İçinde rre olan 32 kelime var. İçerisinde RRE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında rre olan kelimeler listesine ya da Sonu rre ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

RUHUMÜCERRET, ŞİRRETLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

İRREDANTİST, İRREDANTİZM, MÜSTEMİRREN, ŞİRRETLEŞME

10 Harfli Kelimeler

MUKARRERAT, MÜKERREREN, SEMTÜRREİS, SÜRREALİST, SÜRREALİTE, SÜRREALİZM, BASSETERRE

9 Harfli Kelimeler

İRREALİST, SIRRETMEK, ŞEKERRENK, ŞİRRETLİK

8 Harfli Kelimeler

MESERRET, MUHARREM, MUHARRER, MUKARRER, MÜCERREP, MÜCERRET, MÜKERRER, MÜŞERREF, SIRRETME, ŞİRRETÇE

7 Harfli Kelimeler

ZATÜRRE, ZERRECE

6 Harfli Kelimeler

ŞİRRET

5 Harfli Kelimeler

SÜRRE, ZERRE


Kelime bulma makinesi

E R R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RUHUMÜCERRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katışık ve karışık olmayan ruh

ŞİRRETLEŞMEK

 1. [nsz] Huysuzlaşmak, edepsizleşmek
  • "O halim selim, namazında niyazında hatun kişi on dakikanın içinde bir ifritleşsin, bir şirretleşsin." (Haldun Taner)

MÜSTEMİRREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Arasız

ŞİRRETLEŞME

 1. [isim] Şirretleşmek işi

İRREDANTİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurtarımcı

İRREDANTİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurtarımcılık
  • "Geçmişin kaybettirdiklerinden, kolay bir irredantizm edebiyatı ile hisler avlamak için, yok yere kendisine, hükûmetine ve devletine sorun icat etmezdi." (Falih Rıfkı Atay)

BASSETERRE
...
SEMTÜRREİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başucu noktası

SÜRREALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gerçeküstücü

MUKARRERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alınan kararlar, kararlaştırılmış şeyler

SÜRREALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gerçeküstücülük

MÜKERREREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Tekrarlanarak, tekrar edilmiş olarak

SÜRREALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gerçeküstü

ŞİRRETLİK

 1. [isim] Şirret olma durumu, yaygaracılık
 2. Şirretçe davranış
  • "Annesinin şirretliğinden, mesele çıkarması ihtimalinden ürkerek ona bir şey söylemiyordu." (Halide Edip Adıvar)

ŞEKERRENK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Sarıya çalan renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan
 3. İki kişi arasında dostluk ilişkilerinin bozuk olması
  • "Vergi kâtibi ile de araları şekerrenk olmuştu." (Ercüment Ekrem Talu)

İRREALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Gerçek dışı

SIRRETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Bir şey veya kimseyi akıl almaz bir biçimde ortadan yok etmek, görünmez kılmak

MÜCERRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Soyut
  • "Bir nevi mücerret şiir demek olan tekerlemeleri dinlemek ister." (Asaf Halet Çelebi)
 2. Evlenmemiş, bekâr
  • "Yavrum, gençsin, dilbersin, mücerretsin." (Sermet Muhtar Alus)
 3. Katışık ve karışık olmayan
 4. [isim] Yalın durum
 5. Soyut

MÜKERRER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tekrarlanmış, yinelenmiş
  • "Mükerrer nüsha."

MUHARRER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yazılmış, yazılı, yazıya geçirilmiş
  • "Nama muharrer senet."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü