İçinde r olan 8 harfli 3662 kelime var. İçerisinde R harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında r harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu r harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ASKOSPOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Asklı mantarların sporu

AYRIŞMAK

 1. [nsz] Birbirinden ayrılmak, birliği bozmak
 2. Moleküller, türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalın atom veya moleküllere bölünmek

ÇÖKERMEK

 1. [-i] Çökmesini sağlamak

DARAĞACI

 1. [isim] İdam cezası alanları asmak için kurulan sehpa
  • "Darağacına çekilmiş bir adam gibi göğsüm, nefes borularım birdenbire tıkanıverdi." (Peyami Safa)

DÖRTLEME

 1. [isim] Dörtlemek işi
 2. Bir gazelin her beytinin başına iki dize katılarak yapılan nazım biçimi, terbi
 3. Tarlayı dört kez sürme

EVRENSEL

 1. Evrenle ilgili
 2. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal
  • "Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır." (Selâhattin Hilav)
 3. Dünya ölçüsünde, dünya çapında

KARPUZLU
...
KUDRETLİ

 1. [sıfat] Gücü olan, güçlü
  • "İnsan değil miyiz, kudretliyi çekemez, düşmüş olanı, bize benzediği için severiz." (Haldun Taner)
 2. Başarılı, üstün
  • "Celal Bey'in kudretli çalışması onu dünyanın her tarafında tanıtmıştır." (Etem İzzet Benice)

PARALICA

 1. [sıfat] Zengin
  • "O, bizim arkadaşı gönlünü eğlendirmeye gelmiş, paralıca bir delikanlı sanıyordu." (Osman Cemal Kaygılı)

PARMAKSI

 1. [sıfat] Elin parmaklarını andırır biçimde olan

SANTRHAF

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Futbolda orta alanın ortasında yer alan oyuncu

TIRNAKSI

 1. [sıfat] Tırnağı andıran, tırnağa benzeyen, tırnak gibi

BARKODLU

 1. [sıfat] Barkodu olan

BERMUTAT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Alışılagelen biçimde, her zaman olduğu gibi
  • "Annem bermutat işi merasim tarafından alıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ÇÖZDÜRME

 1. [isim] Çözdürmek işi

DEVŞİRME

 1. [isim] Devşirmek işi
 2. Asker yetiştirilmek üzere Yeniçeri Ocağına alınacak çocukları seçip toplama işi
 3. Yeniçeri Ocağına bu yolla alınan çocuk
 4. [sıfat] Toplanmış, bir araya getirilmiş
  • "Biz, bürokratlardan devşirme bir kalabalıkla bir inkılap hareketinin yürütülemeyeceğini, iddia ediyorduk." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DİRİLMEK

 1. [nsz] Güçlenip canlanmak
  • "Bir bardak suyu içince dirildi."
 2. Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek
 3. Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek
 4. Öldüğü sanılan şey canlılık kazanmak
  • "Masal bu, ölüyken dirilmiş, kabirden dışarı atlamış insanların masalı." (Peyami Safa)
 5. Yeniden etkin olmak, geçerli duruma gelmek
  • "Aruz ölçüsü bir gün yeniden dirilecek mi bilmiyorum." (Nurullah ataç)

FIŞKIRMA

 1. [isim] Fışkırmak işi
 2. Güneş yüzeyinden uzaya sıcak gaz kütlelerinin fırlaması

HERKESÇE
...
İTTİRMEK

 1. [-i] İtme işini yaptırmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü