İçinde rre olan 32 kelime var. İçerisinde RRE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında rre olan kelimeler listesine ya da Sonu rre ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

RUHUMÜCERRET, ŞİRRETLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

İRREDANTİST, İRREDANTİZM, MÜSTEMİRREN, ŞİRRETLEŞME

10 Harfli Kelimeler

MUKARRERAT, MÜKERREREN, SEMTÜRREİS, SÜRREALİST, SÜRREALİTE, SÜRREALİZM, BASSETERRE

9 Harfli Kelimeler

İRREALİST, SIRRETMEK, ŞEKERRENK, ŞİRRETLİK

8 Harfli Kelimeler

MESERRET, MUHARREM, MUHARRER, MUKARRER, MÜCERREP, MÜCERRET, MÜKERRER, MÜŞERREF, SIRRETME, ŞİRRETÇE

7 Harfli Kelimeler

ZATÜRRE, ZERRECE

6 Harfli Kelimeler

ŞİRRET

5 Harfli Kelimeler

SÜRRE, ZERRE


Kelime bulma makinesi

E R R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RUHUMÜCERRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katışık ve karışık olmayan ruh

ŞİRRETLEŞMEK

 1. [nsz] Huysuzlaşmak, edepsizleşmek
  • "O halim selim, namazında niyazında hatun kişi on dakikanın içinde bir ifritleşsin, bir şirretleşsin." (Haldun Taner)

İRREDANTİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurtarımcı

MÜSTEMİRREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Arasız

İRREDANTİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurtarımcılık
  • "Geçmişin kaybettirdiklerinden, kolay bir irredantizm edebiyatı ile hisler avlamak için, yok yere kendisine, hükûmetine ve devletine sorun icat etmezdi." (Falih Rıfkı Atay)

ŞİRRETLEŞME

 1. [isim] Şirretleşmek işi

SÜRREALİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gerçeküstü

SEMTÜRREİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başucu noktası

BASSETERRE
...
MUKARRERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alınan kararlar, kararlaştırılmış şeyler

MÜKERREREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Tekrarlanarak, tekrar edilmiş olarak

SÜRREALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gerçeküstücü

SÜRREALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gerçeküstücülük

ŞEKERRENK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Sarıya çalan renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan
 3. İki kişi arasında dostluk ilişkilerinin bozuk olması
  • "Vergi kâtibi ile de araları şekerrenk olmuştu." (Ercüment Ekrem Talu)

SIRRETMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Bir şey veya kimseyi akıl almaz bir biçimde ortadan yok etmek, görünmez kılmak

ŞİRRETLİK

 1. [isim] Şirret olma durumu, yaygaracılık
 2. Şirretçe davranış
  • "Annesinin şirretliğinden, mesele çıkarması ihtimalinden ürkerek ona bir şey söylemiyordu." (Halide Edip Adıvar)

İRREALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Gerçek dışı

MÜŞERREF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Onur verilerek yüceltilmiş

MESERRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevinç
  • "Arabacı birdenbire meserretle bağırdı." (Reşat Nuri Güntekin)

MUHARREM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı, matem ayı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü