İçinde söy olan 21 kelime var. İçerisinde SÖY bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında söy olan kelimeler listesine ya da Sonu söy ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

SÖYLEMSEMEK, SÖYLENİLMEK, SÖYLEVCİLİK

10 Harfli Kelimeler

SÖYLEMSEME, SÖYLENİLME

9 Harfli Kelimeler

SÖYLENMEK, SÖYLEŞMEK, SÖYLETMEK

8 Harfli Kelimeler

SÖYLEMEK, SÖYLENCE, SÖYLENİŞ, SÖYLENME, SÖYLENTİ, SÖYLEŞME, SÖYLETME, SÖYLEVCİ, SÖYLEYİŞ

7 Harfli Kelimeler

SÖYLEME, SÖYLEŞİ

6 Harfli Kelimeler

SÖYLEM, SÖYLEV


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÖYLENİLMEK

 1. [nsz] Söylenmek
  • "Bir aralık öyle söylenildi."
 2. Herhangi biri söylenmek
  • "Yabancıların önünde böyle ulu orta söylenilir mi?"

SÖYLEVCİLİK

 1. [isim] Söylevci olma durumu

SÖYLEMSEMEK

 1. [nsz] Söyleniş özelliği taşımak
 2. Söylemeye özen göstermek

SÖYLENİLME

 1. [isim] Söylenilmek işi

SÖYLEMSEME

 1. [isim] Söylemsemek işi

SÖYLETMEK

 1. [-i] Söylemesine yol açmak
 2. Söylemek zorunda bırakmak, itiraf ettirmek
  • "Öldüreceği, laf söyleteceği adamı diri diri fırına kor, gözünün önünde yakardı." (Ömer Seyfettin)

SÖYLENMEK

 1. [nsz] Söyleme işi yapılmak
  • "Suçluların ikisini de sağ bırakmayacağı söylenmekteydi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Kendi kendine konuşmak, kendi kendine bir şeyler söylemek
 3. Çıkışmak, azarlamak, eleştirmek
  • "Benim kırdığımı anlayınca bana söylenmeye başladı." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Sızlanmak, yakınmak

SÖYLEŞMEK

 1. [nsz] Karşılıklı konuşmak, hasbihâl etmek, sohbet etmek
  • "Tanıdıklardan biri rast gelirse durup konuşmak, söyleşmek, dedikodu etmek de var." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir işin nasıl yapılması gerektiği konusunda konuşmak, müzakere etmek

SÖYLEYİŞ

 1. [isim] Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, sesletim, telaffuz

SÖYLENİŞ

 1. [isim] Söyleyiş, telaffuz

SÖYLENTİ

 1. [isim] Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet, şayia
  • "Önce kulaktan kulağa fısıldanan bu söylentilerin meclis kürsülerinde açıkça ifade edildiği oluyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SÖYLETME

 1. [isim] Söyletmek işi

SÖYLENCE

 1. [isim] Efsane

SÖYLENME

 1. [isim] Söylenmek işi

SÖYLEMEK

 1. [-i] Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak
  • "Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bir vakitler aralarında su sızmayan hatun kişiler şimdi birbirlerini çekemiyorlar, birbirlerinin arkasından söylemediklerini bırakmıyorlardı." (Haldun Taner)
 2. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
  • "Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Yapılmasını istemek
  • "Biraz sonra nazırın yine beni istediğini söylediler." (Falih Rıfkı Atay)
 4. [nsz] Türkü, şarkı vb. okumak
  • "Kanto söyler gibi hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi." (Reşat Nuri Güntekin)
 5. [nsz] Yazmak, düzmek
  • "Şiir söylemek."
 6. [-e] Haber vermek
  • "Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 7. [-i] Önceden bildirmek, tahmin etmek
  • "Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim." (Refik Halit Karay)
 8. [nsz] Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak
  • "Ne söyler bu türküler / Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler." (Necati Cumalı)

SÖYLEVCİ

 1. [isim] Coşkulu ve güzel konuşan, hitabede bulunan kimse
  • "İttihat ve Terakki'nin en iyi söylevcisi odur." (Salâh Birsel)

SÖYLEŞME

 1. [isim] Söyleşmek işi

SÖYLEME

 1. [isim] Söylemek işi
  • "O zamana kadar hamallık, boyacılık, müvezzilik ve söylemesi ayıp hırsızlık yapmıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

SÖYLEŞİ

 1. [isim] Arkadaşça, dostça karşılıklı konuşma, hasbihâl, sohbet
  • "Rakısından mı, mezesinden mi yoksa söyleşilerin bal kıvamı kazanıp tatlı tatlı ağdalaşmasından mı, nedense." (Atilla İlhan)
 2. Belli bir konuda alanla ilgili kişilerin katıldığı bilgilendirme toplantısı
 3. Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü, sohbet

SÖYLEM

 1. [isim] Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz
 2. Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade
 3. Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü