İçinde nüm olan 21 kelime var. İçerisinde NÜM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında nüm olan kelimeler listesine ya da Sonu nüm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

NÜMAYİŞKAR, NÜMİSMATİK, SÖNÜMLEMEK

9 Harfli Kelimeler

CİHANNÜMA, FERAHNÜMA, GÖRÜNÜMLÜ, KIBLENÜMA, NÜMAYİŞÇİ, SÖNÜMLEME

8 Harfli Kelimeler

DÖNÜMLÜK, GÖYNÜMEK, NÜMİSMAT, SÖNÜMSÜZ, TERENNÜM

7 Harfli Kelimeler

DÜŞÜNÜM, GÖRÜNÜM, GÖYNÜME, NÜMAYİŞ, SÖNÜMLÜ

5 Harfli Kelimeler

DÖNÜM, SÖNÜM


Kelime bulma makinesi

M N Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

NÜ, ÜN

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SÖNÜMLEMEK

 1. [-i] Bir salınım hareketinin genliğini sıfıra indirmek, itfa etmek
 2. Bir borcu, her yıl ödenen taksitlerle belli zaman sonra ödemek, itfa etmek

NÜMİSMATİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim

NÜMAYİŞKAR
...
SÖNÜMLEME

 1. [isim] Sönümlemek işi

KIBLENÜMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kıble yönünü göstermek için, bulunulan yere göre özel işareti olan pusula

GÖRÜNÜMLÜ

 1. [sıfat] Görünümü olan

CİHANNÜMA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
 2. Dünya haritası

NÜMAYİŞÇİ

 1. [isim] Bir gösteride yer alan kimse, gösterici
 2. Gösterişçi
  • "... nümayişçi neşesi fazla seziliyor." (Refik Halit Karay)

FERAHNÜMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde bir makam

TERENNÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
  • "Can acısıyla terennüm eder gibi ay ay ay! diye feryada başlıyorsunuz." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Kuş şakıma, ötme
  • "Şurada sizi baştan başa terennüm eden bir şiir yazdım." (Aka Gündüz)
 3. Anlatma, ifade etme

NÜMİSMAT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan kimse

DÖNÜMLÜK

 1. Dönüm ölçüsünde olan
  • "Evin arkasında üç dört dönümlük bir bahçemiz vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Dönüme yetecek ölçüde olan
  • "İki dönümlük tohum kaldı."

GÖYNÜMEK

 1. [nsz] Dertlenmek, üzülmek, içlenmek
 2. Ham meyve olgunlaşmak

SÖNÜMSÜZ

 1. [sıfat] Genliği hiçbir zaman sıfıra yaklaşmayan, her devirde beslenen (salınım hareketi), beslenen

DÜŞÜNÜM

 1. [isim] Düşün, fikir, ide

NÜMAYİŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gösteri
  • "Darülfünun gençleri İstanbul'da büyük bir nümayiş yapmışlardı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Gösteriş
  • "Sizden çok emin olduğum için hiçbir nümayiş beklemem ve istemem." (Peyami Safa)

SÖNÜMLÜ

 1. [sıfat] Belirli bir sürede genliği sıfıra inen (salınım hareketi)

GÖYNÜME

 1. [isim] Göynümek durumu

GÖRÜNÜM

 1. [isim] Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara

SÖNÜM

 1. [isim] Bir salınım hareketinin genliğinin türlü dirençlerin etkisiyle küçülmesi, itfa
  • "Bir sarkaç salınımının sönümü, içinde bulunduğu ortamın direncine bağlıdır."
 2. Bir borcun her yıl ödenen taksitlerle belli bir zaman sonunda ödenmiş olması, itfa
  • "Bir borcun sönümü için her yıl verilmesi gereken taksit, vade uzunluğuna, ana borca ve faiz fiyatına bağlıdır."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü