İçinde ric olan 104 kelime var. İçerisinde RİC bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ric olan kelimeler listesine ya da Sonu ric ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

BİLİNÇLENDİRİCİ, BİRLEŞTİRİCİLİK, DİNLENDİRİCİLİK, GÜÇLENDİRİCİLİK, KUVVETLENDİRİCİ, SÖZLENDİRİCİLİK, TİKSİNDİRİCİLİK

14 Harfli Kelimeler

BİÇİMLENDİRİCİ, BÜTÜNLEŞTİRİCİ, ÇEKİŞTİRİCİLİK, DEĞİŞTİRİCİLİK, DİLENDİRİCİLİK, EĞLENDİRİCİLİK, GELİŞTİRİCİLİK, İSTEKLENDİRİCİ, SİNİRLENDİRİCİ, YETİŞTİRİCİLİK, YÜREKLENDİRİCİ

13 Harfli Kelimeler

DENKLEŞTİRİCİ, ELEŞTİRİCİLİK, HARİCİYECİLİK, RENKLENDİRİCİ, SERTLEŞTİRİCİ

12 Harfli Kelimeler

BEZDİRİCİLİK, BİRLEŞTİRİCİ, DİNLENDİRİCİ, GÖSTERİCİLİK, GÜÇLENDİRİCİ, NEMLENDİRİCİ, SESLENDİRİCİ, SÖZLENDİRİCİ, TİKSİNDİRİCİ

11 Harfli Kelimeler

BİLEŞTİRİCİ, ÇEKİŞTİRİCİ, ÇEVİRİCİLİK, DEĞİŞTİRİCİ, DEVİNDİRİCİ, DİLENDİRİCİ, EĞLENDİRİCİ, GALERİCİLİK, GEÇİRİCİLİK, GEÇİŞTİRİCİ, GELİŞTİRİCİ, GİDERİCİLİK, GÖNENDİRİCİ, GÜCENDİRİCİ, GÜDERİCİLİK, KEMİRİCİLER, KEMİRİCİLİK, PİŞİRİCİLİK, SEVİNDİRİCİ, YETİŞTİRİCİ

10 Harfli Kelimeler

BİRİCİKLİK, ELEŞTİRİCİ, ESERİCEDİT, GAYRİCİDDİ, HARİCİYECİ, İLERİCİLİK

9 Harfli Kelimeler

BERBERİCE, BEZDİRİCİ, ÇEKTİRİCİ, ÇELDİRİCİ, DERİCİLİK, GERİCİLİK, GEZDİRİCİ, GİYDİRİCİ, GÖNDERİCİ, GÖSTERİCİ, RİCACILIK, SERSERİCE, SİKTİRİCİ, VERİCİLİK, PODGORİCA

8 Harfli Kelimeler

BATERİCİ, ÇEVİRİCİ, GALERİCİ, GEÇİRİCİ, GİDERİCİ, GÜDERİCİ, HARİCİYE, KEMİRİCİ, PİŞİRİCİ, TEDRİCEN

7 Harfli Kelimeler

AZERİCE, BİRİCİK, CİMRİCE, HARİCEN, İLERİCİ, PERİCİK, SİVRİCE, TEDRİCİ

6 Harfli Kelimeler

DERİCİ, DİRİCE, EĞRİCE, GERİCİ, HARİCİ, MİRİCİ, RİCACI, VERİCİ, YERİCİ

5 Harfli Kelimeler

İRİCE, RİCAL, RİCAT

4 Harfli Kelimeler

RİCA


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİLİNÇLENDİRİCİ

 1. [sıfat] Bilinçlendirmeyi sağlayan

KUVVETLENDİRİCİ

 1. [isim] Gücü artıran, güçlendirici şey
 2. Fotoğrafçılıkta negatiflerin güçlendirilmesini sağlayan banyo

TİKSİNDİRİCİLİK

 1. [isim] Tiksindirici olma durumu

DİNLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Dinlendirici olma durumu

SÖZLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Sözlendirici olma durumu ve sözlendiricinin işi, dublajcılık

GÜÇLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Güçlendirici olma durumu

BİRLEŞTİRİCİLİK

 1. [isim] Birleştirici olma durumu

İSTEKLENDİRİCİ

 1. [isim] İstek uyandıran kimse, teşvikkâr

GELİŞTİRİCİLİK

 1. [isim] Geliştirici olma durumu

DEĞİŞTİRİCİLİK

 1. [isim] Değiştirici olma durumu

ÇEKİŞTİRİCİLİK

 1. [isim] Çekiştiricinin işi

BİÇİMLENDİRİCİ

 1. [sıfat] Biçimlendirme işini yapan

DİLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Dilendirici olma durumu

BÜTÜNLEŞTİRİCİ

 1. [sıfat] Bütünleşmeyi sağlayan

YÜREKLENDİRİCİ

 1. [isim] Yüreklendiren, cesaret veren kimse

YETİŞTİRİCİLİK

 1. [isim] Yetiştirici olma durumu

SİNİRLENDİRİCİ

 1. [sıfat] Sinirlenmeye yol açıcı
  • "Kontun hikâyesini sinirlendirici bir lezzetle dinlemekteyim." (Refik Halit Karay)

EĞLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Eğlendirici olma durumu

ELEŞTİRİCİLİK

 1. [isim] Eleştiricinin işi, eleştirmenlik, tenkitçilik, münekkitlik
 2. İnsan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması, eleştirimcilik, kritisizm
 3. Kant'ın akıl ve bilginin sınırını ve imkânlarını tespit etmek için özellikle dogmacılığın ve şüpheciliğin karşısına koyduğu felsefe yöntemi, eleştirimcilik, kritisizm

DENKLEŞTİRİCİ

 1. [isim] Denkleştirme işlemini sağlayan kimse veya şey

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü