İçinde lbe olan 26 kelime var. İçerisinde LBE bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lbe olan kelimeler listesine ya da Sonu lbe ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

ALBENİSİZLİK, DİLBERDUDAĞI, TÜLBENTÇİLİK

11 Harfli Kelimeler

DARÜLBEDAYİ, FEVKALBEŞER

10 Harfli Kelimeler

GÜLBEŞEKER

9 Harfli Kelimeler

ALBENİSİZ, CELBETMEK, DİLBERLİK, SELBETMEK, TÜLBENTÇİ

8 Harfli Kelimeler

ALBENİLİ, ASELBENT, CELBETME, SELBETME

7 Harfli Kelimeler

CİLBENT, ELBETTE, ELBEYLİ, GELBERİ, TÜLBENT

6 Harfli Kelimeler

ALBENİ, DİLBER, KALBEN, ZELBER

5 Harfli Kelimeler

CELBE, ELBET


Kelime bulma makinesi

B E L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

BEL, LEB

2 Harfli Kelimeler

BE, EL, LE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALBENİSİZLİK

 1. [isim] Alımsızlık

DİLBERDUDAĞI

 1. [isim] Dudak biçiminde hazırlanan bir hamur tatlısı

TÜLBENTÇİLİK

 1. [isim] Tülbentçi olma durumu

FEVKALBEŞER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İnsanüstü
  • "Var kuvvetimle, fevkalbeşer bir kuvvetle boğazına sarıldım." (Aka Gündüz)
 2. Üstün nitelikli (kimse)
  • "Abdülhak Hamit Bey fevkalbeşer bir devden daha güzel bir mahluktur." (Yahya Kemal Beyatlı)

DARÜLBEDAYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güzel sanatlar kuruluşu
  • "Darülbedayi ismini bulan da doktor ve şair Hüseyin Suat'tı." (Halit Fahri Ozansoy)

GÜLBEŞEKER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Gül çiçeği ve şeker ile yapılan macun kıvamında bir çeşit reçel

DİLBERLİK

 1. [isim] Dilber olma durumı

TÜLBENTÇİ

 1. [isim] Tülbent satan kimse

SELBETMEK

 1. [-i] Zorla almak, kapmak
 2. Kaldırma, kaçırma, yok etme

ALBENİSİZ

 1. [sıfat] Alımsız

CELBETMEK

 1. [-i] Kendine çekmek
 2. Getirmek

ASELBENT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hekimlikte ve koku yapımında kullanılan aselbent ağacından gövdesi çizilerek elde edilen bir tür reçine

CELBETME

 1. [isim] Celbetmek işi

SELBETME

 1. [isim] Selbetmek işi

ALBENİLİ

 1. [sıfat] Alımlı

TÜLBENT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İnce ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bez
  • "Orta hâlli hanımlar renkli yeldirmeler giyerler ve beyaz tülbent başörtüleri örtünürlerdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Bu bezden yapılmış baş örtüsü
  • "Mürüvvet bacı, limon küfü tülbendini düşmesin diye bir ucundan ısırmış, elinde süzgeçle çıkageldi." (Atilla İlhan)

CİLBENT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Klasör

ELBEYLİ
...
ELBETTE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz, elbet

GELBERİ

 1. [isim] Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
 2. Tırmık
 3. Harman döküntülerini toplamaya yarayan araç
 4. Ağaç dallarını budamak için kullanılan eğri demir

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü