İçinde sme olan 6 harfli 7 kelime var. İçerisinde SME bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında sme olan kelimeler listesine ya da Sonu sme ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E M S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SEM

2 Harfli Kelimeler

EM, ES, ME, SE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KISMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Bütün değil, bir bölüm olarak veya bazı bakımdan, bazı yönden
  • "Eşyayı kısmen gönderdim. Kısmen haklısınız."

RESMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Devlet adına, devletçe, resmî olarak
 2. Kanuna, yönteme uygun olarak, yöntemince
 3. Kesinlikle, açıkça, kesin olarak
  • "Kızların ikisi japone kollu, üçüncüsü resmen kombinezonlu idi." (Haldun Taner)

CİSMEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Cisim olarak, vücutça, bedence

KISMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
  • "Şimdi genç değil, şöyle kırkını, kırk beşini aşmış, efendiden, ağırbaşlı bir kısmet bekliyor." (Haldun Taner)
  • "Zavallı kızın kısmeti çıkmış, kendine sormadan, danışmadan hemen vermişler." (Ömer Seyfettin)
  • "Kısmet olursa bunları bu yeni yılda göreceğiz." (Haldun Taner)
  • "Çöp tenekeleri modernleşip metal sandıklara dönüşünce bu zavallıların çöp tenekelerinden de kısmeti kesildi." (Aydın Boysan)
 2. Evlenme talihi
  • "Aslında kendi de şimdiye kadar bütün kısmetleri tepti." (Halide Edip Adıvar)
 3. Olayların kötü sonuçlarını tevekkülle karşılama durumu
 4. Talih, kader, şans
 5. [ünlem] "Şimdiden belli değil, ya olur ya olmaz" anlamlarında bir seslenme sözü
  • "Yarın gelecek misiniz? -Kısmet!"

SÜSMEK

 1. [-i] Boynuzlu hayvan boynuzu ile vurmak, tos vurmak
  • "Koç çocuğu süsmüş."

KÜSMEK

 1. [nsz] Darılmak
 2. Görevini yerine getirememek
  • "Yemek zamanı geçerse mide küser."
 3. Gelişememek, büyüyememek
  • "Ağaç yerini sevmedi, küstü."
 4. Bir madde, herhangi bir sebeple istenilen niteliğini yitirmek

KESMEK

 1. [-i] Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak
  • "İpi kesmek."
  • "Zaman zaman iddiacılığını da bırakamazdı, bu böyledir diye kesip atardı." (Haldun Taner)
 2. Dibinden ayırmak
  • "Ağaçları kesmek. Dalları kesmek."
  • "Mantıki söylenmiş, müdellel söylenmiş, her cihetten işi kesip atmıştı." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Düzgün parçalara ayırmak
  • "Eti kesmek. Patatesi kesmek."
  • "Nasıl sol elimle sağ elimi kesip biçeceğim?" (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Kesici bir araçla yaralamak
  • "Nasıl sol elimle sağ elimi kesip biçeceğim?" (Reşat Nuri Güntekin)
 5. [nsz] Ucunu almak
  • "Saç kesmek. Tırnak kesmek."
 6. [nsz] Hayvanın başını gövdesinden ayırmak, boğazlamak
  • "Koyun kesmek. Tavuk kesmek."
 7. Son vermek, gidermek
  • "Bu ilaç baş ağrısını keser."
 8. Ara vermek
  • "Bu üç zavallı bizden rahatsız oldular ve derslerini keserek çekildiler." (Memduh Şevket Esendal)
 9. Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek
  • "Yardımı kestiler. Ücreti ödemeyince telefonu kestiler."
 10. Akımı durdurmak
  • "Şimdi belediye ile anlaşamayan müteşebbis cereyanı kesmiş." (Sait Faik Abasıyanık)
 11. Belirtmek, kararlaştırmak
  • "Gününü daha kesmedik."
 12. [-den] Verilecek şeyin bir bölümünü alıkoyup vermemek
  • "Ücretinden beş lira kesmişler."
 13. Para basmak
 14. Azaltmak, güçleştirmek
  • "Rüzgâr geminin yolunu kesiyor."
 15. İskambil kâğıtlarında destenin üzerinden bir bölümünü kaldırıp öte yana koymak
 16. Geçişi önlemek
  • "Yolu kesmek."
 17. [nsz] Susmak
  • "Kes artık yeter!"
 18. Hasta organı ameliyatla almak
 19. Bölmek, ayırmak
  • "Bulvarı kesen küçük sokaklardan biri."
 20. Yazıyı, filmi kısaltmak
 21. [nsz] Uydurmak, yalan söylemek
 22. Rüzgâr, soğuk vb. çok etkili olmak
  • "Rüzgâr yüzümü kesiyor."
 23. Birini yermek, kötülemek
 24. Karşı cinsten birisini sürekli olarak süzmek, dikkatli bir biçimde bakmak
 25. Oyuncuyu takım kadrosuna almamak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü