İçinde nna olan 16 kelime var. İçerisinde NNA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nna olan kelimeler listesine ya da Sonu nna ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

HÜNNAPGİLLER

10 Harfli Kelimeler

BELLADONNA, PRİMADONNA

9 Harfli Kelimeler

BEYANNAME, KANUNNAME, TANNANLIK

8 Harfli Kelimeler

AMANNAME, İZİNNAME, MİNNACIK

7 Harfli Kelimeler

MUSANNA, TEMENNA

6 Harfli Kelimeler

AMENNA, HUNNAK, HÜNNAP, KINNAP, TANNAN


Kelime bulma makinesi

A N N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

NAN

2 Harfli Kelimeler

AN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HÜNNAPGİLLER

 1. [isim] Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası

BELLADONNA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Güzelavrat otu

PRİMADONNA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Operada başkadın rolünü oynayan oyuncu

TANNANLIK

 1. [isim] Rezonans

BEYANNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge
  • "Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi

KANUNNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yasa kitabı
  • "Alaydan yetişen mutlaka talimnameyi, dâhiliye kanunnamesini vesaireyi bilir." (Ömer Seyfettin)

AMANNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge

İZİNNAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bırakma veya çıkarma kâğıdı
 2. Bir nikâhın kıyılması için kadı tarafından verilen izin kâğıdı
  • "Bir izinname çıkacak, iki imam beş on mecidiye alıp nikâh kıyacaklar." (Aka Gündüz)

MİNNACIK

 1. [sıfat] Çok küçük, minimini
  • "Teyp, son derece hassas bir kulağa sahip, minnacık bir şey." (Atilla İlhan)

MUSANNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uydurma, düzme
 2. Sanatla yapılmış, bir usta elinden çıkmış, sanatlı
 3. Yapıntılı

TEMENNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Öne doğru eğildikten sonra doğrulurken eli başa götürerek verilen selam
  • "Bir temenna ile salonda hazır bulunanları selamladı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Karşımızda, yerle beraber temenna ediyor, akşam şerifleriniz hayır olsun, diye iki büklüm oluyor." (Sermet Muhtar Alus)

TANNAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tınlayan, çınlayan

HUNNAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anjin
  • "Hemen içelim dedi, boğazım kurudu, yutkuna yutkuna hunnak oldum." (Tarık Buğra)

AMENNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] "Öyledir, doğru, diyecek yok, inandık" anlamlarında bir onaylama sözü
  • "Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler." (Memduh Şevket Esendal)

HÜNNAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hünnapgillerden, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu'da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
  • "Küçük bahçede acı badem, ayva, nar, hünnap ağaçları görürüm." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bu bitkinin meyvesi

KINNAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kaba şeyler dikmeye, bağlamaya yarayan ince sicim veya kalın iplik
  • "Onları arkadan kınnapla bağlamıştı." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü