İçinde pçı olan 36 kelime var. İçerisinde PÇI bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında pçı olan kelimeler listesine ya da Sonu pçı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İNKILAPÇILIK

10 Harfli Kelimeler

ÇORAPÇILIK, DOLAPÇILIK, HESAPÇILIK, KALIPÇILIK, KEBAPÇILIK, KİTAPÇILIK, ŞARAPÇILIK

9 Harfli Kelimeler

GARPÇILIK, GASPÇILIK, İCAPÇILIK, İNKILAPÇI, KAMPÇILIK

8 Harfli Kelimeler

HAPÇILIK, KAPÇIKLI, KİTAPÇIK, LAPÇINLI, ŞAPÇILIK, ZIPÇIKTI

7 Harfli Kelimeler

ÇORAPÇI, DOLAPÇI, HESAPÇI, KALIPÇI, KEBAPÇI, KİTAPÇI, ŞARAPÇI

6 Harfli Kelimeler

GARPÇI, GASPÇI, İCAPÇI, KAMPÇI, KAPÇIK, LAPÇIN, SAPÇIK

5 Harfli Kelimeler

ARPÇI, HAPÇI, ŞAPÇI


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNKILAPÇILIK

 1. [isim] İnkılapçı olma durumu

ŞARAPÇILIK

 1. [isim] Şarap yapma ve satma işi

KEBAPÇILIK

 1. [isim] Kebapçı olma durumu

KALIPÇILIK

 1. [isim] Kalıpçının yaptığı iş

DOLAPÇILIK

 1. [isim] Dolapçı olma durumu

HESAPÇILIK

 1. [isim] Hesapçı olma durumu

ÇORAPÇILIK

 1. [isim] Çorap yapma işi
 2. Çorap alıp satma işi

KİTAPÇILIK

 1. [isim] Kitap bastırma veya satma işi

KAMPÇILIK

 1. [isim] Kamp kurma işi
 2. Kamp hayatı

İCAPÇILIK

 1. [isim] İcapçı olma durumu

İNKILAPÇI

 1. [isim] İnkılap yanlısı veya inkılap yapan kimse
  • "Bunlardan biri salon eğlencelerine pokeri de ilave etmiş bir genç inkılapçı idi." (Reşat Nuri Güntekin)

GARPÇILIK
...
GASPÇILIK

 1. [isim] Gaspçının işi

ŞAPÇILIK

 1. [isim] Şapçının yaptığı iş

ZIPÇIKTI

 1. [isim] Görgüsüz, fırsatçı kimse
  • "Bu kadar milyon nasıl olur da bu eğlenceler zıpçıktısına milyonlar yağdırır?" (Falih Rıfkı Atay)
 2. [sıfat] Türedi
  • "Bu devir kâtipliğin itibardan düştüğü devirdir; halk arasında sünepe kâtip, zıpçıktı kâtip gibi tabirler kullanılır." (Refik Halit Karay)

HAPÇILIK

 1. [isim] Uyuşturucu madde özelliği taşıyan haplara düşkün olma durumu

LAPÇINLI

 1. [sıfat] Ayağına lapçın giymiş olan

KİTAPÇIK

 1. [isim] Küçük kitap

KAPÇIKLI

 1. [sıfat] Kapçığı olan
  • "Kapçıklı tohum."

DOLAPÇI

 1. [isim] Dolap yapan veya satan kimse
 2. İstanbul bedesteninde dolap işleten kimse
 3. Hileci, düzenci
  • "Eh, erbabıdır dedik, verdik dizginleri eline, halt etmişiz. Dolapçının, fırıldakçının biri çıkmaz mı?" (Atilla İlhan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü