İçinde pa olan 7 harfli 167 kelime var. İçerisinde PA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında pa olan kelimeler listesine ya da Sonu pa ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PASTANE

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Pasta vb. yapılan, yenilen ve satılan yer, pastacı
  • "Akşama doğru küçük bir pastanede Ginette'le oturmuştuk." (Sait Faik Abasıyanık)

ÇATAPAT

 1. [isim] Ayakla çiğnendiğinde veya bir yere sürtüldüğünde "çat pat" diye patlayan bir eğlence fişeği, çatpat
  • "Elindeki çatapatı ayağının altında ezdi." (Rıfat Ilgaz)

PALALIK

 1. [isim] Çatı kirişinin yanı

YEKPARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Bir parçadan oluşan, tek parça, bütün
  • "Pencerelerin karşı duvarı yerden tavana kadar yekpare aynayla örtülüydü." (Cahit Uçuk)
 2. [zarf] Tek parça olarak, bütün olarak
  • "Tarih, yekpare görülecek, topyekûn sevilecek yahut da nefret edilecek bir şey değildir." (Yahya Kemal Beyatlı)

USTURPA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] İnce bir halatın ucuna bir kurşun parçası bağlanarak yapılan bir çeşit kırbaç
  • "Hele Üsküdar gibi bıçkını fazla semtlerde on çocuktan üç dördünde bir bıçak, bir sustalı, bir usturpa hatta bir saldırma bulunurdu." (Burhan Felek)

KOPARAN

 1. [isim] Kolları geriye sarkık cepken biçiminde, beyaz keçeden yapılmış kaytanla işlemeli bir çeşit ceket

PARAGÖZ

 1. [sıfat] Parayı çok seven, paraya çok düşkün, para canlısı (kimse)
  • "Bundan dolayı bu paragöz adamın sırf körpeliğinden dolayı aldığı ufak tefek kızcağızı herkes görmek istiyordu." (Halide Edip Adıvar)

ZAMPARA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Sürekli kadın peşinde koşan, kadınlara düşkün (erkek), kadıncıl, keskin, zendost

PALAMAR

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
  • "Bir gün tekrar bıkkın demir alınır, palamar çözülür, flok açılıp kürek çekilir." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Bir kere palamarı çözmeye muvaffak olsa bir yere kapağı atmanın çaresini bulabilirdi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

PALİKİR
...
PANKRAS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Güreşle boksu birleştiren spor karşılaşması

PAPALIK

 1. [isim] Papanın makamı veya görevi
 2. Başında papanın bulunduğu siyasi ve dinî kurum

APANDİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü

APARKAT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Boksta bükük kolla aşağıdan yukarıya doğru çeneye atılan yumruk

PARASAL

 1. [sıfat] Para ile ilgili, para bakımından, mali, nakdî, akçasal
  • "Parasal kuvvete sahip kimselerin kitaplarıma gösterdikleri ilgi bana güç veriyor." (Cahit Uçuk)

PARAÇOL

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Gemi çatmasında eğri parça
 2. Cumba vb. altına destek olarak konulan eğri ağaç
 3. Tek at koşularak çekilen, üzeri kapalı, yanları açık bir tür araba, paraşol

PAPİRÜS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu bir bitki (Cyperus papirus)
 2. Eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kâğıt

TAPASIZ

 1. [sıfat] Tapa konmamış olan, tıpasız

PARILTI

 1. [isim] Parıldama, göze çarpan parlaklık
  • "Bütün gözler onun gittikçe artan parıltısıyla kamaşmış gibiydi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

PAZVANT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Rumeli'de gece bekçisi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü