İçinde rçe olan 41 kelime var. İçerisinde RÇE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında rçe olan kelimeler listesine ya da Sonu rçe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELETİLMEK, ÇERÇEVELETTİRME, GERÇEKLEŞTİRMEK, GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

14 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELETİLME, GERÇEKLEŞTİRME

13 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELENMEK, ÇERÇEVELETMEK

12 Harfli Kelimeler

CİVANPERÇEMİ, ÇERÇEVECİLİK, ÇERÇEVELEMEK, ÇERÇEVELENME, ÇERÇEVELETME, GERÇEKLEŞMEK, GERÇEKÜSTÜCÜ, PÜRÇEKLENMEK

11 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELEME, GERÇEKÇİLİK, GERÇEKLEMEK, GERÇEKLEŞME, PÜRÇEKLENME, SERÇEGİLLER

10 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVESİZ, GERÇEKLEME, GERÇEKÜSTÜ, KARAPÜRÇEK

9 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVECİ, ÇERÇEVELİ, GERÇEKLİK, GERÇEKTEN, PÜRÇEKSİZ

8 Harfli Kelimeler

GERÇEKÇİ, GERÇEKLİ, GERÇEKTE, PERÇEMLİ, PÜRÇEKLİ

7 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVE

6 Harfli Kelimeler

GERÇEK, PERÇEM, PÜRÇEK

5 Harfli Kelimeler

SERÇE


Kelime bulma makinesi

E R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÇE, ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GERÇEKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

 1. [isim] Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
  • "Gerçeküstücülük, kendini sürekli olarak irdeleyen ve oluşturan bilincin bir serüveni olarak da görülebilir." (Selâhattin Hilav)

ÇERÇEVELETTİRME

 1. [isim] Çerçevelettirmek işi

ÇERÇEVELETİLMEK

 1. [nsz] Çerçevelenmesi sağlanmak

GERÇEKLEŞTİRME

 1. [isim] Gerçekleştirmek işi

ÇERÇEVELETİLME

 1. [isim] Çerçeveletilmek işi

ÇERÇEVELENMEK

 1. [nsz] Çerçeve içine alınmak
  • "Duvarlarda Avrupa mecmualarından kesilip çerçevelenmiş birkaç renkli resim vardı." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇERÇEVELETMEK

 1. [-i] Çerçeve geçirtmek
  • "Levhayı çerçevelettim, baş ucuma astım." (Burhan Felek)

GERÇEKÜSTÜCÜ

 1. [isim] Gerçeküstücülükten yana olan kimse, sürrealist
 2. Gerçeküstücülükle ilgili olan görüş, eser vb., sürrealist

ÇERÇEVELENME

 1. [isim] Çerçevelenmek işi

ÇERÇEVECİLİK

 1. [isim] Çerçeve yapma veya satma işi

ÇERÇEVELETME

 1. [isim] Çerçeveletmek işi

GERÇEKLEŞMEK

 1. [nsz] Gerçek olmak, gerçek durumuna gelmek, meydana gelmek, tahakkuk etmek

PÜRÇEKLENMEK

 1. [nsz] Pürçekli duruma gelmek, püsküllenmek

CİVANPERÇEMİ

 1. [isim] Birleşikgillerden, birçok türü olan bir kır bitkisi, kandil çiçeği (Achillea millefolium)

ÇERÇEVELEMEK

 1. [-i] Bir şeyi çerçeve içine almak
  • "İnce çeneli uzun yüzünü siyah yemeni sımsıkı çerçeveliyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir şeye çerçeve geçirmek

GERÇEKÇİLİK

 1. [isim] Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
 2. Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm
  • "Çağımızda gerçekçilik akımlarının güçlenmesi, sinema sanatında da etkisini gösterdi." (Necati Cumalı)
 3. Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm

SERÇEGİLLER

 1. [isim] Gagaları koni biçiminde, böcek, meyve vb. ile beslenen, örnek hayvanı serçe olan kuşlar sınıfı

ÇERÇEVELEME

 1. [isim] Çerçevelemek işi
 2. Filmi çevrilecek başlıca cismin gerek büyüklük gerek yer bakımından görüntü çerçevesine göre düzenlenmesi işi

PÜRÇEKLENME

 1. [isim] Pürçeklenmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü