İçinde rir olan 19 kelime var. İçerisinde RİR bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında rir olan kelimeler listesine ya da Sonu rir ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

BAŞMUHARRİRLİK, SERMUHARRİRLİK

11 Harfli Kelimeler

BAŞMUHARRİR, MUHARRİRLİK, SERMUHARRİR

10 Harfli Kelimeler

DEVRİREVAN, GAYRİRESMİ

8 Harfli Kelimeler

MUHARRİR, ŞERİRLİK, TAHRİRAT, TAHRİREN

7 Harfli Kelimeler

ERİRLİK, TAHRİRİ

6 Harfli Kelimeler

MÜDRİR, TAHRİR, TAKRİR, TEKRİR

5 Harfli Kelimeler

HARİR, ŞERİR


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SERMUHARRİRLİK

 1. [isim] Başyazarlık

BAŞMUHARRİRLİK

 1. [isim] Başyazarlık
  • "Refik Halit Yeni Mecmua'da başmuharrirlik ediyordu." (Falih Rıfkı Atay)

SERMUHARRİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Başyazar

MUHARRİRLİK

 1. [isim] Yazarlık

BAŞMUHARRİR

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başyazar
  • "Birden, koridordan geçen başmuharririn emirler veren sesi işitildi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

DEVRİREVAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Türk müziğinde bir büyük usul

GAYRİRESMİ
...
TAHRİREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Yazıyla, yazılı olarak
  • "Bize tahriren verdiği imzalı cevabında, vapurun limandan çıkmasına kadar nezdimizde alıkoymamızın, hayatını kurtarabileceğini söyledi." (Aka Gündüz)

TAHRİRAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Resmî bir dairece yazılan yazılar ve mektuplar

MUHARRİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazar
  • "Bir meşhur muharrire birisi bir roman götürmüş." (Sait Faik Abasıyanık)

ŞERİRLİK

 1. [isim] Şerir olma durumu, kötülükçülük

ERİRLİK

 1. [isim] Eriyebilme niteliği veya derecesi

TAHRİRİ
...
TAKRİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yerleştirme, yerleştirilme
 2. Anlatma, anlatış, ders verme
  • "Dersi kitaptan mı takip ediyorlar yoksa takrirden mi?" (Haldun Taner)
 3. Önerge
 4. Tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme

MÜDRİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İdrarı artıran, idrar söktürücü
  • "Müdrir bir ilaç."

TEKRİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tekrar etme, yeniden söyleme
 2. Bir yazıda, bir şiirde sözü veya kavramı anlatımı pekiştirmek amacıyla sık sık tekrar etme sanatı

TAHRİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazma, kitabet, kompozisyon

HARİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İpek

ŞERİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kötü, kötülükçü, fesat kimse
  • "Ben de bu şerirleri aynı cezaya çarptıracağım." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü