İçinde rfi olan 31 kelime var. İçerisinde RFİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında rfi olan kelimeler listesine ya da Sonu rfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

ANTROPOMORFİST, ANTROPOMORFİZM

12 Harfli Kelimeler

MORFİNLENMEK, SAİRFİLMENAM, TİRFİLLENMEK

11 Harfli Kelimeler

EGZOMORFİZM, KÜLTÜRFİZİK, METAMORFİZM, MORFİNLENME, TİRFİLLENME

10 Harfli Kelimeler

HARFİTARİF, İZOMORFİZM, METAMORFİK

9 Harfli Kelimeler

İZOMORFİK, KONTRFİLE, MORFİNMAN

8 Harfli Kelimeler

HARFİYEN, PORFİRİT, SARFİYAT

7 Harfli Kelimeler

BARFİKS, FİRFİRİ, KARFİÇE, SÜRFİLE, TERFİEN

6 Harfli Kelimeler

MORFİN, PORFİR, TERFİH, TERFİK, TİRFİL5 Harfli Kelimeler

TERFİ

4 Harfli Kelimeler

ÖRFİ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTROPOMORFİST
...
ANTROPOMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsan biçimcilik

SAİRFİLMENAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uyurgezer

TİRFİLLENMEK

 1. [nsz] Havı dökülmek

MORFİNLENMEK

 1. [nsz] Morfinle uyuşturulmak

TİRFİLLENME

 1. [isim] Tirfillenmek işi

KÜLTÜRFİZİK

 1. [isim] Jimnastik

EGZOMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dış başkalaşım

METAMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Başkalaşım

MORFİNLENME

 1. [isim] Morfinlenmek işi

İZOMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eş biçimlilik

HARFİTARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arapçada addan önce gelerek onun belirli olduğunu gösteren elif ve lam harfleri, tanımlık

METAMORFİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Başkalaşıma uğramış olan

KONTRFİLE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kesim hayvanlarında, bel kemiğindeki dikensi çıkıntının iki yanında bulunan et dilimi

MORFİNMAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Morfin kullanma alışkanlığı olan kimse, morfin tiryakisi

İZOMORFİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Eş biçimli

HARFİYEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan

PORFİRİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Andezit birleşiminde bir çeşit püskürük taş

SARFİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Harcanan şeylerin tümü, harcama, masraf
  • "Sarfiyat hususunda bir şart koşmuyorlar." (Refik Halit Karay)

BARFİKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeşitli beden hareketleri yapmaya elverişli 1 veya 1,5 m yükseklikte, kendi ağırlığınızı yukarı çekmenizi sağlayan, iki ayak üzerine tutturulmuş çubuklu jimnastik aracı
  • "Gözlerinin önünde, dizi dizi sayısız barfiksler sıralanmıştı." (Abdülhak Şinasi Hisar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü