İçinde olan 5 harfli 62 kelime var. İçerisinde TI bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında tı olan kelimeler listesine ya da Sonu tı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KITIK

 1. [isim] Minder, yastık vb.ni doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri

ALTIZ

 1. [sıfat] Altısı bir arada doğan (çocuk)

ŞATIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Neşeli, keyifli, şen
 2. Tören ve alaylarda padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler

TIBBİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tıpla ilgili, hekimlikle ilgili

YATIK

 1. [sıfat] Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
 2. Zamanla dayanıklılığını yitirmiş
  • "Yatık kumaş."
 3. Çevrilmiş, devrik
  • "Yatık yaka."
 4. [isim] Yayvan su kabı

ATILI

 1. [sıfat] Atılmış, ertelenmiş, tehirli
  • "... işbu davanın atılı bulunduğu 18/09/2005 günü saat 9.45'te hazır bulunması veya ..."

ALTIK

 1. [isim] Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu; biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz iki önerme arasındaki bağlantı durumu: "Kimi insanlar fânidir" önermesi "Bütün insanlar fânidir" önermesinin altığı olur

HATIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd
  • "Benim Orhan isminde bir tanıdığım olmadığından, başka bir nam altında bir nankörü hatır eylemiş olsan bile..." (Peyami Safa)
  • "Önce karşılıklı hatır sormakla başlayan konuşmaların ardından, tarlaların durumuna geçti." (Necati Cumalı)
  • "Yemin, her hatır ve hayale gelmez cümlelerin ucunda bir kurdele, bir fiyonk gibi açılıveriyordu." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Ben nergisi sevmiyorum. Sırf Bahar'ın hatırı için bir kerelik aldım." (Haldun Taner)
 2. Gönül, kalp
  • "Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme."
  • "İnanınız ki müdürün güzel hatırı için işime başladım." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Sabit Bey Ağabey mahalle tulumbacıları arasında en hatırı sayılır adamlardandır." (Haldun Taner)
 3. Birine karşı duyulan saygı, sevgi
  • "Hatırınız için bu işi yaptım."
 4. Durum, keyif, hâl
  • "Hatırını sormak."

BATIN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karın
 2. Kuşak
  • "O, dördüncü batından dedesi oluyor."

YATIR

 1. [isim] Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
  • "Yatıra mum adamak."

TIRAK

 1. [isim] Kırılan kuru bir şeyin çıkardığı ses

ARTIM

 1. [isim] Artma, artış, çoğalma

BATIK

 1. [sıfat] Batmış
 2. İflas etmiş

YATIM

 1. [isim] Gemi direklerinin başa veya kıça doğru olan eğimi

ARTIN

 1. [isim] Katyon

TARTI

 1. [isim] Ağırlık
  • "Bunun tartısı belli değil."
 2. Tartma aleti, çeki
 3. Oran, ölçü, karar
 4. Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip

KATIM

 1. [isim] Katma işi
  • "Koç katımı."

BASTI

 1. [isim] Kıyma ile pişirilmiş sebze
  • "Kabak bastısı. Patlıcan bastısı."

TIKMA

 1. [isim] Tıkmak işi

TIPKI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin eşi, benzeri, aynı
 2. [zarf] Tıpatıp, tamamıyla
  • "Saffet Hanım tıpkı kendisini görmeden tahmin etmiş olduğum gibiydi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü