İçinde rız olan 21 kelime var. İçerisinde RIZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında rız olan kelimeler listesine ya da Sonu rız ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ARIZALANABİLMEK, ARIZALANIVERMEK

14 Harfli Kelimeler

ARIZALANABİLME, ARIZALANIVERME

11 Harfli Kelimeler

ARIZALANMAK, ARIZASIZLIK

10 Harfli Kelimeler

ARIZALANMA, SARIZAMBAK

8 Harfli Kelimeler

ARIZASIZ

7 Harfli Kelimeler

ARIZALI, ÇAPARIZ, HIRIZMA, PAÇARIZ

6 Harfli Kelimeler

AVARIZ, MUARIZ5 Harfli Kelimeler

ARIZA, ARIZİ, RIZIK, SARIZ

4 Harfli Kelimeler

ARIZ, RIZA


Kelime bulma makinesi

I R Z Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

IRZ

2 Harfli Kelimeler

IR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ARIZALANABİLMEK

 1. [nsz] Arızalanma olasılığı bulunmak

ARIZALANIVERMEK

 1. [nsz] Çabucak arıza yapmak

ARIZALANABİLME

 1. [isim] Arızalanabilmek işi

ARIZALANIVERME

 1. [isim] Arızalanıvermek işi

ARIZALANMAK

 1. [nsz] Arıza yapmak, aksaklık göstermek, bozulmak

ARIZASIZLIK

 1. [isim] Arızasız olma durumu

SARIZAMBAK

 1. [isim] Sarı çiçekli zambak

ARIZALANMA

 1. [isim] Arızalanmak işi, bozulma

ARIZASIZ

 1. [sıfat] Engebesiz, düz
 2. Aksamayan, bozulmadan işleyen
 3. Huzurlu, rahat, mutlu
  • "Bu mesut ve refahlı hayat güzel güzel, arızasız geçerken ne kıyametler koptu?" (Refik Halit Karay)

HIRIZMA

 1. [isim] Hızma

ARIZALI

 1. [sıfat] Engebeli
  • "Ordu arızalı fakat kısa bir yoldan yürüyüşe tekrar başladı." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
 2. Aksayan, işlemeyen, bozulmuş (araç vb.)
 3. Yarım yamalak
  • "Eniştemizin memuriyet hayatı büsbütün duraklayacağı yerde arızalı seyrine devam ediyorsa bu ancak babasının sayesinde oluyordu." (Abdülhak Şinasi Hisar)

PAÇARIZ

 1. [sıfat] Çapraz

ÇAPARIZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İçinden çıkılamayacak kadar güç olan, karışık iş
 2. Demir zincirlerinin birbirine dolaşıp karışması

AVARIZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kazalar, belalar
 2. Engebe
 3. Osmanlılarda önceleri yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak halktan toplanan vergi

MUARIZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Karşı koyan, karşı çıkan
  • "Dışarı çıktığında kulağında kalmış rivayetleri ileri sürerek muarızlarını iknaya çalıştı." (Haldun Taner)

RIZIK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yiyecek, içecek şey, azık
  • "Arap kesesine Anadolu altını ve Arap kursağına Anadolu'nun rızkını akıtacağız." (Refik Halit Karay)
 2. Tanrı'nın bütün yarattıklarına verdiği nimet
  • "Bizden şerefli yırtıcı kuş, kan emen böcek / Tanrı'm o yolda rızkını vermiş, kusuru yok." (Mehmet Çınarlı)

ARIZİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sonradan olan, dıştan gelen
 2. Geçici, eğreti
  • "Sahifede tesadüfi bir fark bulunsa bu arızi farkı göremeyecekti." (Haldun Taner)

SARIZ
...
ARIZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Aksama, aksaklık, bozulma
  • "Otomobil arıza yaptı."
 2. Engebe
 3. Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekâr işaretlerinin ortak adı

ARIZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sonradan ortaya çıkan
  • "Sana son zamanlarda bir dalgınlık arız oldu, farkında mısın, bilmem." (Atilla İlhan)
 2. Bulaşmış, musallat olmuş
  • "Zengin çocuklarına arız münasebetsizlikler, fakir çocuklarına mahsus fenalıklardan aşağı kalmıyor." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Zaten aylardan beri yüreğine dertler, endişeler içinde garip bir baygınlık arız oluyor, yüreğinde bir erime, bir tükenme hâli seziyordu." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü