İçinde nda olan 7 harfli 20 kelime var. İçerisinde NDA bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nda olan kelimeler listesine ya da Sonu nda ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A D N Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AD, AN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

PAYANDA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Destek

YAŞINDA

 1. bir yaşında
  • "Yaş otuz beş, yolun yarısı eder." (Cahit Sıtkı Tarancı)
  • "Yaş ilerliyor. Artık geçti bizden / Kişi ev bark edinmeli vakitten." (Cahit Sıtkı Tarancı)
  • "Çocuk daha yaşında değil."
  • "Hâkimler ve savcılar altmış beş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler." (Anayasa)

MAGANDA

 1. [isim] Görgüsüz, kaba, anlayışsız, terbiyesiz ve uyumsuz kimse

BANDANA

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Başı değişik biçimlerde bağlamak amacıyla kullanılan büyük mendil

YAKINDA

 1. [zarf] Yakın bir yerde
  • "Yakında mı oturuyorsunuz?"
 2. Çok geçmeden
  • "Yakında görüşürüz."
 3. Son günlerde
  • "Yakında mı geldiniz?"

VERANDA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Camlı taraça
  • "... içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır." (Halit Fahri Ozansoy)
 2. Üstü kapalı ve çevresi camlı balkon

ASLINDA

 1. [zarf] Asıl olarak

ONDALIK

 1. [isim] Onda bir olarak alınan veya verilen ücret, komisyon
 2. Toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi, öşür, aşar
 3. Temel olarak on sayısını alan, aşar, aşari

YANINDA

 1. [zarf] Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle
  • "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır." (Mahmut Yesari)

KUMANDA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Komuta
 2. Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet
  • "Büyük kuvvetlere kumanda etmek istiyorum, demişti." (Falih Rıfkı Atay)

ANDANTE

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [zarf] Adacyo ile andantino arası, yarı yavaş bir biçimde (çalınmak)

RİNDANE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Rintçe

DIŞINDA

 1. ...-den başka, sayılmazsa
  • "Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin artık dışındayız. Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar." (Ahmet Haşim)
  • "Size hiç bu mektupların dışında 'Muhterem Yusuf Ziya Beyefendi' diyen oluyor mu?" (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz." (Anayasa)
  • "Hiçbir şeye karışmadan olayların dışında kalmak isteyenlerin çabaları boşunaydı." (Necati Cumalı)

MANDACI

 1. Bir ülkeyi manda temeline göre yönetmesi için Milletler Cemiyeti tarafından görevlendirilen devlet, mandater
 2. Osmanlı İmparatorluğu'nda, tersanedeki gemilerin bakımı ile görevli kimse

BAŞINDA

 1. [isim] Bir şeyin sırada önde olanı, önde geleni
  • "Öldürücü illetlerin başında kalp hastalıklarının geldiği malum." (Peyami Safa)

SONUNDA

 1. [zarf] En son zamanda, nihayetinde
  • "Söz verdim oğluma! Söz verdim" diye diretmişti ve sonunda araba alınmıştı." (Refik Halit Karay)

ANDAVAL

 1. [sıfat] Andavallı

SKANDAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
  • "Ben evimde skandal istemem demedim mi?" (Peyami Safa)

UĞRUNDA

 1. [zarf] Önünde
  • "Kışlanın uğrunda bir ufak mezar / Anama söylemen bağrını ezer." (Halk türküsü)

ENDAMLI

 1. [sıfat] Boylu, boyu bosu yerinde
  • "Endamlı, balıketinde bir taze." (Atilla İlhan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü