İçinde lki olan 28 kelime var. İçerisinde LKİ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lki olan kelimeler listesine ya da Sonu lki ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

DENİZTİLKİSİ, SİLKİNDİRMEK, TİLKİKUYRUĞU

11 Harfli Kelimeler

SİLKİNDİRME, TİLKİLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

BEYAZTİLKİ, TİLKİLEŞME

9 Harfli Kelimeler

MÜLKİYELİ, SİLKİNMEK

8 Harfli Kelimeler

HALKİYAT, MÜLKİYET, SİLKİNİŞ, SİLKİNME, SİLKİNTİ, TİLKİLİK, TİLKİMSİ

7 Harfli Kelimeler

BELKİLİ, EVVELKİ, MÜLKİYE

6 Harfli Kelimeler

KELKİT, TELKİH, TELKİN

5 Harfli Kelimeler

ALKİL, BELKİ, İLKİN, MÜLKİ, SİLKİ, TİLKİ


Kelime bulma makinesi

K L İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

İLK, KİL

2 Harfli Kelimeler

İL, Kİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DENİZTİLKİSİ

 1. [isim] Saban balığı

TİLKİKUYRUĞU

 1. [isim] Hoşkuran
 2. Uzun salkımlı bir çeşit üzüm
 3. Yağlı güreşte oturak kündesine geçen üstteki güreşçiye, alttakinin elini geri uzatarak çenesinden veya gırtlağından çekmesi

SİLKİNDİRMEK

 1. [-i] Silkinmesini sağlamak

SİLKİNDİRME

 1. [isim] Silkindirmek işi veya durumu

TİLKİLEŞMEK

 1. [nsz] Kurnaz duruma gelmek

BEYAZTİLKİ

 1. [isim] Tilkinin kışlık tüyünden yapılan kürk

TİLKİLEŞME

 1. [isim] Tilkileşmek işi

SİLKİNMEK

 1. [nsz] Üstünü silkmek
  • "Sebepsiz duyduğu bu kederden bir türlü silkinip sıyrılamıyor." (Ömer Seyfettin)
 2. Ani bir hareketle, korkuyla vücudu sarsılmak, silkelenmek
  • "Yanımda bir dal çıtırtısı duydum. Silkindim." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. [-den] Bir şeyi üstünden atmak, ondan kurtulmak
  • "Tembellikten silkinmek."

MÜLKİYELİ

 1. [isim] Siyasal Bilgiler Okulu öğrencisi veya bu okulu bitirmiş kişi

SİLKİNİŞ

 1. [isim] Silkinme işi veya biçimi

MÜLKİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İyelik, sahiplik

TİLKİMSİ

 1. [sıfat] Tilkiyi andıran, tilkiye benzeyen, tilki gibi

HALKİYAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Halk bilimi, folklor

SİLKİNTİ

 1. [isim] Ürkerek sıçramak
 2. Bitkilerde çiçek düşürme durumu

SİLKİNME

 1. [isim] Silkinmek işi

TİLKİLİK

 1. [isim] Kurnazlık veya kurnazca davranış

BELKİLİ

 1. [sıfat] Olasılı, muhtemel
 2. Doğru olabileceği gibi yanlış da olabilen, belli ve kesin olmayan, olasılı, ihtimalî

MÜLKİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Asker olmayanlar sınıfı
  • "Mülkiye memuru."

EVVELKİ

 1. [sıfat] Önce olan, önceki
  • "Feyziye'nin en parlak devri hürriyetten evvelki devre tesadüf eder." (Refik Halit Karay)
 2. İki önceki
  • "Evvelki günkü at hadisesinden hiçbirine bahsetmemişti." (Haldun Taner)

TELKİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama
  • "Çocukluğumun en derin, en sürekli, en ihtiraslı sevgisini bana telkin eden bu üvey annemdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Talkın
 3. Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi
  • "İçinden gelen gizli bir telkin altında hareket ediyordu." (Peyami Safa)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü