanın çıkardığı tiz ses
  • "O günkü ne oldum delisi yeni zenginleri, özenti aydınları tiye alıyordu." (Haldun Taner)

TA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz
  • "Ta karşıda büyük annenin evine kadar götürdüler." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Açık söylüyorum, ta ki herkes anlasın."

OT

 1. [isim] Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler
  • "Etrafımızda uzun otlar, yalçın kayalar vardı." (Aka Gündüz)
 2. [sıfat] Bu bitkilerle yapılmış veya bu bitkilerle doldurulmuş
  • "Ot minder."
 3. Zehir
 4. İlaç
 5. Esrar

TE

 1. Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı, okunuşu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü