İçinde olan 4 harfli 24 kelime var. İçerisinde KI bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında kı olan kelimeler listesine ya da Sonu kı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

IŞKI

 1. [isim] Deri, tahta kazımakta kullanılan, iki ucu saplı eğri bıçak

KISA

 1. [sıfat] Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
  • "Ahmet Kerim annesiyle kısa kesmek istediği konuşmalarını hep kapıdan çıkarken ayak üstünde yapardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Gömleğin kollarını kısa tutmuşlar."
 2. Az süren, uzun olmayan
  • "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı." (Etem İzzet Benice)
  • "Başkan açılış konuşmasını kısa tuttu."
 3. Ayrıntısı çok olmayan
  • "Kısa bilgi. Kısa yazı."
 4. [isim] Kısa olan şey
  • "Uzun lafın kısası."
 5. [zarf] Kısaca, kısaltarak
  • "Kısa konuştu."

KIRÇ

 1. [isim] Kışın, sisli havalarda, ağaç dallarını, toprak çıkıntılarını vb. yerleri kaplayan buz tabakası

AKIN

 1. [isim] Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
  • "Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın
  • "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!" (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Top seslerini duyan halk sahile akın etmeye başlamışlardı." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
 3. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum

AKIL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
  • "Bu hikâye akıl almaz bir aptallıktan başka bir şey değildi." (Tarık Buğra)
  • "O cinayeti işlemeden evvel gelip bize akıl mı danıştın?" (Peyami Safa)
  • "Kadınların hâline akıl ermiyor vesselam." (Halide Edip Adıvar)
  • "Yaşadığımız müddetçe bu muammaya akıl erdirmek bizim için pek kabil değildi." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Bellek
  • "Hâlâ aklımda o tufan yağmuru." (Cahit Sıtkı Tarancı)
  • "Bir hastalık hâli olduğu anlaşılan bu ilk sersemlikten sonra yavaş yavaş aklı başına gelmektedir." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Aklı her şeye eriyor, eli her işe yatıyor." (Atilla İlhan)
  • "İşin nereye varacağını aklına getirmez."
 3. Öğüt, salık verilen yol
  • "Bu aklı size kim verdi."
  • "Çocuğun bu geç saatte evden izinsiz çıkıp gitmesini aklım almıyor."
 4. Düşünce, kanı
  • "Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!" (Ahmet Kutsi Tecer)

KINA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz
  • "Genç güzel aşçı kadının kirpiklerinde sürme, parmaklarında kına yoktu." (Aka Gündüz)
  • "Kına gibi derler o taraflarda iyi işlenmiş topraklara." (Necati Cumalı)
  • "Bazıları bütün ele, avuçlara değil, yalnız bir tek parmağın baş kısmına kına koyarlardı ki buna yüksük kına tabir olunurdu." (Refik Halit Karay)

AKIM

 1. [isim] Akma işi
 2. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan
  • "Hava akımı."
  • "Gecenin hummalı sessizliği kulaklarında yüksek voltajlı bir elektrik akımı gibi vınlıyordu." (Atilla İlhan)
 3. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan tarz
  • "Gerçekçilik akımı."
 4. Debi

KIĞI

 1. [isim] Kığ

SIKI

 1. [sıfat] Dar
  • "Sıkı bir kemer."
  • "İşini sıkı tut."
  • "Seniha etrafını bu kadar sıkıya alan bu adamlardan hiç sıkılmıyor mu?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sıkıya geldi mi borç etmekten çekinmez, sonra bu borçları ödemek için evinin eşyasını satar." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan
  • "Sıkı bir denk."
  • "Başkan son zamanlarda işleri sıkıya aldı."
 3. Zorlu, güçlü ve etkili
  • "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir." (Burhan Felek)
 4. Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan
  • "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 5. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı
 6. Yoğun
  • "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim." (Atatürk)
 7. Cimri
 8. [zarf] Sıkıca, iyice
  • "Sıkı giyinmek."
 9. [isim] Disiplin
 10. [isim] Zorlayıcı durum
  • "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."
 11. [isim] Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü
  • "İlk sıkıyı babam attı." (Samim Kocagöz)
 12. Güçlü ve çabuk, hızlı
  • "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker." (Reşat Nuri Güntekin)

KIYA

 1. [isim] Adam öldürme suçu, cinayet

ÇIKI

 1. [isim] Çıkın
  • "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden." (Abbas Sayar )

AÇKI

 1. [isim] Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
 2. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç
 3. Anahtar ve her türlü açma aracı

KIRK

 1. [isim] Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı
  • "Yeni doğmuş iki çocuğu da kırk basar diye yan yana getirmezler." (Refik Halit Karay)
 2. Bu sayıyı gösteren 40, XL rakamlarının adı
 3. [sıfat] Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık

RAKI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üzüm, incir, erik vb. meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki, aslan sütü
  • "Mollanın ağzından sert bir rakı kokusu çıkıyordu." (Ömer Seyfettin)

KITA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara
  • "Avrupa kıtası."
 2. Askerlerin bir komutanın emrinde bir araya gelmesinden oluşan birlik
  • "Trakya'da, Anadolu'dan gelecek yeni kıtalara intizar edilmektedir." (Falih Rıfkı Atay)
 3. Dörtlük
  • "Abdülkadir Efendi'nin yazdığı tarih kıtasını aynen buraya geçirmekte bir fayda yok." (Burhan Felek)
 4. Parça, tane
  • "İki kıta mektup."

ASKI

 1. [isim] Üzerine herhangi bir şey asmaya yarar nesne
  • "Giysi askısı."
 2. Pantolon veya giysilerin düşmesini önlemek için omuzdan aşırılan bağ
 3. Artırma, eksiltme vb. resmî iş ilanlarının ilgili daire duvarında belli bir zaman süresince asılı durması
 4. Hastanelerde kırık kol veya bacakların asılarak tutturulduğu araç
 5. Çay, kahve taşımaya yarar kahveci tepsisi, fener
 6. Saklanmak için tavana asılmış dizi veya hevenk
  • "Üzüm askısı. Ayva askısı."
 7. Yeni yapılan yapıların çatısına, ev sahibi tarafından usta için veya düğün arabalarına düğün sahibi tarafından arabacı için armağan olarak asılan kumaş
 8. Gelinin oturacağı yerin üstüne asılan süsler
  • "Askı ... kalpakçılar başındaki hususi dükkânlardan ariyet kaldırılan ve düğün odasının münasip bir köşesine kurulan bir nevi dekor." (Refik Halit Karay)
 9. Kadınların kullandığı altın dizisi veya zincirli mücevherat
 10. Düğünlerde geline yakınları tarafından takılan hediye
 11. İpek böceğinin kozasını sarması için yanına konulan çalı çırpı
 12. Saz şairleri arasında yapılan deyiş yarışında üstün gelene verilmek için duvara asılan kumaş, tabanca vb. ödül

BAKI

 1. [isim] Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
  • "Bu dağın bakısı güneye doğrudur."
 2. Denetleme
 3. Fal

AKIŞ

 1. [isim] Akma işi veya biçimi
 2. Geçip gitme, sürüp gitme
  • "Günlerin akışı. Olayların akışı."
 3. Akın
  • "Meğer o akış da Rumeli topraklarında son istila hareketimizmiş." (Yahya Kemal Beyatlı)

YAKI

 1. [isim] Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lapa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
  • "Hardal yakısı."

TAKI

 1. [isim] Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü
 2. Kadınların ziynet eşyası
 3. Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki
  • "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."
 4. Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler
  • "Türkçede ile, göre birer takıdır."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü