İçinde ok olan 7 harfli 90 kelime var. İçerisinde OK bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ok olan kelimeler listesine ya da Sonu ok ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

JOKEYLİ

 1. [sıfat] Jokeyi olan

MAROKEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fas'ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
 2. Üzerine benekler basılarak marokene benzetilen koyun derisi
 3. [sıfat] Bu deriden yapılmış veya bu deriyle kaplanmış
  • "Garp cephesi kumandanıyla maroken bir kanepede yan yana oturuyorduk." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

OKULDAŞ

 1. [isim] Okul arkadaşı

DOKUNUŞ

 1. [isim] Dokunma (I) işi veya biçimi, temas
  • "Yolda, bir aralık Lami dizlerinde sıcak bir dokunuş duydu." (Peyami Safa)

OKUYUCU

 1. [isim] Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
  • "Sevgili okuyucularım, hepinize şen, mesut, kısmetli ve bereketli yıllar dilerim." (Burhan Felek)
 2. Şarkıcı
 3. Türkücü
 4. Düğüne çağrı yapan kimse

YOKLAMA

 1. [isim] Yoklamak işi, kontrol
  • "Müdür sıkı bir kasket yoklaması yapıyor, kapıdan kuş uçurtmuyordu." (Rıfat Ilgaz)
 2. Bir topluluğu oluşturan üyelerin belli bir zaman ve yerde bulunup bulunmadığını anlamak için yapılan sayma işlemi
  • "Okulda sınıf yoklaması. Asker yoklaması. Emekli yoklaması."
 3. Okullarda öğrencilerin bilgisini anlamak için yapılan sınav
  • "Yazılı yoklama. Sözlü yoklama."

İLKOKUL

 1. [isim] Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul, iptidai, iptidai mektep

LOKMACI

 1. [isim] Lokma yapan veya satan kimse

OKKALIK

 1. [sıfat] Herhangi bir okka ağırlığında veya oylumunda olan
  • "Açlık, sıcak, ihtiyarlık üç bin okkalık bir yük gibi sırtına çökmüştü." (Ömer Seyfettin)

DOKTORA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen derece, basamak
  • "Avrupa'da doktora yapmış bu doçent beye ne buyrulur?" (Haldun Taner)

SÖMİKOK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Taş kömürünü çok yüksek olmayan, 500-600 °C'de damıtarak elde edilen kömür

DOKUNCA

 1. [isim] Kötülüğe yol açan, sağlığı bozan şey
  • "Yangın çıkıp da okul büyük ölçüde dokunca görünce Galatasaray Lisesi buraya taşınmıştır." (Salâh Birsel)
 2. Zarar

APOKRİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğruluğuna güvenilmez söz veya yazı

EKİNOKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gün tün eşitliği

NOKTACI

 1. [isim] Noktacılıkla ilgili, noktacılığı uygulayan kimse

TOKURTU

 1. [isim] Tokurdama sesi

OKLANMA

 1. [isim] Oklanmak işi veya durumu

KOKLAMA

 1. [isim] Koklamak işi

KOKUŞUK

 1. Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
 2. Kokmuş

KOKTEYL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Türlü içkiler karıştırılarak yapılan içki
 2. Yeri ve zamanı önceden belirlenen, ayaküstü sohbetlerin yapıldığı içkili toplantı
  • "Kokteylde yorulmuştum, içtiklerim de baş ağrısı yapmıştı." (Refik Halit Karay)
 3. Karışım
  • "Çiçek kokteyli."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü