İçinde oli olan 117 kelime var. İçerisinde OLİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında oli olan kelimeler listesine ya da Sonu oli ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

POLİMERLEŞTİRME

14 Harfli Kelimeler

DEPOLİTİZASYON, KOPOLİMERLEŞME

13 Harfli Kelimeler

FOTOLİTOGRAFİ, KOLİBRİGİLLER, KONSOLİDASYON, POLİMERLEŞMEK, POLİTİKACILIK

12 Harfli Kelimeler

METROPOLİTEN, POLİMERLEŞME

11 Harfli Kelimeler

ASSOLİSTLİK, DOLİKOSEFAL, KATABOLİZMA, METABOLİZMA, MONGOLİSTİK

10 Harfli Kelimeler

ANABOLİZMA, ELEKTROLİT, ELEKTROLİZ, GADOLİNYUM, HEKTOLİTRE, HİPERBOLİK, HOLİGANLIK, JEOPOLİTİK, KALKOLİTİK, KATOLİKLİK, KONSOLİTÇİ, KOZMOPOLİT, MANDOLİNCİ, MELANKOLİK, METROPOLİT, POLİETİLEN, POLİKLİNİK, POLİMERLİK, POLİTİKACI, POLİÜRETAN, SOLİDARİST, SOLİDARİZM

9 Harfli Kelimeler

BOLİVYALI, KONSOLİDE, KOPOLİMER, MELANKOLİ, MONGOLİST, OLİGOKLAZ, OLİMPİYAT, PARABOLİK, POLİANDRİ, POLİFONİK, POLİTEİST, POLİTEİZM, RADYOLİNK, SEMBOLİST, SEMBOLİZM, SOLİPSİZM, SOLİSTLİK

8 Harfli Kelimeler

ALKOLİZM, APOLİTİK, ASSOLİST, HİDROLİK, HİDROLİZ, KAOLİNİT, KAOLİNLİ, KONSOLİT, KRİZOLİT, MANDOLİN, MİKROLİT, MOLİBDEN, MOLİBDİN, NEOLİTİK, OLİGARŞİ, OLİGOSEN, OZONOLİZ, POLİASİT, POLİFONİ, POLİGAMİ, POLİJİNİ, POLİMERİ, POLİSEVİ, POLİSİYE, POLİSLİK, POLİTİKA, SEMBOLİK, STATOLİT, TREMOLİT

7 Harfli Kelimeler

ALKOLİK, BROKOLİ, FONOLİT, GAZOLİN, HOLİGAN, KATOLİK, KAZOLİT, KOLİBRİ, LANOLİN, OLİJİST, OLİMPİK, PİZOLİT, POLİGAM, POLİGON, POLİMER, POLİSAJ, POLİTİK, RİYOLİT, SİPOLİN, TRİPOLİ

6 Harfli Kelimeler

AMBOLİ, BOLİÇE, KAOLİN, OLİVİN, OTOLİT, OVOLİT, POLİÇE, SOLİST

5 Harfli Kelimeler

KOLİK, KOLİT, POLİP, POLİS

4 Harfli Kelimeler

KOLİ, VOLİ


Kelime bulma makinesi

L O İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL, OL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

POLİMERLEŞTİRME

 1. [isim] Polimerleştirmek işi

DEPOLİTİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Grup, kurum veya eylemin siyasal niteliğini yitirmesi

KOPOLİMERLEŞME

 1. [isim] Doymamış birleşikler karışımının büyük moleküller vererek polimerleşmesi

POLİTİKACILIK

 1. [isim] Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
  • "Mutlaka, Mustafa Kemal o esnada bunları düşünmüş ve kendisindeki büyük devlet adamı şuuru politikacılık ihtiraslarına galebe çalmıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

POLİMERLEŞMEK

 1. [nsz] Benzer veya farklı birçok küçük molekül "polimer" denilen büyük moleküller biçiminde birleşmek

FOTOLİTOGRAFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taş, maden üzerindeki örneklerin, ışığa duyarlı tabakalar üzerinde fotoğraf veya kopya yoluyla çıkarılmasında kullanılan baskı tekniği

KOLİBRİGİLLER

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan, kuşlar sınıfına giren bir familya

KONSOLİDASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Süreletme
 2. Yapıları benzer durumda olan nesnelerin birleştirilmesi
 3. Firmaların tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırılarak yeni bir tüzel kişilikte birleştirilmesi

METROPOLİTEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin

POLİMERLEŞME

 1. [isim] Polimerleşmek işi veya durumu

DOLİKOSEFAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Uzun kafalı

KATABOLİZMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yadımlama

METABOLİZMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlı organizmada veya canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünü

MONGOLİSTİK
...
ASSOLİSTLİK

 1. [isim] Assolist olma durumu

METROPOLİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı

GADOLİNYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, yüksek ısıda eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element (simgesi Gd)

POLİETİLEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Etilenin çeşitli yöntemlerle polimerleştirilmesinden elde edilen, dayanıklı, parlak, birçok kimyasal madde etkisiyle bozulmayan saydam katı

HOLİGANLIK

 1. [isim] Holigan olma durumu veya holiganın yaptığı iş

JEOPOLİTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi
 2. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki
 3. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü