İçinde nha olan 24 kelime var. İçerisinde NHA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nha olan kelimeler listesine ya da Sonu nha ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

TENHALAŞMAK

10 Harfli Kelimeler

FAHRENHAYT, MİSKİNHANE, MÜNHASIRAN, TENHALAŞMA

9 Harfli Kelimeler

DİVANHANE, HUNHARLIK, KADINHANI, SABUNHANE

8 Harfli Kelimeler

HUNHARCA, MÜNHARİF, MÜNHASIR, TENHALIK, KOPENHAG

7 Harfli Kelimeler

MÜNHANİ, TENHACA

6 Harfli Kelimeler

HUNHAR, MÜNHAL, MÜNHAT, PİNHAN, ZİNHAR

5 Harfli Kelimeler

CÜNHA, TENHA

4 Harfli Kelimeler

İNHA


Kelime bulma makinesi

A H N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

HAN

2 Harfli Kelimeler

AH, AN, HA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TENHALAŞMAK

 1. [nsz] Yalnız kalmak
 2. Tenha duruma gelmek, boşalmak, ıssızlaşmak
  • "Akşam satıcılarının melankolik sesleri, tenhalaşan mahalle aralarında inliyor." (Refik Halit Karay)

MÜNHASIRAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Yalnız, özellikle
  • "Kendisi münhasıran bu işle uğraşır."

MİSKİNHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cüzzamlıların yerleştirildikleri yer

TENHALAŞMA

 1. [isim] Tenhalaşmak işi

FAHRENHAYT

 1. [isim] Erimekte olan buzun sıcaklığını 32 °C, kaynar suyun buhar sıcaklığını 212 °C'de gösterebilecek biçimde derecelenmiş bulunan bir tür termometre

KADINHANI
...
DİVANHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Geniş sofa
  • "Pencereleri denize bakan şahane bir divanhane!" (Refik Halit Karay)

HUNHARLIK

 1. [isim] Kan dökücülük, zalimlik

SABUNHANE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sabun yapılan yer

MÜNHASIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus
  • "Onu yalnız ince hastalığa münhasır zanneder, başka hastalıklara aldırmadığı hâlde, veremliden son derece çekinirdi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Sınırlanmış, sınırlı
  • "Harp yalnız Avrupa'ya münhasır kalmadı."

KOPENHAG
...
MÜNHARİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Bir tarafa sapmış, doğruluğunu yitirmiş

TENHALIK

 1. [sıfat] Boş ve ıssız (yer)
  • "Tenhalık bir yer."
 2. [isim] Tenha olma durumu
  • "Kopup gelen akınlar ve göçler yarımadayı bu tenhalık içinde bulmuşlardır." (Falih Rıfkı Atay)

HUNHARCA

 1. [zarf] Hunhara yakışır bir biçimde

MÜNHANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Eğri

TENHACA

 1. [sıfat] Kalabalık olmayan
  • "Karar, o akşam için şehrin tenhaca, sakin bir lokantası kiralanarak sofrada verildi." (Sait Faik Abasıyanık)

ZİNHAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Kesinlikle
  • "Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin." (Reşat Nuri Güntekin)

MÜNHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Engin (II), alçak
  • "Münhat arazi."

HUNHAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Kana susamış, kan dökücü

PİNHAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Gizli, saklı, gizlenmiş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü