İçinde k olan 7 harfli 2911 kelime var. İçerisinde K harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında k harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu k harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BIRAKIM

 1. [isim] Bırakma işi

BOYAMAK

 1. [-i] Boya sürerek veya boyaya batırarak renk vermek
  • "Rastıkla, yanağındaki beni de boyadı."
 2. Ağır söz söylemek, aşağılamak

ÇABUKÇA

 1. [zarf] Çabucak
  • "Devlet kapısına gelmiş bir işin olacağı yahut olmayacağı bir oda içinde çabukça anlaşılıyor." (Memduh Şevket Esendal)

ÇOCUKÇA

 1. [sıfat] Çocuk gibi
  • "Doktor Hikmet yüreğinde âdeta çocukça bir sevinç duydu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. [zarf] Çocuğa yakışır biçimde

DOĞACAK

 1. [sıfat] Gelecek
  • "Bu ayda olmazsa doğacak ayda / Ölürüm de alırım yâr seni hey." (Halk türküsü)

KAPSAMA

 1. [isim] Kapsamak işi

KAYGILI

 1. [sıfat] Kaygısı olan, üzüntülü
  • "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı." (Halide Edip Adıvar)

KOLİBRİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kolibrigillerden, Amerika'da yaşayan, çok renkli, geriye doğru uçma özelliği olan, uzun gagalı, küçük göçmen kuş

KOŞULMA

 1. [isim] Koşulmak işi

KUZULUK

 1. [isim] Kuzu barınağı, ağıl
 2. Yumuşak huyluluk
 3. Kuzu kapısı

MAKASÇI

 1. [isim] Makas yapan veya satan kimse
 2. Demir yollarında makasları açıp kapayarak trenlere yol veren görevli

OKÇULUK

 1. [isim] Ok yapma veya satma işi
 2. Ok ve yay kullanılarak yapılan spor

OYULMAK

 1. [nsz] Oyma işi yapılmak
  • "Nefer şoförün kayadan oyulmuş gibi sabit erkek yüzü garip bir gülümsemeyle harekete geldi." (Halide Edip Adıvar)
 2. Kazıklanmak

SAÇAKLI

 1. [sıfat] Saçağı olan
  • "İpek saçaklı örtü."

UKALACA

 1. Ukala bir biçimde
  • "Atıf, o hayata dayanılamayacağını ukalaca anlattı." (Nezihe Araz)

ADAKSIZ

 1. [sıfat] Adağı olmayan, adak adamamış olan
 2. Nişanlı olmayan

ANMALIK

 1. [isim] Anılmak üzere verilen nesne, hatıra, yadigâr, bergüzar

ARKEBÜZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] XV. yüzyılda Fransa'da kullanılmaya başlanan, taşınabilir ateşli silah

BULANIK

 1. [sıfat] Bulanmış olan, duru olmayan
  • "Koltuğuna oturdu, Haliç'in bulanık sularına daldı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bulutlu, kapalı (hava)
 3. Açık seçik görünmeyen, net olmayan
  • "Bulanık görüntü."
 4. Donuk, anlamsız, fersiz (bakış)
  • "Dimdik oturuyor, bulanık ve ıslak gözlerle ona bakıyordu." (Peyami Safa)
 5. Niteliği tam anlaşılmayan
  • "İzmir-Bursa yolculuğundan dönüşümde ben böyle bulanık bir politika havası içinde bulmuştum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BURUKSU

 1. [sıfat] Buruğa benzer, buruk gibi
  • "Bundan kuvvet alarak âdeta bir nevi buruksu saadet içinde yaşamaktayım." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü