İçinde ozo olan 38 kelime var. İçerisinde OZO bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ozo olan kelimeler listesine ya da Sonu ozo ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

DİNOZORLAŞMAK, FİLOZOFLAŞMAK, OZONLAŞTIRICI

12 Harfli Kelimeler

DİNOZORLAŞMA, FİLOZOFLAŞMA, SPERMATOZOİT

10 Harfli Kelimeler

DİNOZORLAR, FİLOZOFLUK, OZONLAŞMAK, OZONLAYICI, OZONOMETRE

9 Harfli Kelimeler

FİLOZOFÇA, FİLOZOFİK, HİLOZOİZM, OZONLAMAK, OZONLAŞMA, OZONOSFER, OZONOSKOP, OZONÖLÇER, PALEOZOİK, SENTROZOM

8 Harfli Kelimeler

HİDROZOL, KROMOZOM, MEZOZOİK, OZOKERİT, OZONLAMA, OZONOLİZ, SENOZOİK

7 Harfli Kelimeler

DİNOZOR, FİLOZOF, KREOZOT, MEZOZOM, NEOZOİK, PROZODİ

6 Harfli Kelimeler

BOZOVA, MOZOLE, OZONÜR

4 Harfli Kelimeler

OZON


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FİLOZOFLAŞMAK

 1. [nsz] Filozof özelliği kazanmak

DİNOZORLAŞMAK

 1. [nsz] Dinozor gibi davranmak
 2. Gelişmelere ayak uyduramamak, çağın gerisinde kalmak veya mevcut durum ve düzeni koruyup herhangi bir köklü değişiklik yapmamak

OZONLAŞTIRICI

 1. [isim] Ozonlu oksijen veya hava hazırlayan alet

FİLOZOFLAŞMA

 1. [isim] Filozoflaşmak işi veya durumu

DİNOZORLAŞMA

 1. [isim] Dinozorlaşmak işi
  • "Bir dinozorlaşma süreci yaşıyoruz biz, gitgide yabancı düşünüyoruz bu topluma." (Tomris Uyar)

SPERMATOZOİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Er bezi borucuklarının ürettiği, atmığın içinde bulunan erkek döl hücresi, tohum

OZONOMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ozonölçer

OZONLAYICI

 1. [isim] Ozonlama cihazı

FİLOZOFLUK

 1. [isim] Filozof olma durumu

OZONLAŞMAK

 1. [nsz] Ozon durumuna gelmek

DİNOZORLAR

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan sürüngenler sınıfına giren, soyu tükenmiş bir takım

OZONOSKOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ozonun varlığını tespit etmeye yarayan düzenek

OZONLAMAK

 1. [-i] Oksijeni ozon durumuna getirmek

OZONLAŞMA

 1. [isim] Ozonlaşmak durumu

PALEOZOİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birinci Çağ
 2. [sıfat] Bu zamanla ilgili

OZONOSFER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ozon yuvarı

FİLOZOFÇA

 1. [sıfat] Filozofa yakışan
  • "Her zamanki şakacılığı ve filozofça sözleri ile evin içindeki bu gergin havayı yatıştırmasını çok iyi becerirdi." (Haldun Taner)
 2. [zarf] Filozofa yaraşır bir biçimde

HİLOZOİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlı özdekçilik

SENTROZOM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plazma kütlesi

FİLOZOFİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Felsefe ile ilgili, felsefeye dayanan
  • "Sigaranın olaylara belli filozofik bir mesafeden bakmaya yaradığından dem vurabilir, zihni açtığından bahsedebilir." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü