İçinde sna olan 22 kelime var. İçerisinde SNA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında sna olan kelimeler listesine ya da Sonu sna ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İSTİSNASIZLIK

12 Harfli Kelimeler

İSTİSNASIZCA

11 Harfli Kelimeler

BİLAİSTİSNA, ESMAYIHÜSNA, KASNAKÇILIK, KASNAKLAMAK, MÜSTESNALIK

10 Harfli Kelimeler

İSTİSNASIZ, KASNAKLAMA, SARAYBOSNA

9 Harfli Kelimeler

ESNASINDA, İSTİSNALI

8 Harfli Kelimeler

ESNAFLIK, İSTİSNAİ, KASNAKÇI, MÜSTESNA

7 Harfli Kelimeler

İSNADEN, İSTİSNA

6 Harfli Kelimeler

KASNAK5 Harfli Kelimeler

ESNAF, İSNAT

4 Harfli Kelimeler

ESNA


Kelime bulma makinesi

A N S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

NAS, SAN

2 Harfli Kelimeler

AN, AS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İSTİSNASIZLIK
...
İSTİSNASIZCA
...
BİLAİSTİSNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] İstisnasız, ayrıksız, ayrım yapılmadan
  • "Devlet adamlarımız bilaistisna nasihat vermekte birbiriyle yaraşırlar." (Burhan Felek)

KASNAKÇILIK

 1. [isim] Kasnakçı olma durumu

ESMAYIHÜSNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Allah'ın adları, esmayışerife

MÜSTESNALIK
...
KASNAKLAMAK

 1. [-i] Kasnak içine almak, çemberlemek
 2. Kollarını dolayarak kavramak
 3. Yapılarda, betonun şişmesini önlemek ve direncini artırmak için sıkıştırılmış betonun çevresini metalden bir kasnak içine almak

İSTİSNASIZ

 1. [zarf] İstisnası olmadan, ayrıksız, ayrıcasız, bilaistisna
  • "İstisnasız herkese gösterdiği bu içten gelme nezaketin bir gün eksildiği, gölgelendiği görülmezdi." (Haldun Taner)

KASNAKLAMA

 1. [isim] Kasnaklamak işi

SARAYBOSNA
...
ESNASINDA

 1. [zarf] Sırasında, olduğu anda

İSTİSNALI
...
KASNAKÇI

 1. [isim] Kasnak, elek, ölçek vb. tahta işleri yapan kimse

İSTİSNAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Benzerlerine uymayan, kural dışı olan, ayrıklı

ESNAFLIK

 1. [isim] Esnaf olma durumu
 2. Esnafın yaptığı iş

MÜSTESNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz
 2. Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan
  • "Kendisi bu resimlerin hepsinden daha sevimli, daha canlı, daha müstesna bir simaydı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Kural dışı
 4. [zarf] Dışındaki, ayrı tutularak, hariç
  • "Bir iki gazete müstesna, bütün İstanbul basını da Serbest Fıkra taraflısı idi." (Falih Rıfkı Atay)

İSNADEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Dayanarak

İSTİSNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimse veya bir şeyi benzerlerinden ayrı tutma
  • "İlk heves günleri istisna edilirse beni sever bile görünmeye kalkışmadı." (Halide Edip Adıvar)
 2. Genelden ayrı, kural dışı olma, ayrıklık
 3. Ayrı tutulan kimse veya şey

KASNAK

 1. [isim] Enli çember
  • "Eski mahalledeki bir kız gibi kasnak işlesin." (Halide Edip Adıvar)
 2. Kalbur, tel vb. şeylerin tahta çemberi
 3. Nakış işlemek için gergef gibi kullanılan, kumaşı germeye yarayan, tahtadan çember
 4. Bir sütunun gövdesini oluşturan silindir biçimindeki taşların her biri
 5. Kıyıları oluk biçiminde pervazlı, metal ve tahtadan yapılmış çember
 6. Pehlivanların giydikleri kispetin bele gelen bölümü
 7. Makinelerde, bir milden başka mile hareket geçiren kayışların takıldığı demir çember

ESNAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Küçük sermaye ve zanaat sahibi
  • "Kendileri balıkçı olmayıp da balık satan esnafı da severim." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Başlıca düşüncesi, mesleğinin bütün inceliklerinden yararlanıp bunları karşısındakinin zararına kullanarak ve meslekte kötü örnek oluşturarak çok para kazanmak olan kimse
 3. Kötü yola sapmış olan kadın
  • "Esnaftan bir kadın."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü