İçinde küm olan 60 kelime var. İçerisinde KÜM bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında küm olan kelimeler listesine ya da Sonu küm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

SELAMÜNALEYKÜM, YÜKÜMLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

DOKÜMANTASYON, YÜKÜMLENDİRME

12 Harfli Kelimeler

ALEYKÜMSELAM, KÜMBETLENMEK

11 Harfli Kelimeler

HÜKÜMDARLIK, HÜKÜMRANLIK, HÜKÜMSÜZLÜK, KÜMBETLENME, YÜKÜMLENMEK

10 Harfli Kelimeler

AKÜMÜLATÖR, DOKÜMANTER, DÖKÜMCÜLÜK, DÖKÜMLEMEK, HÜKÜMFERMA, HÜKÜMLÜLÜK, KÜMELENMEK, KÜMELEŞMEK, KÜMÜLASYON, SÖKÜMCÜLÜK, YÜKÜMLENME, YÜKÜMLÜLÜK

9 Harfli Kelimeler

DÖKÜMHANE, DÖKÜMLEME, KÜMELEMEK, KÜMELENİŞ, KÜMELENME, KÜMELEŞİM, KÜMELEŞME, KÜMÜLATİF

8 Harfli Kelimeler

BÜKÜMSÜZ, DÖKÜMEVİ, HÜKÜMDAR, HÜKÜMRAN, HÜKÜMSÜZ, KÜMBETSİ, KÜMELEME, TAHAKKÜM

7 Harfli Kelimeler

BÜKÜMLÜ, DOKÜMAN, DÖKÜMCÜ, DÖKÜMLÜ, HÜKÜMET, HÜKÜMLÜ, KÜMÜLTÜ, KÜMÜLÜS, SÖKÜMCÜ, TERAKÜM, YÜKÜMLÜ

6 Harfli Kelimeler

KÜMBET, KÜMELİ5 Harfli Kelimeler

BÜKÜM, ÇÖKÜM, DÖKÜM, HÜKÜM, KÜMES, SÖKÜM, YÜKÜM

4 Harfli Kelimeler

KÜME


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YÜKÜMLENDİRMEK

 1. [-i] Yükümlülük altına almak

SELAMÜNALEYKÜM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] "Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamında bir esenleme sözü

DOKÜMANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belgeleme, bir çalışma için gerekli belgeleri arama ve sağlama, belgelere dayandırma
  • "Esaslı dokümantasyona ve teknik hünerlere karşın, en büyük handikapları, bu yaşanmışlık sıcaklığından yoksun oluşları idi." (Haldun Taner)

YÜKÜMLENDİRME

 1. [isim] Yükümlendirmek işi

KÜMBETLENMEK

 1. [nsz] Kümbet biçimini almak

ALEYKÜMSELAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] Arapça selamünaleyküm biçimindeki selamlama sözüne verilen "esenlik, selamet sizin de üzerinize olsun" anlamındaki karşılık

KÜMBETLENME

 1. [isim] Kümbetlenmek işi

HÜKÜMDARLIK

 1. [isim] Hükümdar olma durumu
 2. Hükümdarla yönetilen ülke
  • "Kendiliğinden bir hükümdarlık kurmuştu." (Refik Halit Karay)

HÜKÜMSÜZLÜK

 1. [isim] Hükümsüz olma durumu, geçersizlik

YÜKÜMLENMEK

 1. [-i] Bir şeyin sorumluluğunu üzerine almak, tekeffül etmek

HÜKÜMRANLIK

 1. [isim] Egemenlik
  • "Eskiden Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümranlığı altında bir prenslikti."

AKÜMÜLATÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü

DÖKÜMLEMEK

 1. [-i] Bir işin dökümünü yapmak

KÜMÜLASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kümelenme

DÖKÜMCÜLÜK

 1. [isim] Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik

KÜMELENMEK

 1. [nsz] Bir yere toplanmak, yığılmak
  • "Binbir kuş parlak yapraklı ağaçlara kümelendi." (Sait Faik Abasıyanık)

HÜKÜMLÜLÜK

 1. [isim] Hükümlü olma durumu

YÜKÜMLÜLÜK

 1. [isim] Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet
  • "... milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla ... temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir." (Anayasa)

KÜMELEŞMEK

 1. [nsz] Küme durumunda toplanmak
  • "İnsanlar telefon kulübelerinin önünde kümeleşmişlerdi." (Nazlı Eray)

YÜKÜMLENME

 1. [isim] Yükümlenmek işi, tekeffül

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü