İçinde las olan 121 kelime var. İçerisinde LAS bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında las olan kelimeler listesine ya da Sonu las ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

KLASİKLEŞTİRMEK

14 Harfli Kelimeler

KLASİKLEŞTİRME

13 Harfli Kelimeler

GALVANOPLASTİ

12 Harfli Kelimeler

ARTİKÜLASYON, BAMYATARLASI, DİSİMİLASYON, ENFLASYONİST, GLASYOLOJİST, KAPİTÜLASYON, KLASİKLEŞMEK, MANİPÜLASYON, NEOKLASİSİZM, PLASTİKÇİLİK, TALAKISELASE

11 Harfli Kelimeler

ASİMİLASYON, ELASTİKİYET, İHLASSIZLIK, KLASİKLEŞME, KOMPİLASYON, LASTİKÇİLİK, PARSELASYON, SİRKÜLASYON, SPEKÜLASYON, STAGFLASYON

10 Harfli Kelimeler

DENİZALASI, ESKALASYON, FAZLASIYLA, GLASYOLOJİ, KANDAMLASI, KLOROPLAST, KORELASYON, KROMOPLAST, KÜMÜLASYON, LASTİKOTİN, MODÜLASYON, OLASICILIK, PLASELEMEK, POPÜLASYON, SİMÜLASYON, TERMOPLAST

9 Harfli Kelimeler

BEHERGLAS, BİLASEBEP, DEFLASYON, DEPLASMAN, ENFLASYON, EPİLASYON, FASILASIZ, FİBERGLAS, GLASYOLOG, HÜLASATEN, İZOLASYON, KAHROLASI, KLASİKLİK, KLASİSİZM, LASTİKSİZ, LÖKOPLAST, NEOKLASİK, OTOPLASTİ, PALASPARE, PLASELEME, PLASTİKÇİ, PUSULASIZ, SALLASIRT, SKOLASTİK

8 Harfli Kelimeler

BLASTULA, DAĞALASI, ELASTİKİ, GLASNOST, GÖLALASI, HALASKAR, İHLASSIZ, KALASTRA, LASTİKÇİ, LASTİKLİ, OLASILIK, PLASENTA, PLASTRON, ŞAŞILASI

7 Harfli Kelimeler

AĞLASUN, BELASIZ, CİLASIZ, CİLASUN, DEPLASE, ELASTİK, İHLASLI, İHTİLAS, KLASMAN, KOLASIZ, LASKİNE, LASTEKS, MOLASIZ, OLASILI, OLASIYA, PALASKA, PLASMAN, PLASTER, PLASTİK, SELASET

6 Harfli Kelimeler

BALAST, HÜLASA, KLASİK, KLASÖR, LASTİK, MAHLAS

5 Harfli Kelimeler

ATLAS, GLASE, HALAS, İFLAS, İHLAS, KALAS, LASKİ, LASTA, MELAS, MİLAS, MOLAS, OLASI, PALAS, PLASE, TALAS

4 Harfli Kelimeler

KLAS, LASO


Kelime bulma makinesi

A L S Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

SAL

2 Harfli Kelimeler

AL, AS, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KLASİKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Klasik duruma getirmek

KLASİKLEŞTİRME

 1. [isim] Klasikleştirmek işi

GALVANOPLASTİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İçinde herhangi bir maden erimiş bulunan bir sıvıya, istenilen eşyayı daldırıp sıvıdan elektrik akımı geçirmek yoluyla o eşyayı bir maden tabakasıyla kaplama işlemi

TALAKISELASE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mecelle'ye göre, kocanın ayrı ayrı üç kez veya bir arada üç kez karısını boşadığını bildirmesiyle gerçekleşen boşanma

ENFLASYONİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, enflasyona bağlı
  • "Enflasyonist baskı."

DİSİMİLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Benzeşmezlik

ARTİKÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Boğumlanma

KAPİTÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
  • "Yurdumuz, geçen yüzyıllarda kapitülasyonlardan çok zarar görmüştür."

NEOKLASİSİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sembolizme karşı XX. yüzyılın başında ortaya çıkan klasik üslubu canlandırmaya yönelik edebî akım
 2. Avrupa ve Amerika'da XVIII-XIX. yüzyıllarda Eski Yunan üslup ve tezyinatını geniş ölçüde kullanan mimari

MANİPÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme
 2. Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme
 3. Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi

PLASTİKÇİLİK

 1. [isim] Plastikçinin işi veya mesleği

KLASİKLEŞMEK

 1. [nsz] Herhangi bir sanat, sanatçı, eser klasik duruma gelmek, zamana karşı değerini yitirmemek
 2. Alışılmış durumda kalmak, bir yenilik, özellik getirmemek

GLASYOLOJİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Buzul bilimci

BAMYATARLASI

 1. [isim] Mezarlık
  • "Bamyatarlasından bir kişilik yer almamız gerekiyor." (Yusuf Ziya Bahadınlı)

SPEKÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Vurgunculuk
  • "Bulgur fiyatları üzerine korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Konuyu saptırarak boş konuşma
 3. Kurgu

KLASİKLEŞME

 1. [isim] Klasikleşmek işi

SİRKÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dolanım, dolanış, tedavül

LASTİKÇİLİK

 1. [isim] Lastikçi olma durumu

PARSELASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Parselleme

ASİMİLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Özümleme
 2. Benzeşme
 3. Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü