İçinde ost olan 104 kelime var. İçerisinde OST bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ost olan kelimeler listesine ya da Sonu ost ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

KARTPOSTALCILIK

13 Harfli Kelimeler

ELEKTROSTATİK, LİPOSTRUCTURE, POSTMODERNİZM

12 Harfli Kelimeler

BAŞHOSTESLİK, KARTPOSTALCI, KLOSTROFOBİK, KOSTAKLANMAK, OROSTOPOLLUK, OTOSTOPÇULUK

11 Harfli Kelimeler

AGNOSTİSİZM, ANTEROSTOMİ, APOSTERİORİ, BOSTANCILIK, HİDROSTATİK, KLOSTROFOBİ, KOMPOSTOLUK, KOSTAKLANMA, KOSTÜMCÜLÜK, LOSTROMOLUK, POSTALANMAK, POSTRESTANT, TESTOSTERON, TOSTOPARLAK

10 Harfli Kelimeler

DOSTLAŞMAK, DOSTSUZLUK, GROSTONLUK, KARTPOSTAL, OSTEOLOJİK, POSTACILIK, POSTALAMAK, POSTALANMA, POSTMODERN, PROSTELALI, VARDAKOSTA, ZENDOSTLUK

9 Harfli Kelimeler

BAŞHOSTES, BOSTANLIK, DEFROSTER, DOSTLAŞMA, GELENDOST, HİGROSTAT, HOSTESLİK, KOLOSTRUM, KOSTÜMLÜK, KOSTÜMSÜZ, MANDAPOST, MOSTRALIK, NOSTALJİK, OROSTOPOL, OSTEOLOJİ, OTOSTOPÇU, POSTAHANE, POSTALAMA, POSTNİŞİN, TERMOSTAT, TOSTÇULUK

8 Harfli Kelimeler

AGNOSTİK, AKROSTİŞ, APOSTROF, BOSTANCI, GLASNOST, HİPOSTAZ, KOMPOSTO, KOSTÜMCÜ, KOSTÜMLÜ, LOSTRACI, LOSTROMO, NOSTALJİ, OSTEOLOG, POSTULAT, PROSTELA, ROSTOLUK

7 Harfli Kelimeler

DOSTANE, DOSTLUK, DOSTSUZ, GROSTON, OTOSTOP, POSTACI, POSTANE, POSTSUZ, PROSTAT, ZENDOST

6 Harfli Kelimeler

BOSTAN, DOSTÇA, EPOSTA, HOSTES, KOSTAK, KOSTER, KOSTİK, KOSTÜM, LOSTRA, MOSTRA, POSTAL, POSTER, POSTİŞ, POSTLU, REOSTA, TOSTÇU

5 Harfli Kelimeler

POSTA, ROSTO

4 Harfli Kelimeler

DOST, POST, TOST


Kelime bulma makinesi

O S T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TOS

2 Harfli Kelimeler

OT

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KARTPOSTALCILIK

 1. [isim] Kartpostalcı olma durumu

ELEKTROSTATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrikle ilgili
 2. [isim] Elektriklenmiş cisimler üzerinde elektriği denge durumunda inceleyen fizik dalı

POSTMODERNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarındaki modernist arayışın canlılığını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan çeşitli üslup ve yönelişlerin adı
 2. Günümüz mimarisinde işlevsel olmayı bir tarafa bırakıp değişik yapı biçimlerini serbestçe kullanma eğiliminde olan üslup

LİPOSTRUCTURE

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bakınız yağ ekletme

KOSTAKLANMAK

 1. [nsz] Zarif, kibar görünmeye çalışmak, çalım satmak, gösteriş yapmak
  • "Bir kanlı gibi kurularak, kostaklanarak geziyor hapishanede." (Yahya Kemal)

KLOSTROFOBİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kapalı yer korkusuna ait, bu korkuyla ilgili
  • "İsterseniz bu sakınganlığımı klostrofobik olmama bağlayabilirsiniz." (Tomris Uyar)

OROSTOPOLLUK

 1. [isim] Kurnazca iş, dalavere, dolap
  • "Kim bilir ne orostopolluk var bu oyunda." (Haldun Taner)

KARTPOSTALCI

 1. [isim] Kartpostal basan veya satan kimse
  • "Gündüzün kartpostalcınız işportasını serdiği kaldırımda duruyordu." (Haldun Taner)

BAŞHOSTESLİK

 1. [isim] Başhostes olma durumu
 2. Başhostesin görevi

OTOSTOPÇULUK

 1. [isim] Otostop yapma işi

TESTOSTERON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Erkek cinsiyet hormonu

ANTEROSTOMİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bağırsak düğümünün kesilip alınması

AGNOSTİSİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bilinemezcilik

APOSTERİORİ

Kelime Kökeni : Latince

 1. [sıfat] Sonsal

HİDROSTATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sıvıların dengesini ve kaplar üzerine yaptıkları basıncı inceleyen fizik dalı
 2. [sıfat] Sıvıların dengesiyle ilgili olan

POSTRESTANT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alıcısı tarafından postaneden alınmak üzere gönderilen mektup veya paket

KOSTÜMCÜLÜK

 1. [isim] Kostümcü olma durumu

TOSTOPARLAK

 1. [sıfat] Bütünüyle toparlak
  • "Ali Efendi yelek cebinden tostoparlak bir kâğıt parçası çıkardı." (Sait Faik Abasıyanık)

BOSTANCILIK

 1. [isim] Bostan işleriyle uğraşma
  • "Köy içinde, bostancılıktan anlar tek bir adam yoktu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bostancının görevi

KOMPOSTOLUK

 1. [isim] Komposto veya meyve dağıtımı yapmak için kullanılan, genellikle yüksek ayaklı tabak
 2. [sıfat] Komposto yapmaya elverişli olan (meyve)
  • "Kompostoluk kayısı."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü