İçinde olan 175 kelime var. İçerisinde PÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında pü olan kelimeler listesine ya da Sonu pü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

PÜRÜZLENDİRMEK, PÜSKÜRTEBİLMEK

13 Harfli Kelimeler

CADISÜPÜRGESİ, PÜLVERİZASYON, PÜRÜZLENDİRME, PÜSKÜRTEBİLME

12 Harfli Kelimeler

ÇOBANPÜSKÜLÜ, KATRANKÖPÜĞÜ, KÖPÜREBİLMEK, MANİPÜLASYON, PEKMEZKÖPÜĞÜ, PÜLVERİZATÖR, PÜRÇEKLENMEK, PÜRTÜKLENMEK, PÜSKÜLLENMEK, PÜSKÜRTÜLMEK, SÜPÜRGECİLİK, SÜPÜRÜVERMEK

11 Harfli Kelimeler

DENİZKÖPÜĞÜ, HÖPÜRDETMEK, KÖPÜKLENMEK, KÖPÜREBİLME, KÖPÜRGENLİK, MANİPÜLATİF, MANİPÜLATÖR, ÖPÜŞEBİLMEK, PÜFÜRDETMEK, PÜRÇEKLENME, PÜRTÜKLENME, PÜRÜZLENMEK, PÜRÜZSÜZLÜK, PÜSKÜLLENME, PÜSKÜRTÜLME, PÜTÜRLENMEK, PÜTÜRSÜZLÜK, SABUNKÖPÜĞÜ, SÜPÜRÜVERME, TÖRPÜLENMEK, TÖRPÜLETMEK, ÜSTÜPÜLEMEK

10 Harfli Kelimeler

AMPÜTASYON, ENTİPÜFTEN, HÖPÜRDETME, KARAPÜRÇEK, KÖPÜKLENİŞ, KÖPÜKLENME, ÖPÜŞEBİLME, ÖPÜŞTÜRMEK, POPÜLARİTE, POPÜLASYON, POPÜLERLİK, PÜFÜRDETME, PÜRİTENLİK, PÜRÜZLEMEK, PÜRÜZLENME, PÜRÜZLÜLÜK, PÜSKÜRTMEK, PÜSKÜRTÜCÜ, PÜSÜRÜKLÜK, PÜTÜRLENME, SÜPÜRGELİK, SÜPÜRGESİZ, SÜPÜRÜLMEK, TÖRPÜLEMEK, TÖRPÜLENME, TÖRPÜLETME, ÜSTÜPÜLEME

9 Harfli Kelimeler

BALKÖPÜĞÜ, KÖPÜLEMEK, KÖPÜRTMEK, ÖPÜŞTÜRME, ÖPÜVERMEK, PÜFKÜRMEK, PÜRÇEKSİZ, PÜRÇÜKSÜZ, PÜRDİKKAT, PÜRHİDDET, PÜRSIHHAT, PÜRTÜKSÜZ, PÜRÜZALIR, PÜRÜZLEME, PÜSKÜLCÜK, PÜSKÜLSÜZ, PÜSKÜRMEK, PÜSKÜRTEÇ, PÜSKÜRTME, PÜSKÜRTÜM, PÜSKÜRTÜŞ, SÜPÜRGECİ, SÜPÜRGELİ, SÜPÜRTMEK, SÜPÜRÜLME, TÖRPÜLEME

8 Harfli Kelimeler

HÖPÜRDEK, KÖPÜKSÜZ, KÖPÜLEME, KÖPÜRGEN, KÖPÜRMEK, KÖPÜRTME, KÖPÜRTÜŞ, MANİPÜLE, ÖPÜVERME, POPÜLİST, POPÜLİZM, PÜFKÜRME, PÜFLEMEK, PÜRÇEKLİ, PÜRÇÜKLÜ, PÜRMELAL, PÜRTELAŞ, PÜRTÜKLÜ, PÜRÜZSÜZ, PÜSKÜLLÜ, PÜSKÜRME, PÜSKÜRTÜ, PÜSKÜRÜK, PÜSKÜRÜŞ, PÜSÜRSÜZ, PÜTÜRSÜZ, SÖLPÜMEK, SÜPÜRMEK, SÜPÜRTME, TÖRPÜSÜZ, YÜPÜRMEK

7 Harfli Kelimeler

HÖPÜRTÜ, KAPÜŞON, KÖPÜKLÜ, KÖPÜRME, KÖPÜRÜŞ, ÖPÜLMEK, ÖPÜŞMEK, POPÜLER, PÜFLEME, PÜLÜMÜR, PÜRİTEN, PÜRNEŞE, PÜRÜZLÜ, PÜSÜRLÜ, PÜTÜRGE, PÜTÜRLÜ, SÖLPÜME, SÜPÜRGE, SÜPÜRME, SÜPÜRÜŞ, TÖRPÜLÜ, YÜPÜRME

6 Harfli Kelimeler

KAMPÜS, ÖPÜCÜK, ÖPÜLME, ÖPÜLÜŞ, ÖPÜŞME, PÜRÇEK, PÜRÇÜK, PÜRİST, PÜRİZM, PÜRMÜZ, PÜRTÜK, PÜSKÜL, PÜSTÜL, SÖLPÜK, ÜSTÜPÜ5 Harfli Kelimeler

GÜPÜR, KÖPÜK, KUPÜR, LÖPÜR, PÜNEZ, PÜREN, PÜRÜZ, PÜSÜR, PÜTÜR, TÖRPÜ

4 Harfli Kelimeler

ÖPÜŞ, PÜRE

3 Harfli Kelimeler

PÜF, PÜR


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PÜRÜZLENDİRMEK
...
PÜSKÜRTEBİLMEK
...
PÜLVERİZASYON
...
CADISÜPÜRGESİ

 1. [isim] Emeçleri özellikle dal uçlarındaki kabuk altında sıkı bir ağ örerek çekirdekli yemiş ağaçlarının çiçeklenmesine, dolayısıyla meyve verimine engel olan asklı mantar (Taphrina cerasi)
 2. Bu mantarın yol açtığı bitki hastalığı

PÜSKÜRTEBİLME
...
PÜRÜZLENDİRME
...
PÜRÇEKLENMEK

 1. [nsz] Pürçekli duruma gelmek, püsküllenmek

KATRANKÖPÜĞÜ

 1. [isim] Çayır mantarlarından, şapkasının alt yüzü dilim dilim ve bir halka ile çevrili bulunan bir cins mantar (Polyporus igniarius)

PÜLVERİZATÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Püskürteç

PEKMEZKÖPÜĞÜ

 1. [isim] Açık kahverengi
 2. [sıfat] Bu renkte olan

PÜSKÜRTÜLMEK

 1. [nsz] Püskürtme işi yapılmak

PÜSKÜLLENMEK
...
SÜPÜRGECİLİK

 1. [isim] Süpürge alıp satma veya sokak süpürme işi

PÜRTÜKLENMEK

 1. [nsz] Herhangi bir şeyin üzerinde pürtükler oluşmak

MANİPÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme
 2. Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme
 3. Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi

SÜPÜRÜVERMEK
...
ÇOBANPÜSKÜLÜ

 1. [isim] Çobanpüskülügillerden, bir süs bitkisi (llex aquifolium)

KÖPÜREBİLMEK
...
ÜSTÜPÜLEMEK

 1. [-i] Üstüpü ile silmek veya temizlemek

TÖRPÜLENMEK

 1. [nsz] Törpüleme işi yapılmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü