İçinde liz olan 117 kelime var. İçerisinde LİZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında liz olan kelimeler listesine ya da Sonu liz ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ANTİEMPERYALİZM, ENSTRÜMANTALİZM, RASYONALİZASYON

14 Harfli Kelimeler

ANTİKAPİTALİZM, DEMORALİZASYON, ELEKTRODİYALİZ, ENDÜSTRİYALİZM, ENTELEKTÜALİZM, FONKSİYONALİZM, FUNDAMENTALİZM, KAPİTALİZASYON, SANTİMANTALİZM

13 Harfli Kelimeler

BİYOKATALİZÖR, İNDİVİDÜALİZM, İRRASYONALİZM, KONSEPTÜALİZM, NÖTRALİZASYON, SİNYALİZASYON, SOSYALİZASYON, STABİLİZASYON, STERİLİZASYON, STRÜKTÜRALİZM, SÜRNATÜRALİZM

12 Harfli Kelimeler

KANALİZASYON, LOKALİZASYON, MERKANTİLİZM, PSİKANALİZCİ, SOMNAMBULİZM, SPİRİTÜALİZM, STABİLİZATÖR, ÜNİVERSALİZM

11 Harfli Kelimeler

ANALİZCİLİK, EMPERYALİZM, FİLİZLENMEK, HEMODİYALİZ, KATABOLİZMA, KLERİKALİZM, KOLONYALİZM, MAKYAVELİZM, MATERYALİZM, METABOLİZMA, NASYONALİZM, ORYANTALİZM, PATERNALİZM, PROBABİLİZM, RASYONALİZM, SENDİKALİZM

10 Harfli Kelimeler

ANABOLİZMA, DEMORALİZE, ELEKTROLİZ, FEDERALİZM, FİLİZKIRAN, FİLİZLEMEK, FİLİZLENME, İMMORALİZM, KAPİTALİZM, LİBERALİZM, NATÜRALİZM, NOMİNALİZM, PARALELİZM, PSİKANALİZ, RADİKALİZM, SANSÜALİZM, SÜRREALİZM, VEJETALİZM

9 Harfli Kelimeler

AKTÜALİZM, AMORALİZM, FEODALİZM, FİLİZLEME, FORMALİZM, İNGİLİZCE, KATALİZÖR, PLÜRALİZM, SEMBOLİZM, SOSYALİZM, STABİLİZE, STERİLİZE, VANDALİZM

8 Harfli Kelimeler

ALİZARİN, ALKOLİZM, ANALİZCİ, ANALİZÖR, EHLİZEVK, FATALİZM, FİLİZCİK, FİNALİZM, HİDROLİZ, İDEALİZE, İDEALİZM, KANALİZE, KEMALİZM, KİLİZMAN, LOKALİZE, MOBİLİZE, MORALİZM, NİHİLİZM, OZONOLİZ, PARALİZİ, POPÜLİZM, SİVİLİZE

7 Harfli Kelimeler

DİYALİZ, DÜALİZM, FİLİZLİ, İNGİLİZ, KATALİZ, REALİZM

6 Harfli Kelimeler

ANALİZ, DEHLİZ, FİLİZİ, LİZBON

5 Harfli Kelimeler

ALİZE, FİLİZ, GALİZ, KİLİZ, LİZOL, LİZÖZ, VALİZ


Kelime bulma makinesi

L Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ZİL

2 Harfli Kelimeler

İL, İZ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

RASYONALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ussallaştırma, akla dayattırma

ENSTRÜMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Araççılık

ANTİEMPERYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti

DEMORALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Moral bozukluğu

FONKSİYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İşlevcilik

ELEKTRODİYALİZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Birtakım koloitlerin ortamdaki öteki parçacıklara oranla gözenekli zarlardan daha kolay geçmesi özelliğine dayanan kimyasal arıtma yönteminin elektrik enerjisiyle hızlandırılmış türü

SANTİMANTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aşırı duygululuk, davranışlarına duygularıyla yön veren kimsenin durumu

KAPİTALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anaparaya dönüştürme işi

ANTİKAPİTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kapitalizme karşı olma

ENTELEKTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anlıkçılık

ENDÜSTRİYALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sanayicilik

FUNDAMENTALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dincilik

İNDİVİDÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bireycilik

STABİLİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İstikrar

SÜRNATÜRALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaüstücülük

SOSYALİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Toplumsallaştırma

KONSEPTÜALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kavramcılık

BİYOKATALİZÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde

İRRASYONALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Us dışıcılık

STERİLİZASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] cansız yüzeylerdeki yaralı ve zararlı mikroorganizmaların kimyasal madde, ısı, ışın gibi etkenler kullanılarak tamamen yok edilmesi işlemi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü