İçinde mlü olan 32 kelime var. İçerisinde MLÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında mlü olan kelimeler listesine ya da Sonu mlü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

ÖTÜMLÜLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

ÖTÜMLÜLEŞME

10 Harfli Kelimeler

GÜDÜMLÜLÜK, HÜKÜMLÜLÜK, KÖTÜRÜMLÜK, TEBESSÜMLÜ, YÜKÜMLÜLÜK

9 Harfli Kelimeler

DÖNÜŞÜMLÜ, GÖRÜNÜMLÜ, GÖTÜRÜMLÜ, KOSTÜMLÜK, ÖLÜMLÜLÜK, ÖTÜMLÜLÜK

8 Harfli Kelimeler

BÜKLÜMLÜ, DÖNÜMLÜK, GÖRÜMLÜK, KOSTÜMLÜ

7 Harfli Kelimeler

BİTÜMLÜ, BÜKÜMLÜ, DÖKÜMLÜ, DÜĞÜMLÜ, GÜDÜMLÜ, HÜKÜMLÜ, ÖLÇÜMLÜ, ÖLÜMLÜK, SÖNÜMLÜ, SÜRÜMLÜ, YÜKÜMLÜ

6 Harfli Kelimeler

ÖLÜMLÜ, ÖTÜMLÜ, TÜMLÜK, ÜZÜMLÜ


Kelime bulma makinesi

L M Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

MÜL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖTÜMLÜLEŞMEK

 1. [nsz] Kelimelerin son sesinde bulunan ötümsüz ünsüzler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında ötümlü duruma gelmek: Ekmek-i > ekmeği; ağaç-a > ağaca; kanat-ı > kanadı; dip > dibi gibi

ÖTÜMLÜLEŞME

 1. [isim] Ötümlüleşmek işi

YÜKÜMLÜLÜK

 1. [isim] Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet
  • "... milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla ... temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir." (Anayasa)

KÖTÜRÜMLÜK

 1. [isim] Kötürüm olma durumu

TEBESSÜMLÜ

 1. [sıfat] Tebessüm eden, tebessümü olan
  • "Ümitli bir eda ile gelirler ve iki sıraya dizilmiş neşeli yüzler, tebessümlü ağızlar arasından geçerlerdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

GÜDÜMLÜLÜK

 1. [isim] Güdümlü olma durumu

HÜKÜMLÜLÜK

 1. [isim] Hükümlü olma durumu

GÖRÜNÜMLÜ

 1. [sıfat] Görünümü olan

GÖTÜRÜMLÜ

 1. [sıfat] Götürümü çok olan, sabırlı

ÖTÜMLÜLÜK

 1. [isim] Ötümlü olma durumu

DÖNÜŞÜMLÜ

 1. [sıfat] Değişen, sıra ile olan
  • "Dönüşümlü yayın."
 2. [zarf] Değişerek, sıra ile

ÖLÜMLÜLÜK

 1. [isim] Ölümlü olma durumu, fena (II)

KOSTÜMLÜK

 1. [sıfat] Kostüm yapmaya elverişli
  • "Kostümlük kumaş."

DÖNÜMLÜK

 1. Dönüm ölçüsünde olan
  • "Evin arkasında üç dört dönümlük bir bahçemiz vardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Dönüme yetecek ölçüde olan
  • "İki dönümlük tohum kaldı."

BÜKLÜMLÜ

 1. [sıfat] Büklümü olan

KOSTÜMLÜ

 1. [sıfat] Kostüm giymiş olan
 2. Alışılmış ve günlük giysilerin dışında bazı özel giysiler giyilen

GÖRÜMLÜK

 1. [isim] Yalnız görülmek için konulan nesne
 2. Nişanlanan kıza, ilk kez görmeye gidildiğinde erkek tarafından takılan veya verilen armağan

ÖLÜMLÜK

 1. [isim] Bazı kimselerin, öldüklerinde cenazelerinin kaldırılmasına harcanmak için biriktirdikleri para

BİTÜMLÜ

 1. [sıfat] İçinde bitüm bulunan
  • "Bitümlü petrol."
 2. Bitümün bütün özelliklerini gösteren

SÖNÜMLÜ

 1. [sıfat] Belirli bir sürede genliği sıfıra inen (salınım hareketi)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü