İçinde r olan 4 harfli 498 kelime var. İçerisinde R harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında r harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu r harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AFRA
...
KROM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,92 olan, 1514 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr)
 2. [sıfat] Bu elementten yapılmış
  • "Krom kaplama."

KURS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ağırşak
 2. Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek

PİRE

 1. [isim] Pireler takımında, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek (Pulex)
  • "Onların başıboş duygusallıklarının deve yaptığı pireleri, büyüttükleri sorunlarını çözümlemeye çaba harcamıyor muyuz?" (Haldun Taner)
  • "Hem o kadar nişancıdır ki pireyi gözünden vurur." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

TART

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kovma, çıkarma

CART

 1. [isim] Sert bir şey yırtılırken çıkan ses
  • "Öldürecek adam öldüreceğim diye cart cart ötmez, sıkı ise gelir öldürür." (Haldun Taner)
 2. Hoşa gitmeyen, dikkat çeken renk

DERÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alma, toplama
 2. Kaydetme

SERE

 1. [isim] Açık duran başparmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık, sele

BİRİ

 1. [zamir] Bir tanesi
  • "Vagonun birine binip bölmelerden birine yerleşti." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bilinmeyen bir kimse
  • "İhtimal hırsız Eşref'in hayranlarından biriydi." (Orhan Seyfi Orhon)
 3. Yüklem durumunda olan bir ad tamlamasının belirtileni olarak kullanıldığında belirtenin hor görüldüğünü anlatan bir söz
  • "Kendisi vaktiyle arabacının biri idi."

KARI

 1. [isim] Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
  • "Eve varınca karım Fadime kapıyı açar." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Vay başına, sen tarlada hiç taş komamışsın. Sonunda bunun sana zararı dokunur. Karının saçlısı, tarlanın taşlısı, demişler." (Kemal Tahir)
 2. Kadın
  • "Analar ağlıyor, nişanlılar ağlıyor, karılar ağlıyordu; fakat Saliha kadın buna alışmıştı." (Halide Edip Adıvar)
 3. Yaşlı, ihtiyar

ÖREK

 1. [isim] Duvar

BURU

 1. [isim] Sancı, buruntu

IRAK

 1. [sıfat] Uzak
  • "Sesin ıraktan gelir, yürek deler." (Memduh Şevket Esendal)

MARK

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Alman para birimi
 2. Finlandiya para birimi, markka

PURO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yaprak sigarası

AVRO

 1. [isim] Avrupa Birliği'nin ortak para birimi, ekü

FARE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
  • "Tarla faresi. Fındık faresi."

KARS
...
NARH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat

RİNA

 1. [isim] Tırpana

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü