İçinde opo olan 41 kelime var. İçerisinde OPO bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında opo olan kelimeler listesine ya da Sonu opo ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ANTROPOSANTRİZM, HİPOPOTAMGİLLER

14 Harfli Kelimeler

ANTROPOMORFİZM, BAŞPİSKOPOSLUK, ELEKTROPOZİTİF, KOPOLİMERLEŞME

12 Harfli Kelimeler

ANTROPOİTLER, ANTROPOLOJİK, METROPOLİTEN, OROSTOPOLLUK, PİSKOPOSHANE

11 Harfli Kelimeler

ANTROPOLOJİ, BAŞPİSKOPOS, PİSKOPOSLUK

10 Harfli Kelimeler

ANTROPOLOG, ANTROPONİM, JEOPOLİTİK, KOZMOPOLİT, METROPOLİT, OPORTÜNİST, OPORTÜNİZM, TOPOĞRAFİK, TOPOĞRAFYA

9 Harfli Kelimeler

ANTROPOİT, HİPOPOTAM, KOPOLİMER, OROSTOPOL, TOPOLOJİK, TROPOSFER

8 Harfli Kelimeler

ANDROPOZ, METROPOL, MOTOPOMP, PİSKOPOS, TOPOĞRAF, TOPOLOJİ, TOPONİMİ

7 Harfli Kelimeler

AKROPOL, MENOPOZ, MONOPOL

5 Harfli Kelimeler

KOPOY

4 Harfli Kelimeler

POPO


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTROPOSANTRİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsaniçincilik

HİPOPOTAMGİLLER

 1. [isim] Su aygırıgiller

ELEKTROPOZİTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

KOPOLİMERLEŞME

 1. [isim] Doymamış birleşikler karışımının büyük moleküller vererek polimerleşmesi

BAŞPİSKOPOSLUK

 1. [isim] Başpiskopos olma durumu
 2. Başpiskoposun görevi
 3. Başpiskoposun makamı

ANTROPOMORFİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsan biçimcilik

ANTROPOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İnsan bilimiyle ilgili, insan bilimsel

OROSTOPOLLUK

 1. [isim] Kurnazca iş, dalavere, dolap
  • "Kim bilir ne orostopolluk var bu oyunda." (Haldun Taner)

ANTROPOİTLER

 1. [isim] İnsansılar

PİSKOPOSHANE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Piskoposluk

METROPOLİTEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin

PİSKOPOSLUK

 1. [isim] Piskoposun yönettiği bölge
 2. Piskoposun oturduğu bina
 3. Piskoposun görevi

BAŞPİSKOPOS

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı

ANTROPOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi

JEOPOLİTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi
 2. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki
 3. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti

KOZMOPOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran
  • "Kapağı Londra'ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış." (Haldun Taner)
 2. [isim] Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse
  • "Namık Cemil, milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

OPORTÜNİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Güç durumlarda, davranışlarını ahlak kuralları veya düzenli bir düşünceden çok, çıkarlarına uyacak biçimde ayarlamayı amaçlayan tutum

TOPOĞRAFİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Topoğrafyaya ait olan
  • "Boğaziçi'ndeki iki yakanın topoğrafik biçimlenmesi şiirseldir." (Aydın Boysan)

ANTROPOLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsan bilimi uzmanı, insan bilimci

OPORTÜNİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Duruma göre davranan, içinde bulunduğu şartları değerlendirmeyi bilen (kimse)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü