İçinde olan 7 harfli 122 kelime var. İçerisinde LÜ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında lü olan kelimeler listesine ya da Sonu lü ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖLÇÜTLÜ

 1. [sıfat] Ölçütü olan

SÖĞÜTLÜ

 1. [sıfat] Söğüt ağaçları bulunan (yer)

DÖRTLÜK

 1. [sıfat] Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
  • "Dörtlük cezve."
 2. [isim] Birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi
 3. [isim] Dört dizelik bölümlerden oluşmuş şiir veya şiir parçası, kıta
 4. [isim] Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota

YÜKÜMLÜ

 1. [sıfat] Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, memur, mükellef
  • "Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür." (Anayasa)

HÜKÜMLÜ

 1. [sıfat] Ceza hükmü verilmiş, hüküm giymiş, mahkûm

SÜLÜKÇÜ

 1. [isim] Sülük satan kimse
 2. Sülükle kan almayı meslek edinen kimse

PÜTÜRLÜ

 1. [sıfat] Pütürü olan, pürüzlü, pürtüklü

SÖKÜLÜŞ

 1. [isim] Sökülme işi veya biçimi

ALKOLLÜ

 1. [sıfat] Alkolden yapılmış
 2. Sarhoş, içki içmiş (kimse)

LÜGATÇİ

 1. [isim] Sözlükçü

ŞÜMULLÜ

 1. [sıfat] Kapsamı geniş olan, birçok şeyi etkileyen veya içine alan, kapsamlı
  • "Eniştemiz için yemek, tabiat, cemiyet ve medeniyetle rabıtaları olan nazik ve şümullü bir meseleydi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ÇÖZÜLÜM

 1. [isim] Çözülme işi, dağılım, bozgun
 2. Sinir merkezleri arasındaki iş birliği ve uyumun bozulup kesilmesi

BÜKÜMLÜ

 1. [sıfat] Bükülmüş olan, bükümü olan

ÖLÜDOĞA

 1. [isim] Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim, natürmort

AÇGÖZLÜ

 1. [sıfat] Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, cam göz, tokgözlü karşıtı
  • "Bir sürü dedikodudan çekindim, eksik olmasın muhtar pek açgözlü değilmiş." (Aka Gündüz)

ÖLÜMSÜZ

 1. [sıfat] Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, layemut
  • "Nerede o süngü takmış birliğinin önünde ölümsüz gibi saldıran genç subay?" (Atilla İlhan)
 2. Hiç unutulmayacak, daima anılacak olan, ebedî

ÖLÜMCÜL

 1. [sıfat] Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
  • "Uslu yurttaşlar bu ölümcül sorumluluk karşısında her türlü direnişten vazgeçerler." (Tomris Uyar)
 2. Can çekişen

BÜRGÜLÜ

 1. [sıfat] Bürgüsü olan
  • "Islak kayanın ardına sinmiş, bürgülü bir kadınla yan yana oturuyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DÜĞÜMLÜ

 1. [sıfat] Düğümlenmiş olan
 2. Budaklı
  • "Yüksek çınarların yamru yumru düğümlü dalları henüz yapraklarla örtülmemişti." (Ömer Seyfettin)
 3. Sorunlu, karışık

KÖMÜRLÜ

 1. [sıfat] Birleşiminde kömür olan
 2. Yakıt olarak kömür kullanan
  • "Kömürlü lokomotif. Kömürlü kalorifer."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü