İçinde sko olan 77 kelime var. İçerisinde SKO bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında sko olan kelimeler listesine ya da Sonu sko ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

BAKTERİYOSKOPİ, BAŞPİSKOPOSLUK, İSKORPİTGİLLER

13 Harfli Kelimeler

BİYOMİKROSKOP

12 Harfli Kelimeler

DAKTİLOSKOPİ, KARDİYOSKOPİ, PİSKOPOSHANE, SPEKTROSKOPİ, STEREOSKOPİK

11 Harfli Kelimeler

BAŞPİSKOPOS, ELEKTROSKOP, GALVANOSKOP, GASTROSKOPİ, HİGROSKOPİK, KALEYDOSKOP, KARDİYOSKOP, KASKOLATMAK, MİKROSKOBİK, OFTALMOSKOP, PİSKOPOSLUK, SPEKTROSKOP

10 Harfli Kelimeler

EBÜLYOSKOP, FİYASKOSUZ, GASTROSKOP, HİDROSKOPİ, İSKONTOSUZ, KASKOLAMAK, KASKOLATMA, KOSKOCAMAN, KRİYOSKOPİ, POLARİSKOP, RADYOSKOPİ, SİNEMASKOP, STEREOSKOP, TELESKOPİK

9 Harfli Kelimeler

ENDOSKOPİ, ESKORTLUK, FİYASKOLU, HİGROSKOP, İSKONTOLU, İSKORÇİNA, KASKOLAMA, MİKROSKOP, MOSKOFLUK, OZONOSKOP, SKOLASTİK, STETESKOP, VİSKONSÜL, VİSKOZİTE

8 Harfli Kelimeler

ASKOSPOR, BAROSKOP, DİSKOTEK, ENDOSKOP, FOTOSKOP, İSKORBÜT, İSKORPİT, PERİSKOP, PİSKOPOS, REESKONT, TELESKOP

7 Harfli Kelimeler

DAMASKO, FİYASKO, İSKOÇÇA, İSKONTO, KOSKOCA, MOSKOVA

6 Harfli Kelimeler

ESKORT, FİSKOS, ISKOTA, İSKOTA, MASKOT, MOSKOF, VİSKOZ

5 Harfli Kelimeler

DİSKO, İSKOÇ, KASKO

4 Harfli Kelimeler

SKOR


Kelime bulma makinesi

K O S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

OK

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İSKORPİTGİLLER

 1. [isim] Omurgalılardan, örnek hayvanı iskorpit olan, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı güçlü dikenlerle donanmış, bütün denizlerde rastlanan balıklar sınıfı

BAŞPİSKOPOSLUK

 1. [isim] Başpiskopos olma durumu
 2. Başpiskoposun görevi
 3. Başpiskoposun makamı

BAKTERİYOSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakterilerin mikroskopla incelenmesi işlemi

BİYOMİKROSKOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kendine özgü bir ışık ile kullanılan çift göz mercekli mikroskop

KARDİYOSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalp kasılmalarının kardiyoskop ile dinlenmesi

STEREOSKOPİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Stereoskopla ilgili olan

SPEKTROSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tayf ölçümü

DAKTİLOSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi

PİSKOPOSHANE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Piskoposluk

KASKOLATMAK

 1. [-i] Kasko yaptırmak

PİSKOPOSLUK

 1. [isim] Piskoposun yönettiği bölge
 2. Piskoposun oturduğu bina
 3. Piskoposun görevi

KALEYDOSKOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir ucu buzlu camla kapatılan, metal veya mukavvadan bir boru içine yerleştirilmiş aynaların aracılığıyla, boru içine konulmuş renkli küçük cisimlerin ve görüntülerin oluşturduğu çeşitli biçimleri gösteren araç, çiçek dürbünü

OFTALMOSKOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gözün içini aydınlatıp görmek ve gözü muayene etmek için kullanılan ayna

MİKROSKOBİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan
  • "Mikroskobik canlı."

BAŞPİSKOPOS

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı

KARDİYOSKOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kalp kasılmalarının incelenmesine yarayan cihaz

SPEKTROSKOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tayfölçer

GASTROSKOPİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gastroskopla yapılan muayene

ELEKTROSKOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir cismin elektriklenmesini ve bu elektriklenmenin derecesini gösteren araç

HİGROSKOPİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Nemçeker

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü