İçinde las olan 121 kelime var. İçerisinde LAS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında las olan kelimeler listesine ya da Sonu las ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

KLASİKLEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

KLASİKLEŞTİRME

13 Harfli Kelimeler

GALVANOPLASTİ

12 Harfli Kelimeler

ARTİKÜLASYON, BAMYATARLASI, DİSİMİLASYON, ENFLASYONİST, GLASYOLOJİST, KAPİTÜLASYON, KLASİKLEŞMEK, MANİPÜLASYON, NEOKLASİSİZM, PLASTİKÇİLİK, TALAKISELASE

11 Harfli Kelimeler

ASİMİLASYON, ELASTİKİYET, İHLASSIZLIK, KLASİKLEŞME, KOMPİLASYON, LASTİKÇİLİK, PARSELASYON, SİRKÜLASYON, SPEKÜLASYON, STAGFLASYON

10 Harfli Kelimeler

DENİZALASI, ESKALASYON, FAZLASIYLA, GLASYOLOJİ, KANDAMLASI, KLOROPLAST, KORELASYON, KROMOPLAST, KÜMÜLASYON, LASTİKOTİN, MODÜLASYON, OLASICILIK, PLASELEMEK, POPÜLASYON, SİMÜLASYON, TERMOPLAST

9 Harfli Kelimeler

BEHERGLAS, BİLASEBEP, DEFLASYON, DEPLASMAN, ENFLASYON, EPİLASYON, FASILASIZ, FİBERGLAS, GLASYOLOG, HÜLASATEN, İZOLASYON, KAHROLASI, KLASİKLİK, KLASİSİZM, LASTİKSİZ, LÖKOPLAST, NEOKLASİK, OTOPLASTİ, PALASPARE, PLASELEME, PLASTİKÇİ, PUSULASIZ, SALLASIRT, SKOLASTİK

8 Harfli Kelimeler

BLASTULA, DAĞALASI, ELASTİKİ, GLASNOST, GÖLALASI, HALASKAR, İHLASSIZ, KALASTRA, LASTİKÇİ, LASTİKLİ, OLASILIK, PLASENTA, PLASTRON, ŞAŞILASI

7 Harfli Kelimeler

AĞLASUN, BELASIZ, CİLASIZ, CİLASUN, DEPLASE, ELASTİK, İHLASLI, İHTİLAS, KLASMAN, KOLASIZ, LASKİNE, LASTEKS, MOLASIZ, OLASILI, OLASIYA, PALASKA, PLASMAN, PLASTER, PLASTİK, SELASET

6 Harfli Kelimeler

BALAST, HÜLASA, KLASİK, KLASÖR, LASTİK, MAHLAS

5 Harfli Kelimeler

ATLAS, GLASE, HALAS, İFLAS, İHLAS, KALAS, LASKİ, LASTA, MELAS, MİLAS, MOLAS, OLASI, PALAS, PLASE, TALAS

4 Harfli Kelimeler

KLAS, LASO


Kelime bulma makinesi

A L S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SAL

2 Harfli Kelimeler

AL, AS, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KLASİKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Klasik duruma getirmek

KLASİKLEŞTİRME

 1. [isim] Klasikleştirmek işi

GALVANOPLASTİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçinde herhangi bir maden erimiş bulunan bir sıvıya, istenilen eşyayı daldırıp sıvıdan elektrik akımı geçirmek yoluyla o eşyayı bir maden tabakasıyla kaplama işlemi

KLASİKLEŞMEK

 1. [nsz] Herhangi bir sanat, sanatçı, eser klasik duruma gelmek, zamana karşı değerini yitirmemek
 2. Alışılmış durumda kalmak, bir yenilik, özellik getirmemek

ARTİKÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Boğumlanma

ENFLASYONİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, enflasyona bağlı
  • "Enflasyonist baskı."

MANİPÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme
 2. Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme
 3. Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi

BAMYATARLASI

 1. [isim] Mezarlık
  • "Bamyatarlasından bir kişilik yer almamız gerekiyor." (Yusuf Ziya Bahadınlı)

PLASTİKÇİLİK

 1. [isim] Plastikçinin işi veya mesleği

GLASYOLOJİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Buzul bilimci

KAPİTÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
  • "Yurdumuz, geçen yüzyıllarda kapitülasyonlardan çok zarar görmüştür."

TALAKISELASE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mecelle'ye göre, kocanın ayrı ayrı üç kez veya bir arada üç kez karısını boşadığını bildirmesiyle gerçekleşen boşanma

NEOKLASİSİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sembolizme karşı XX. yüzyılın başında ortaya çıkan klasik üslubu canlandırmaya yönelik edebî akım
 2. Avrupa ve Amerika'da XVIII-XIX. yüzyıllarda Eski Yunan üslup ve tezyinatını geniş ölçüde kullanan mimari

DİSİMİLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Benzeşmezlik

KOMPİLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Derleyip toparlama
 2. Derme çatma yapılan iş

STAGFLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Durgun şişkinlik

KLASİKLEŞME

 1. [isim] Klasikleşmek işi

SPEKÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vurgunculuk
  • "Bulgur fiyatları üzerine korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Konuyu saptırarak boş konuşma
 3. Kurgu

İHLASSIZLIK

 1. [isim] İhlassız olma durumu

PARSELASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Parselleme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü