İçinde pin olan 39 kelime var. İçerisinde PİN bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında pin olan kelimeler listesine ya da Sonu pin ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İSPİNOZGİLLER

12 Harfli Kelimeler

LAPİNAGİLLER

11 Harfli Kelimeler

ANTİDUMPİNG, DOPİNGLEMEK, PİNTİLEŞMEK, TEPİNDİRMEK

10 Harfli Kelimeler

DOPİNGLEME, FİLİPİNLER, PİNEKLEMEK, PİNTİLEŞME, TEPİNDİRME

9 Harfli Kelimeler

FİLİPİNCE, FİLİPİNLİ, PİNEKLEME

8 Harfli Kelimeler

ALPİNİST, ALPİNİZM, İSKARPİN, PİNTİLİK, SERPİNTİ, TEPİNMEK

7 Harfli Kelimeler

ATROPİN, DAMPİNG, DUMPİNG, İSPİNOZ, KAMPİNG, TEPİNİŞ, TEPİNME, ZAPPİNG

6 Harfli Kelimeler

DOPİNG, İPİNCE, LAPİNA, PİNÇİK, PİNHAN, PİNPON5 Harfli Kelimeler

ÇEPİN, PİNEL, PİNES, PİNTİ

4 Harfli Kelimeler

SPİN


Kelime bulma makinesi

N P İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İN, İP, Pİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İSPİNOZGİLLER

 1. [isim] Kanarya, saka, serçe, ispinoz vb. ötücü kuşları içine alan göçmen kuşlar familyası

LAPİNAGİLLER

 1. [isim] Kemikli balıklar takımına giren bir familya

PİNTİLEŞMEK

 1. [nsz] Pinti duruma gelmek

TEPİNDİRMEK

 1. [-i] Tepinmesine yol açmak

DOPİNGLEMEK

 1. [-e] Doping yapmak

ANTİDUMPİNG
...
PİNEKLEMEK

 1. [nsz] Uyuklamak, uyuklar gibi hareketsiz kalmak
  • "İki gün hemşehrilerinin kahvesinde pinekledi." (Ömer Seyfettin)
 2. Boşa zaman harcamak
 3. Bir yerde hiçbir iş yapmadan oturmak
  • "Senin gibi babaevinde ... pinekleyen taze dul çok!" (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

FİLİPİNLER
...
DOPİNGLEME

 1. [isim] Doping yapma

PİNTİLEŞME

 1. [isim] Pintileşmek işi

TEPİNDİRME

 1. [isim] Tepindirmek işi

FİLİPİNLİ
...
PİNEKLEME

 1. [isim] Pineklemek işi

FİLİPİNCE
...
TEPİNMEK

 1. [nsz] Ayaklarını hızla yere vurmak
  • "Tekmelediler, üzerime çıkıp tepindiler." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Öfke ve sevincini açığa vuracak davranışlarda bulunmak
  • "Bir zaman erkek arkadaşlar buluşur, tepinir, rakı içer, dövüş eder..." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Ayaklarını vurarak gürültü etmek
 4. Bir şeyi istememek, diretmek, kabul etmemek
  • "Tepiniyor, tokatlayacağını, tekme ile dışarı atacağını söylüyordu." (Ömer Seyfettin)

ALPİNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dağcı

SERPİNTİ

 1. [isim] Dökülen veya akan bir şeyden sıçrayıp serpilen bölüm
  • "Ali Rıza'nın ayaklarına kadar denizin serpintileri geliyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Damlacıklar, tanecikler durumunda, azar azar yağan yağmur veya kar, çilenti
 3. Bir şeyin etkisi azalarak kalan veya gelen kısmı
  • "Radyasyon serpintisi."

ALPİNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dağcılık

İSKARPİN

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Ökçeli, konçsuz ayakkabı
  • "Ninenin iskarpinlerini çıplak ayaklarına giyerek sokağa fırladı." (Sait Faik Abasıyanık)

PİNTİLİK

 1. [isim] Cimrilik
  • "Sen kardeşinin, eniştenin ne pintiliğini gördün?" (Necati Cumalı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü