İçinde lis olan 140 kelime var. İçerisinde LİS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lis olan kelimeler listesine ya da Sonu lis ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ANTİEMPERYALİST, KAPİTALİSTLEŞME

14 Harfli Kelimeler

ANTİKAPİTALİST, FUNDAMENTALİST, ŞEYHÜLİSLAMLIK

13 Harfli Kelimeler

İNDİVİDÜALİST, İRRASYONALİST, LİSANIMÜNASİP, NİTROGLİSERİN, STRÜKTÜRALİST, SÜRNATÜRALİST, VİYOLONSELİST

12 Harfli Kelimeler

MERKANTİLİST, SOSYALİSTLİK

11 Harfli Kelimeler

ASSOLİSTLİK, BİLİSTİFADE, BİTLİSLİLİK, EMPERYALİST, HİPOGLİSEMİ, İDEALİSTLİK, KOLONYALİST, MAKYAVELİST, MATERYALİST, MONGOLİSTİK, NASYONALİST, ORYANTALİST, RASYONALİST, SENDİKALİST, SOSYALİSTİK, SPESİYALİST, ŞEYHÜLİSLAM

10 Harfli Kelimeler

BİLİSİZLİK, EHLİSÜNNET, FEDERALİST, FİLATELİST, FİLİSTİNLİ, HALİSÜDDEM, İBLİSÇİLİK, KAPİTALİST, KİLİSLİLİK, LİSANSİYER, LİSTELEMEK, NATÜRALİST, SİLİSİZLİK, SİLİSSEVEN, SÜRÇÜLİSAN, SÜRREALİST, TESELLİSİZ

9 Harfli Kelimeler

BAŞKİLİSE, BİLİSİZCE, ÇARLİSTON, EHLİSALİP, FORMALİST, İRREALİST, KANDİLİSA, KOALİSYON, LİSANIHAL, LİSANİYAT, LİSTELEME, MECLİSARA, MONGOLİST, PLÜRALİST, SALİSİLAT, SALİSİLİK, SEMBOLİST, SOLİSTLİK, SOSYALİST, STİLİSTİK, TAHLİSİYE

8 Harfli Kelimeler

ASSOLİST, BALİSTİK, BELLİSİZ, BİTLİSLİ, FATALİST, FİLİSKİN, FİNALİST, GLİSERİN, GÜLİSTAN, HALİSANE, İBLİSANE, İDEALİST, KABALİST, KEMALİST, LİSANSLI, MODELİST, MORALİST, MUHTELİS, NİHİLİST, PANELİST, POLİSEVİ, POLİSİYE, POLİSLİK, POPÜLİST, SİLİSÇİL, SİLİSYUM, VOKALİST

7 Harfli Kelimeler

ANALİST, BİLİSİZ, DÜALİST, HELİSEL, İBLİSÇE, İLİSTİR, KİLİSLİ, LİSTECİ, OBELİSK, PİLİSİZ, POLİSAJ, REALİST, SALİSEN, SİFİLİS, SİLİSİZ, SİLİSLİ, STİLİST

6 Harfli Kelimeler

BİTLİS, KİLİSE, LİSANİ, LİSANS, LİSELİ, MECLİS, MELİSA, MUHLİS, MÜFLİS, SALİSE, SOLİST, TAHLİS, TESLİS, TİFLİS

5 Harfli Kelimeler

HALİS, HELİS, İBLİS, KİLİS, KULİS, LİSAN, LİSTE, MİLİS, POLİS, SELİS, SİLİS, TELİS

4 Harfli Kelimeler

LİSE


Kelime bulma makinesi

L S İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İL, İS, Sİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTİEMPERYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Emperyalizme karşı olan

KAPİTALİSTLEŞME

 1. [isim] Kapitalistleşmek durumu

ANTİKAPİTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kapitalist rejime karşı olan (kimse)

ŞEYHÜLİSLAMLIK

 1. [isim] Şeyhülislam olma durumu
 2. Şeyhülislam makamı

FUNDAMENTALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökten dinci

LİSANIMÜNASİP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Karşısındakinin kolayca anlayabileceği dil ve üslup

NİTROGLİSERİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nitrik asit içine gliserin konularak elde edilen, uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan madde

STRÜKTÜRALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapısalcı

VİYOLONSELİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Viyolonselci

İRRASYONALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Us dışıcı

İNDİVİDÜALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bireyci

SÜRNATÜRALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Doğaüstücü

MERKANTİLİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Merkantilizm yanlısı olan kimse

SOSYALİSTLİK

 1. [isim] Sosyalist olma durumu

SPESİYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Uzman
  • "Kim bilir ne kadar hasta, en şöhretli üniversite spesiyalistlerini boşlayarak onun eteklerine sarılırdı." (Reşat Nuri Güntekin)

EMPERYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Emperyalizm yanlısı olan kimse, yayılmacı, yayılımcı
  • "16 Mart 1915 günü İstanbul'u işgale başlayan emperyalist kuvvetlerin şehirde yaptıkları vahşeti..." (Haldun Taner)

NASYONALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Ulusçuluk yanlısı

KOLONYALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sömürgeci

SENDİKALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sendikacı

RASYONALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Akılcı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü