İçinde mih olan 20 kelime var. İçerisinde MİH bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında mih olan kelimeler listesine ya da Sonu mih ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

MİHMANDARLIK

10 Harfli Kelimeler

MİHALIÇÇIK

9 Harfli Kelimeler

MİHALGAZİ, MİHMANDAR, MİHNETSİZ

8 Harfli Kelimeler

İZMİHLAL, MİHANİKİ, MİHNETLİ, TELMİHEN

7 Harfli Kelimeler

İLMİHAL, MİHRACE

6 Harfli Kelimeler

MİHENK, MİHMAN, MİHNET, MİHRAK, MİHRAP, MİHVER, TELMİH

5 Harfli Kelimeler

SEMİH

4 Harfli Kelimeler

MİHR


Kelime bulma makinesi

H M İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İM, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MİHMANDARLIK

 1. [isim] Mihmandarın yaptığı iş

MİHALIÇÇIK
...
MİHALGAZİ
...
MİHNETSİZ

 1. [sıfat] Sıkıntısız, eziyetsiz
 2. Emek verilmeden elde edilen
  • "Mihnetsiz aş, ya karın ağrıtır ya baş"

MİHMANDAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Resmî konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle görevlendirilen kimse, konukçu

MİHNETLİ

 1. [sıfat] Sıkıntılı, eziyetli
 2. Sıkıntı, eziyet çeken (kimse)

MİHANİKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
  • "Mihaniki bir sükûn ile keserini eline aldı." (Ömer Seyfettin)

İZMİHLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yıkılma, çökme
  • "Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal." (Mehmet Akif Ersoy)

TELMİHEN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Telmih olarak, telmih yoluyla ima ederek

İLMİHAL
...
MİHRACE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Hindistan'da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan

MİHMAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Konuk
  • "Bir gece yanında mihman olduğum / Sabah oldu deyi kaldırdın beni." (Halk türküsü)
 2. [sıfat] Kalıcı
  • "Tren en aşağı yarın sabaha kadar burada mihmandır." (Reşat Nuri Güntekin)

MİHENK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Denek taşı
 2. Birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüt

TELMİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe
  • "İleride dahi ağzını açıp da ufacık bir telmihte bulunmasın." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Dün geceki ağır sözlerini telmih ettiğimi anladı, kızardı." (Refik Halit Karay)
 2. Bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatı, anıştırma

MİHRAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
  • "Cennetten, cehennemden bahseden ihtiyar imamı, mihrabın yanındaki kürsüye çıkardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Umut bağlanan yer
  • "Bir mihrap istiyorum, önünde diz çökmeye ." (Behçet Kemal Çağlar)

MİHVER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eksen
  • "Bir dolap beygiri gibi bir mihverin etrafında dönüp dolaşarak ağaçları muayene eder, zerzevatları sulardı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Konuşulan, yazılan, tartışılan veya düşünülen bir konunun en önemli noktası
  • "Biz, onların mihver kelimelerini ve meselelerini âdeta atlayarak geçeriz." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

MİHNET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sıkıntı, üzüntü
  • "Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden." (Cahit Sıtkı Tarancı)

MİHRAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Odak

SEMİH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cömert

MİHR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslüman bir erkeğin nikâh esnasında eşine vermeyi kabullendiği mal veya para

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü