İçinde nge olan 112 kelime var. İçerisinde NGE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nge olan kelimeler listesine ya da Sonu nge ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

DENGELENEBİLMEK, DENGELEYEBİLMEK

14 Harfli Kelimeler

ÇEKİNGENLEŞMEK, DENGELENEBİLME, DENGELEYEBİLME, DENGELEYİCİLİK, DENGESİZLEŞMEK, KURŞUNGEÇİRMEZ, SERDENGEÇTİLİK

13 Harfli Kelimeler

ÇEKİNGENLEŞME, ÇİNGENELEŞMEK, DENGESİZLEŞME, ENGEREKGİLLER

12 Harfli Kelimeler

ÇENGELLENMEK, ÇİNGENELEŞME, SÜNGERLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

ÇEKİNGENLİK, ÇENGELLEMEK, ÇENGELLENME, ÇENGELLEYİŞ, DENGELENMEK, DENGELEYİCİ, DENGESİZLİK, DEVİNGENLİK, DİRENGENLİK, ENGELLENMEK, ENGELLETMEK, İĞRENGENLİK, SERDENGEÇTİ, SİRKENGEBİN, SÜNGERCİLİK, SÜNGERLEŞME, SÜRÜNGENLER, TÜMDENGELİM, YETİNGENLİK

10 Harfli Kelimeler

ÇEKİNGENCE, ÇENGELLEME, ÇİNGENELİK, DENGECİLİK, DENGELEMEK, DENGELENME, DENGELİLİK, ENGELLEMEK, ENGELLENME, ENGELLETME, ENGELLEYİM, ENGELLEYİŞ, ENGELLİLİK, ÖVÜNGENLİK, ÖZENGENLİK, ÜŞENGEÇLİK, ÜŞENGENLİK, YENGEÇVARİ

9 Harfli Kelimeler

ÇİNGENECE, DENGELEME, ENGEBELİK, ENGEBESİZ, ENGELLEME, SÜNGERLER, SÜNGERSİZ

8 Harfli Kelimeler

AYDINGER, ÇEKİNGEN, ÇENGELLİ, ÇENGELSİ, DENGELEM, DENGELİK, DENGESİZ, DENGEŞİK, DEVİNGEN, DİDİNGEN, DİRENGEN, ENGEBELİ, ENGELSİZ, İĞRENGEN, NİŞANGEÇ, SÜNGERCİ, SÜNGERLİ, SÜNGERSİ, SÜRÜNGEN, YELENGEÇ, YENGELİK, YETİNGEN

7 Harfli Kelimeler

ÇİNGENE, DENGECİ, DENGELİ, ENGELLİ, ENGEREK, GÖRÜNGE, MENGENE, ÖVÜNGEN, ÖZENGEN, ÜŞENGEÇ, ÜŞENGEN, YÖRÜNGE

6 Harfli Kelimeler

CENGEL, CHANGE, ÇENGEL, ÇİNGEN, DÖNGEL, ENGEBE, KENGEL, KENGER, LENGER, MENGEN, SÜNGER, YENGEÇ, YENGEN

5 Harfli Kelimeler

DENGE, ENGEL, ONGEN, TENGE, YENGE


Kelime bulma makinesi

E G N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

GEN

2 Harfli Kelimeler

EN, GE, NE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DENGELENEBİLMEK

 1. [nsz] Dengelenme imkânı veya olasılığı bulunmak

DENGELEYEBİLMEK

 1. [-i] Dengeleme imkânı veya olasılığı bulunmak

SERDENGEÇTİLİK

 1. [isim] Fedailik

DENGESİZLEŞMEK

 1. [nsz] Dengesiz duruma gelmek

DENGELENEBİLME

 1. [isim] Dengelenebilmek işi

KURŞUNGEÇİRMEZ

 1. [sıfat] Ateşli silahlardan atılan mermilerin girmesini engelleyecek yapıda ve özellikte olan (yelek, cam vb.)

DENGELEYİCİLİK

 1. [isim] Dengeleyici olma durumu

ÇEKİNGENLEŞMEK

 1. [nsz] Çekingen duruma gelmek
  • "Akşama doğru kendisinin bile yadırgayacağı kadar çekingenleşmişti." (Necati Cumalı)

DENGELEYEBİLME

 1. [isim] Dengeleyebilmek işi

ENGEREKGİLLER

 1. [isim] Örneği engerek olan zehirli yılanlar familyası

ÇİNGENELEŞMEK

 1. [nsz] Çingene olmak
 2. Çingene gibi davranmak

DENGESİZLEŞME

 1. [isim] Dengesizleşmek işi

ÇEKİNGENLEŞME

 1. [isim] Çekingenleşmek işi

SÜNGERLEŞMEK

 1. [nsz] Sünger durumuna gelmek

ÇİNGENELEŞME

 1. [isim] Çingeneleşmek işi

ÇENGELLENMEK

 1. [nsz] Çengel takılmak, çengelle tutturulmak
  • "Cam burada da açık, panjurları da iki yana çengellenmiş." (Oktay Rifat)

SÜRÜNGENLER

 1. [isim] Omurgalıların, suda ve karada yaşayabilen yılan, kertenkele, kaplumbağa, timsah gibi yerde sürünerek veya yürüyerek ilerleyen sınıfı

ÇENGELLENME

 1. [isim] Çengellenmek durumu

İĞRENGENLİK

 1. [isim] İğrengen olma durumu

ÇENGELLEMEK

 1. [-i] Çengelini takmak
  • "... duvara çengelliyordu pencerenin panjurlarını." (Necati Cumalı)
 2. [nsz] Çengel atış yapmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü