İçinde plu olan 29 kelime var. İçerisinde PLU bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında plu olan kelimeler listesine ya da Sonu plu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

TOPLUMLAŞTIRMAK, TOPLUMSALLAŞMAK

14 Harfli Kelimeler

TOPLUMLAŞTIRMA, TOPLUMSALLAŞMA

13 Harfli Kelimeler

KAPLUMBAĞALAR

12 Harfli Kelimeler

TOPLUMLAŞMAK

11 Harfli Kelimeler

TOPLUMCULUK, TOPLUMLAŞMA

10 Harfli Kelimeler

KAPLUMBAĞA, SİNOPLULUK

9 Harfli Kelimeler

MAHCUPLUK, MİKROPLUK, TOPLUMDAŞ, TOPLUMSAL, USTURUPLU, ZİRZOPLUK

8 Harfli Kelimeler

MİKROPLU, MİYOPLUK, TOPLULUK, TOPLUMCU

7 Harfli Kelimeler

CENUPLU, SİNOPLU, SNOPLUK, TOPLUCA, ÜSLUPLU

6 Harfli Kelimeler

BOPLUK, KULPLU, TOPLUM

5 Harfli Kelimeler

TOPLU


Kelime bulma makinesi

L P U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

LUP, PUL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TOPLUMLAŞTIRMAK

 1. [-i] Toplumculuk ilkeleri çerçevesinde topluma mal etmek

TOPLUMSALLAŞMAK

 1. [nsz] Birey kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanmak, toplumla bütünleşmek, sosyalleşmek

TOPLUMLAŞTIRMA

 1. [isim] Toplumlaştırmak işi

TOPLUMSALLAŞMA

 1. [isim] Bireyin kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla bütünleşmesi süreci, sosyalleşme

KAPLUMBAĞALAR

 1. [isim] Sürüngenlerden, kara ve deniz kaplumbağalarının türlü cinslerini içine alan takım

TOPLUMLAŞMAK

 1. [nsz] Toplum durumuna gelmek

TOPLUMLAŞMA

 1. [isim] Toplumlaşmak durumu

TOPLUMCULUK

 1. [isim] Toplumsal refahı devlet insiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasi öğreti, sosyalizm, erkincilik karşıtı

KAPLUMBAĞA

 1. [isim] Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)

SİNOPLULUK
...
USTURUPLU

 1. [sıfat] Derli toplu, ustalıklı, uygun
  • "İşlerini, kimseyi taciz etmeden usturuplu, icap edene yardım ederek, hediyeler takdim ederek görmüşlerdi." (Sait Faik Abasıyanık)

MİKROPLUK

 1. [isim] Yaramazlık, kötülük, fesatlık
  • "Sarı saçlı mıncırık bir çocuk, yine senden çıktı mikropluk, dedi." (Çetin Altan)

TOPLUMDAŞ

 1. [isim] Aynı topluma bağlı bireylerin her biri

TOPLUMSAL

 1. [sıfat] Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal

MAHCUPLUK

 1. [isim] Mahcup olma durumu, utangaçlık

ZİRZOPLUK

 1. [isim] Zirzop olma durumu veya zirzopa yakışan davranış

MİKROPLU

 1. [sıfat] Mikrobu olan, mikropla buluşan, intani
  • "Mikroplu ellerimizle hastanın eşyasına dokunmayacağız." (Reşat Nuri Güntekin)

MİYOPLUK

 1. [isim] Miyop olma durumu

TOPLULUK

 1. [isim] Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet
  • "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı
 3. Vücudun dolgun olma durumu
 4. Sanatçı grubu
 5. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl
  • "Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar'ı." (Necati Cumalı)

TOPLUMCU

 1. [isim] Toplumculuktan yana olan kimse veya görüş, sosyalist
  • "Toplumcu bir görüş, insanı bütün yanlarıyla ele almak zorundadır." (Selâhattin Hilav)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü