İçinde nsa olan 73 kelime var. İçerisinde NSA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nsa olan kelimeler listesine ya da Sonu nsa ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

İNSANİYETSİZLİK

14 Harfli Kelimeler

İNSANCILLAŞMAK, İNSANİÇİNCİLİK

13 Harfli Kelimeler

İNSANCILLAŞMA, KONSANTRASYON, TRANSANDANTAL, TRANSATLANTİK

12 Harfli Kelimeler

İNSANIMSILAR, İNSANİYETSİZ, SANSARGİLLER

11 Harfli Kelimeler

ALACASANSAR, GAYRİİNSANİ, İNSAFSIZLIK, İNSANCILLIK, İNSANGİLLER, İNSANİYETLİ, İNSANLAŞMAK, KERVANSARAY, KONDANSATÖR, SANSASYONEL, YAKINSAKLIK

10 Harfli Kelimeler

BURUNSALIK, İNSAFLILIK, İNSAFSIZCA, İNSANLAŞMA, İNSANSILAR, ŞEYTANSAÇI, YAKINSAMAK

9 Harfli Kelimeler

AÇINSAMAK, BATONSALE, DESTANSAL, HAYVANSAL, İNSANİYET, İNSANOĞLU, İNSANÜSTÜ, KONSANTRE, LÜMENSAAT, SANSASYON, YAKINSAMA

8 Harfli Kelimeler

AÇINSAMA, BUDUNSAL, BURUNSAK, ÇINSABAH, DOKUNSAL, FİNANSAL, İNSAFSIZ, İNSANCIL, İNSANLIK, İNSANSIZ, İSTİNSAH, KADINSAL, SORUNSAL, YAKINSAK, YAZINSAL

7 Harfli Kelimeler

ANSAMBL, CİNSAÇI, İNSAFLI, İNSANCA, İNSANCI, İNSANLI, İNSANSI, KARINSA, RADANSA

6 Harfli Kelimeler

FRANSA, İNSANİ, MUNSAP, SANSAR, SONSAL

5 Harfli Kelimeler

ENSAR, HÜNSA, İNSAF, İNSAN, KONSA


Kelime bulma makinesi

A N S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

NAS, SAN

2 Harfli Kelimeler

AN, AS

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İNSANİYETSİZLİK

 1. [isim] İnsaniyetsiz olma durumu

İNSANİÇİNCİLİK

 1. [isim] İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti, antroposantrizm

İNSANCILLAŞMAK

 1. [nsz] İnsancıl duruma gelmek

İNSANCILLAŞMA

 1. [isim] İnsancıllaşmak işi

TRANSANDANTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Deneyüstü

KONSANTRASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yoğunlaşma
 2. Dikkat toplaşımı
  • "Ölçüsüzlük matematik eksikliğinden, laubalilik dağınıklık, konsantrasyon yetersizliği hep bundan..." (Haldun Taner)

TRANSATLANTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Atlantik Okyanusu'nu aşan
 2. [isim] Atlantik Okyanusu'nu aşarak Avrupa ve Amerika arasında çalışan gemi

İNSANİYETSİZ

 1. [sıfat] İnsanlığı olmayan, mürüvvetsiz

SANSARGİLLER

 1. [isim] Küçük, uzun yapılı, kürkleri beğenilen, sansar, porsuk, gelincik, vizon vb. hayvanları içine alan yırtıcı etçiller sınıfı

İNSANIMSILAR

 1. [isim] İnsansılar

SANSASYONEL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Dikkat çeken, çarpıcı, beklenmedik
  • "Onda bile meslek aşkı, sansasyonel bir röportaj yapmak hevesi insanlık ödevini biraz olsun erteletmiş." (Haldun Taner)

KERVANSARAY

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
  • "Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar / Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar." (Faruk Nafiz Çamlıbel)

GAYRİİNSANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnsanlık dışı

İNSANLAŞMAK

 1. [nsz] İnsanca davranma özelliği kazanmak, insana yaraşır biçimde davranmak

İNSAFSIZLIK

 1. İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma, vicdansızlık
  • "Bu işlerle uğraşan insanların hepsini yalancı ... addetmek insafsızlık olur." (Reşat Nuri Güntekin)

İNSANCILLIK

 1. [isim] Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağın skolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşü, hümanizm, hümanizma
  • "Mektupları ... hep aynı incelik, aynı candanlık, aynı insancıllık ile dolu idiler." (Haldun Taner)
 2. İnsanlık sevgisini, insan ululuğunu en yüce amaç ve olgunluk sayan öğreti, beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma

İNSANGİLLER

 1. [isim] Fosil durumunda yaşayan insanı kapsayan familya

ALACASANSAR

 1. [isim] Benekli sansar türü

YAKINSAKLIK

 1. [isim] Yakınsak olma durumu

İNSANİYETLİ

 1. [sıfat] İnsanlığı olan, mürüvvetli
  • "Şöyle böyle derler amma erkeklerin içinde de ne insaniyetlileri var." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü