İçinde r olan 4 harfli 479 kelime var. İçerisinde R harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında r harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu r harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DREÇ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Ağlı kepçe, tarama ağı
  • "Dreçlerle, algarnalarla, manyetolarla avlanmak."

PİRE

 1. [isim] Pireler takımında, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak böcek (Pulex)
  • "Onların başıboş duygusallıklarının deve yaptığı pireleri, büyüttükleri sorunlarını çözümlemeye çaba harcamıyor muyuz?" (Haldun Taner)
  • "Hem o kadar nişancıdır ki pireyi gözünden vurur." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

RAMP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir tiyatro sahnesinin önünde, ışık ve ışıldakların yerleştirildiği, izleyiciye en yakın yer
  • "Yasak oyunum bu rejimde aklandı, Ulvi Uraz onu ramp ışığına çıkardı." (Haldun Taner)

AKUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Azgın, kızgın (hayvan)
  • "Ben, akur bir kuvvetin üstünde uçuyor gibi pek çabuk yakınlaşan uzaklara bakıyor, bu azgın ata bindikçe daima duyduğum şeyleri tekrar hissediyordum." (Ömer Seyfettin)
 2. Kudurmuş, kuduz, kuduruk

DAİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
  • "Yarına kadar sarhoşluğu geçer, ben de sarhoş olmadığına dair rapor veririm." (Aka Gündüz)

İCRA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme
  • "Hiçbir felaket ona büyük bir tesir icra etmiyor." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme
  • "Kirayı icra ile alabildim. İcra memuru."
  • "Ankara Radyosu sanatçıları Hacı Arif Bey'den kürdilihicazkâr makamını icra ediyorlardı." (Haldun Taner)
 3. Adliyenin bu işle görevli dairesi
 4. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme

RİYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük

RUPİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Hindistan, Nepal, Pakistan'da kullanılan para birimi

TÜRK
...
ERKE

 1. [isim] Enerji
 2. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü

ARIK

 1. [isim] Ark
  • "Beş gün belinin, kollarının ağrısını duymadan Binnaz'ın önü sıra arık çekti." (Necati Cumalı)
 2. Fide veya fidan dikilen yer

KİRA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
  • "Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye." (Çetin Altan)
  • "Biz Kudüs'te kirada oturuyoruz." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Buradaki evimi de kiraya vermiştim." (Refik Halit Karay)
 2. Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para
  • "Kira ile aldım, zaten bu yüzden de geciktim ya!" (Refik Halit Karay)
 3. Bu biçimde tutulan taşınmaz
  • "O zamana kadar kira köşelerinde sürünmekten bir tat, bin feryat, türlü sıkıntılara giriftar olmuşken..." (Halit Ziya Uşaklıgil)

TİRE

 1. [isim] Dikişte kullanılan pamuk ipliği
  • "Parmak uçlarında ince ince delik çorapları renkli tire ile iliştiriyordu." (Mahmut Yesari)
 2. [sıfat] Pamuk ipliğinden yapılmış

BERE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık
  • "Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

MORG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hastanelerde veya mezarlıklarda ölülerin belirli süre için saklandıkları soğuk ortam
 2. Adliyede kovuşturmayı gerektiren olaylar sonucu veya birdenbire ve şüpheli ölümlerde, ölüm sebebinin ve ölünün kim olduğunun belirlenmesi için ölülerin konulduğu ve incelendiği yer

SÜRÜ

 1. [isim] Evcil hayvanlar topluluğu
  • "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu." (Refik Halit Karay)
  • "Onda hısım akraba sürüsüne bereket!"
 2. Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü
 3. Birlikte yaşayan hayvan topluluğu
 4. Yönlendirilebilen insan topluluğu
  • "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler." (Halide Edip Adıvar)

ARAF
...
GARD

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum

ERME

 1. [isim] Ermek işi

OBUR

 1. [sıfat] Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
  • "Kendi derecesinde olmamakla beraber o da hatırı sayılan oburlardan." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü