İçinde nüm olan 21 kelime var. İçerisinde NÜM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nüm olan kelimeler listesine ya da Sonu nüm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

NÜMAYİŞKAR, NÜMİSMATİK, SÖNÜMLEMEK

9 Harfli Kelimeler

CİHANNÜMA, FERAHNÜMA, GÖRÜNÜMLÜ, KIBLENÜMA, NÜMAYİŞÇİ, SÖNÜMLEME

8 Harfli Kelimeler

DÖNÜMLÜK, GÖYNÜMEK, NÜMİSMAT, SÖNÜMSÜZ, TERENNÜM

7 Harfli Kelimeler

DÜŞÜNÜM, GÖRÜNÜM, GÖYNÜME, NÜMAYİŞ, SÖNÜMLÜ

5 Harfli Kelimeler

DÖNÜM, SÖNÜM


Kelime bulma makinesi

M N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

NÜ, ÜN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NÜMAYİŞKAR
...
SÖNÜMLEMEK

 1. [-i] Bir salınım hareketinin genliğini sıfıra indirmek, itfa etmek
 2. Bir borcu, her yıl ödenen taksitlerle belli zaman sonra ödemek, itfa etmek

NÜMİSMATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim

CİHANNÜMA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
 2. Dünya haritası

KIBLENÜMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kıble yönünü göstermek için, bulunulan yere göre özel işareti olan pusula

SÖNÜMLEME

 1. [isim] Sönümlemek işi

FERAHNÜMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir makam

GÖRÜNÜMLÜ

 1. [sıfat] Görünümü olan

NÜMAYİŞÇİ

 1. [isim] Bir gösteride yer alan kimse, gösterici
 2. Gösterişçi
  • "... nümayişçi neşesi fazla seziliyor." (Refik Halit Karay)

GÖYNÜMEK

 1. [nsz] Dertlenmek, üzülmek, içlenmek
 2. Ham meyve olgunlaşmak

TERENNÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
  • "Can acısıyla terennüm eder gibi ay ay ay! diye feryada başlıyorsunuz." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Kuş şakıma, ötme
  • "Şurada sizi baştan başa terennüm eden bir şiir yazdım." (Aka Gündüz)
 3. Anlatma, ifade etme

DÖNÜMLÜK

 1. Dönüm ölçüsünde olan
  • "Evin arkasında üç dört dönümlük bir bahçemiz vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Dönüme yetecek ölçüde olan
  • "İki dönümlük tohum kaldı."

SÖNÜMSÜZ

 1. [sıfat] Genliği hiçbir zaman sıfıra yaklaşmayan, her devirde beslenen (salınım hareketi), beslenen

NÜMİSMAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan kimse

GÖYNÜME

 1. [isim] Göynümek durumu

GÖRÜNÜM

 1. [isim] Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara

SÖNÜMLÜ

 1. [sıfat] Belirli bir sürede genliği sıfıra inen (salınım hareketi)

NÜMAYİŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gösteri
  • "Darülfünun gençleri İstanbul'da büyük bir nümayiş yapmışlardı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Gösteriş
  • "Sizden çok emin olduğum için hiçbir nümayiş beklemem ve istemem." (Peyami Safa)

DÜŞÜNÜM

 1. [isim] Düşün, fikir, ide

DÖNÜM

 1. [isim] Dönme işi
  • "Ne güzel bir fikir dönümünü işaret eden bir heves!" (Reşat Nuri Güntekin)
 2. 1000 m² 'lik bir alan ölçüsü
  • "Demek dişini sıkarsa on sene sonra on beş dönüm tarlası, dört ceviz ağacı olacaktı." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Tekrarlanan belli bir olayın tamamlanması ve yenisinin başlaması
  • "Yıl dönümü. Gün dönümü."
 4. Gidip gelme ile yapılan bir işin her seferi
 5. Eni boyu kırkar mimar arşını olan alan ölçüsü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü