İçinde rit olan 126 kelime var. İçerisinde RİT bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında rit olan kelimeler listesine ya da Sonu rit ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

İSPRİTİZMACILIK

13 Harfli Kelimeler

ÇAĞLAYANCERİT, İZMARİTGİLLER

12 Harfli Kelimeler

ARİTMETİKSEL, HOLOTÜRİTLER, İSPRİTİZMACI, SPİRİTÜALİZM

11 Harfli Kelimeler

HARİTACILIK, İFRİTLEŞMEK, MORİTANYALI, RİTİMSİZLİK, ŞERİTGİLLER, TİRİTLENMEK, TİRİTLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

GAYRİTABİİ, İFRİTLEŞME, İSPRİTİZMA, LOGARİTMİK, POPÜLARİTE, PÜRİTENLİK, SANSKRİTÇE, ŞERİTÇİLİK, ŞERİTLEMEK, TİRİTLENME, TİRİTLEŞME

9 Harfli Kelimeler

ALGORİTMA, ARİTMETİK, ERİTİLMEK, ERİTROSİT, ESPRİTÜEL, HARİTALIK, KALİBORİT, KİBRİTLİK, KRİTİSİZM, LATERİTLİ, LOGARİTMA, MÜFRİTLİK, OTOKRİTİK, OTORİTELİ, PERİTONİT, SPİRİTÜEL, ŞERİTLEME

8 Harfli Kelimeler

ANHİDRİT, APERİTİF, EĞRİTMEK, ERİTİLME, ESRİTMEK, GAYZERİT, HARİTACI, İSTAVRİT, KİBRİTÇİ, METEORİT, MUTTARİT, MÜNFERİT, MÜRİTLİK, OTORİTER, OZOKERİT, PLANERİT, POLARİTE, PORFİRİT, RİTİMSİZ, SANSKRİT, ŞERİTLER, ŞERİTSİZ

7 Harfli Kelimeler

ANTERİT, ARİTMİK, ARTERİT, ASKARİT, BARİTİN, BARİTLİ, BARİTON, CİRİTÇİ, DİYORİT, EĞRİTME, ERİTİCİ, ERİTMEK, ESRİTME, GASTRİT, GİRİTLİ, İZMARİT, LATERİT, LİPARİT, NERİTİK, OTORİTE, PERİTON, PÜRİTEN, RİTİMLİ, SİDERİT, SİNARİT, ŞERİTÇİ, ŞERİTLİ, TRİTYUM

6 Harfli Kelimeler

ARİTMİ, ARTRİT, ERİTEN, ERİTİŞ, ERİTME, FLORİT, FRİTÖZ, HARİTA, KİBRİT, KRİTER, KRİTİK, MÜFRİT, NEFRİT, PARİTE, RİTMİK, RİTÜEL, TECRİT, TEFRİT, TRİTON, UTARİT

5 Harfli Kelimeler

BARİT, CİRİT, İFRİT, İRİTE, KÜRİT, MÜRİT, PİRİT, RİTİM, SORİT, ŞERİT, TİRİT, VARİT, VERİT

4 Harfli Kelimeler

BRİT


Kelime bulma makinesi

R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İT, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İSPRİTİZMACILIK

 1. [isim] İspritizmacının işi

İZMARİTGİLLER

 1. [isim] Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası

ÇAĞLAYANCERİT
...
HOLOTÜRİTLER

 1. [isim] Denizhıyarları

SPİRİTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tinselcilik

İSPRİTİZMACI

 1. [isim] İspritizma ile uğraşan kimse, ruh çağırımcı

ARİTMETİKSEL

 1. [sıfat] Aritmetik ile ilgili

TİRİTLEŞMEK

 1. [nsz] Çok yaşlanıp gücü kalmamak

RİTİMSİZLİK

 1. [isim] Ritimsiz olma durumu

HARİTACILIK

 1. [isim] Haritacı olma durumu
 2. Çeşitli amaçlara yönelik haritaların yapım yöntemi, kartografi, kartografya

ŞERİTGİLLER

 1. [isim] Şeritler

İFRİTLEŞMEK

 1. [nsz] İfrit olmak
  • "O halim selim, namazında niyazında hatun kişi on dakikanın içinde bir ifritleşsin, bir şirretleşsin." (Haldun Taner)

TİRİTLENMEK

 1. [nsz] Tiritleşmek

MORİTANYALI
...
ŞERİTLEMEK

 1. [-i] Şerit geçirmek, şeritle süslemek

ŞERİTÇİLİK

 1. [isim] Şeritçinin mesleği

LOGARİTMİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Logaritmaya ilişkin

GAYRİTABİİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Doğa dışı, doğaya aykırı
  • "Ne gayritabii, garip, manalı, müstehzi gülüyordu?" (Peyami Safa)
 2. Sıra dışı
 3. Acayip

PÜRİTENLİK

 1. [isim] Püriten olma durumu
 2. Ahlaki, siyasi vb. konularda katı taassup

POPÜLARİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Halk tarafından sevilme, tutulma, ünlü olma, iyi tanınma
  • "Bir halk çocuğu olarak popülarite kazanmış, önce elinizde, sonra partinizde basamakları çıkmış, parlamentoya girmişsiniz." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü