İçinde lse olan 14 kelime var. İçerisinde LSE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lse olan kelimeler listesine ya da Sonu lse ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

FELSEFECİLİK

11 Harfli Kelimeler

DİLSEVERLİK

9 Harfli Kelimeler

FELSEFECİ, KALSEDUAN

8 Harfli Kelimeler

DİLSEVER, MÜSELSEL, YELSEMEK

7 Harfli Kelimeler

FELSEFE, FELSEFİ, KALSEMİ, YELSEME

6 Harfli Kelimeler

DİLSEL

5 Harfli Kelimeler

CELSE, ÜLSER


Kelime bulma makinesi

E L S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SEL

2 Harfli Kelimeler

EL, ES, LE, SE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FELSEFECİLİK

 1. [isim] Felsefeci olma durumu

DİLSEVERLİK

 1. [isim] Dilsever olma durumu

FELSEFECİ

 1. [isim] Felsefe incelemeleri yapan kimse
 2. Felsefe öğretmeni

KALSEDUAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kadıköy taşı

YELSEMEK

 1. [nsz] Hava alarak bozulmak, bayatlamak

DİLSEVER

 1. Ana dili seven (kimse)

MÜSELSEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Birbirine bağlı olan, art arda zincirleme olarak gelen
  • "Birbirini yaratan müselsel esprilerle söylüyordu." (Peyami Safa)

KALSEMİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kandaki kalsiyum miktarı

FELSEFİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin
  • "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir." (Anayasa)

FELSEFE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
  • "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur." (Necati Cumalı)
  • "Sana su şehirlerinin felsefesini yaptım." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü
  • "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."
  • "Saldırmak onun içgüdülerinden biridir ve yöntemi çekiçle felsefe yapmaktır." (Salâh Birsel)
 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi
  • "Sokrates felsefesi."
 4. Dünya görüşü
  • "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız." (Haldun Taner)
 5. Bir konuda soyut düşünüş
  • "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor." (Halide Edip Adıvar)

YELSEME

 1. [isim] Yelsemek işi veya durumu

DİLSEL

 1. [sıfat] Dille ilgili

CELSE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Oturum
  • "Celse gürültüler arasında tatil edildi." (Haldun Taner)
  • "Evvela Nihat bir nutukla celseyi açtı." (Peyami Safa)

ÜLSER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
  • "Midesindeki ülsere salık verilmiş birkaç kocakarı ilacı her zaman iyi gelmez." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü